«Φάκελος Ναυτιλία»: Οι 35 δράσεις για τη Νέα Τάξη (ΜΕΡΟΣ Β’)

Με ορίζοντα το 2030 πλέει στη νέα εποχή η κυπριακή ναυτιλία - Η Brief ανοίγει τον «Φάκελο Ναυτιλία» σε 3 μέρη (ΜΕΡΟΣ Β)

Σε 3 στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους περιέχονται συνολικά 35 δράσεις καταρτίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Υφυπουργείου Ναυτιλίας που στόχο έχει την μετάβαση της κυπριακής ναυτιλίας στη νέα εποχή, παραμένοντας πρωταγωνιστής ανά το παγκόσμιο, αλλά την ίδια ώρα αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

>>> Διαβάστε και τις 35 δράσεις εδώ <<<

Η Brief εισέρχεται και αναλύει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό «SEAChange 2030» καταγράφοντας και επεξηγώντας ξεχωριστά την κάθε δράση των 3 πυλώνων. 

Οι 3 πυλώνες είναι:

1. Extrovert (Εξωστρέφεια)
2. Adaptable (Προσαρμοστικότητα)
3. Sustainable (Αειφορία)

Για σκοπούς συνοχής και καλύτερης παρουσίασης, οι 35 δράσεις χωρίζονται σε 3 δημοσιεύματα, κάτω από τον «Φάκελο Ναυτιλία». (ΜΕΡΟΣ Α΄, ΜΕΡΟΣ Β’, ΜΕΡΟΣ Γ’).

>>> Διαβάστε και τις 35 δράσεις εδώ <<<

Σήμερα (14/10) συνεχίζουμε με το ΜΕΡΟΣ Β'  και τις επόμενες 9 δράσεις που καλύπτουν τον 3ο πυλώνα, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 30 δράσεις. Μαζί με τις δράσεις θα καταγράφεται και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κάθε δράσης.

 

Πυλώνας 3: Sustainable – Αειφορία (9 δράσεις)

Παροχή ευέλικτης, άμεσης, αποτελεσματικής και ενιαίας πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης 24/7:

 

13/ Ψηφιοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υφυπουργείου, προωθώντας ένα αμιγώς ψηφιακό περιβάλλον, διαμορφώνοντας το πλαίσιο υποστήριξης μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop) μέσα από έργο που χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 1ο τρίμηνο του 2022 και ολοκλήρωση μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023

 

14/ Επιδίωξη διαμόρφωσης ειδικού νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου για δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και ολοκλήρωση μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2022

 

15/ Επανασχεδιασμός και ενίσχυση της στελέχωσης του δικτύου των Ναυτιλιακών Γραφείων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στο εξωτερικό.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 3ο τρίμηνο του 2022 και ολοκλήρωση μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2024

 

16/ ∆ημιουργία φιλικής προς το χρήστη Ηλεκτρονικής Ναυτιλιακής Βιβλιοθήκης (e-Maritime Library) με την οποία θα παρέχεται ενημέρωση και εντοπισμός της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και των εγκυκλίων, ανακοινώσεων και οδηγιών.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και ολοκλήρωση μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2022

 

17/ ∆ημιουργία “Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης” (e-Helpdesk) το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με σκοπό να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα μέσω διαδικτυακής κινητής εφαρμογής.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και ολοκλήρωση μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023

 

Ενθάρρυνση και επιβράβευση υιοθέτησης «πράσινων» δράσεων και πρωτοβουλιών:

 

18/ Συνεχής επικαιροποίηση των Πράσινων Φορολογικών Κινήτρων, τα οποία εντάσσονται στο ήδη εγκεκριμένο απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυπριακό Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας, μέσω των οποίων αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που καταβάλλει η ναυτιλιακή βιομηχανία για προληπτική και έγκαιρη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

19/ Επιβράβευση πράσινων πρωτοβουλιών με επίδοση Βραβείου (Green Achieve - ment Award) για προληπτική και έγκαιρη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του πλοίου.

Χρονοδιάγραμμα: Κάθε 3ο τρίμηνο κάθε χρονιάς, με έτος εκκίνησης το 3ο τρίμηνο του 2022

 

Αντιμετώπιση κινδύνων του κυβερνοχώρου:

 

20/ ∆ημιουργία πλαισίου παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα κυβερνοασφάλειας με την στήριξη της Κυπριακής Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Θάλασσα (EMSA) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2022 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

21/ Αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και κινδύνων που απορρέουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας παρέχοντας καθοδήγηση και προστασία από τις απειλές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, σε συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 2ο τρίμηνο του 2023 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

 

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α΄)

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ')
 

 
1729