Φοιτητές: Ψάχνετε για χορηγία και επιδόματα; Δείτε τι δικαιούστε

Ποιοι μπορούν να πάρουν μέχρι και 2.565 ευρώ για κάθε έτος σπουδών / Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ξεκινήσατε τώρα τις σπουδές σας (2020-2021) ή σκοπεύετε να το κάνετε στο άμεσο μέλλον είτε ως προπτυχιακοί ή και μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά σας προβληματίζει και το οικονομικό κόστος; Ιδιαίτερα φέτος η οικονομική αβεβαιότητα που υποβόσκει, μια από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, οι χορηγίες ή τυχόν επιδόματα που μπορεί να δικαιούται κανείς αναμένεται να λειτουργήσουν ακόμη πιο τονωτικά για το πορτοφόλι του αιτητή/τριας και της οικογένειας του. Καλύτερα λοιπόν να γνωρίζετε ακριβώς τι δικαιούστε, τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλετε και με ποιο τρόπο, έγκαιρα.

Για το σκοπό αυτό και με αφορμή ότι σε λίγο καιρό αναρτηθούν οι αιτήσεις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, η Βrief επικοινώνησε με την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και συνέλεξε όλα τα στοιχεία από την ιστοσελίδα της για να σας τα παρουσιάσει.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και πότε γίνονται οι καταθέσεις

Κάθε χρόνο οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από Ιανουάριο ή Φεβρουάριο για την ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τη Φοιτητική Μέριμνα.

Η κατάθεση των χρημάτων ξεκινά συνήθως περί τα μέσα Μαΐου και δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, σημείωσε στην Brief.

Η κάθε αίτηση εξετάζεται ξεχωριστά και με την ημερομηνία αίτησης, συνεπώς όσο πιο νωρίς καταθέσετε την αίτηση σας τόσο πιο γρήγορα θα μάθετε αν έχετε εγκριθεί για να σας γίνει είτε κατάθεση της χορηγίας είτε να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά που ίσως παραλείψατε να αποστείλετε, εισηγήθηκε.

Η οικονομική στήριξη που παρέχεται από την συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει δύο μορφές:
α/ Φοιτητική Χορηγία
β/ Φοιτητικά Επιδόματα

Η φοιτητική χορηγία να σημειώσουμε, δίνεται σε αιτούντες υφιστάμενους φοιτητές, βάσει περιουσιακών, εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.  

1/ Εισοδηματικά κριτήρια:
Για να δικαιούσαι τη φοιτητική χορηγία το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας σου δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον υπολογισμό του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος ισχύει το εξής:

α/ Αν ζεις με τους γονείς σου θα συνυπολογιστεί το ετήσιο εισόδημα με τους μισθούς των γονιών σου
β/ Αν είσαι παντρεμένος-η / ή έχει σύμφωνο συμβίωσης, το ετήσιο σου ακαθάριστο εισόδημα αποτελεί η πρόσθεση των εισοδημάτων του ζευγαριού.

Επιπλέον, το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα. 

Εξίσου σημαντικό ότι σε περίπτωση που λαμβάνεις κάποιο επίδομα ή βοήθημα θα συνυπολογιστεί στο ποσό του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, όπως για παράδειγμα το επίδομα τέκνου αν είσαι φοιτητής και έχεις παιδιά, ή αν έχεις έσοδα από ενοίκιο, τόκους ή μερίσματα, ή αν λαμβάνεις διατροφή, ή κάποια άλλη επιχορήγηση.

2/ Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων σου δεν πρέπει να υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

  • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
  • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:
1

Νοείται ότι πέραν των πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές πρόνοιες των περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμων του 2015 και 2019.

Πότε δικαιούσαι επιπλέον χρήματα

Στην περίπτωση που καταβάλλονται δίδακτρα στο ίδρυμα που επέλεξες να σπουδάσεις, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας σου προσφέρει μέχρι και 855 ευρώ ετησίως αν ισχύουν τα πιο κάτω:

1/ Τα δίδακτρα που έχεις καταβάλει στο Ίδρυμα Σπουδών σου ξεπερνούν τα 1.710 ευρώ μέχρι την ημερομηνία που καταθέτεις την αίτηση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη ή σχετικό έγγραφο από τη Σχολή σου.

2/ Αν οι σπουδές σου είναι part time θα πρέπει να λάβεις υπόψη ότι το ποσό αυτό θα διαιρεθεί και θα κατατεθεί σε εσένα ανάλογα με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, αφού συμπληρώσεις το πρώτο εξάμηνο.

Δηλαδή, αν δικαιούσαι τα €855, που είναι το μεγαλύτερο ποσό, βάσει των κριτηρίων, αλλά η σπουδή σου για ένα μεταπτυχιακό του ενός έτους, θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, θα πάρεις για κάθε χρόνο €427,5.

2

Αφού λοιπόν έχουμε υπολογίσει τι δικαιούσαι από τη φοιτητική χορηγία και πως θα τα πάρεις, ας δούμε τα φοιτητικά επιδόματα που ίσως δικαιούσαι.

Μέσω της ίδιας διαδικασίας, παρέχονται και φοιτητικά επιδόματα που καλύπτουν τα ετήσια έξοδα του φοιτητή, τα οποία καλείται να εγκρίνει κάθε χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα φέτος το Υπουργικό ενέκρινε  την παραχώρηση επιδόματος στέγασης, σίτισης και αγοράς Η.Υ και αποφασίστηκε όπως δοθεί και Χριστουγεννιάτικο επίδομα ύψους €200 σε όσους φοιτητές έχουν λάβει φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

>>>>>>> ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ <<<<<<

Τα επιδόματα χωρίζονται και επιχορηγούνται ως εξής

Ο αιτητής θα μπορεί να σημειώσει με ? σε από μία (1) έως τέσσερεις (4) προτιμήσεις για πρωτοετείς φοιτητές και από μία (1) έως τρεις (3) προτιμήσεις για φοιτητές άλλων ετών φοίτησης στην αίτηση του.

Επίδομα στέγασης - €1,800

α/ Για διεκδίκηση του επιδόματος στέγασης υπολογίζεται η απόσταση προσωρινής διαμονής του φοιτητή (η οποία πρέπει να βρίσκεται κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά) από τη μόνιμη κατοικία του, να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα.

β/ Παραχωρείται μόνο για τους μήνες του ακαδημαϊκού έτους για τους οποίους ο φοιτητής κατέβαλλε το σχετικό μηνιαίο ενοίκιο και οι οποίοι αναγράφονται και στο ενοικιαστήριο έγγραφο, με μέγιστη επιχορήγηση 12 μηνών. Το επίδομα στέγασης υπολογίζεται ανά μήνα. Σε περίπτωση που το ύψος του μηνιαίου ενοικίου που καταβάλλει ο φοιτητής είναι μικρότερο των 150 ευρώ θα παραχωρείται ως επίδομα στέγασης ποσό ίσο με το ύψος του μηνιαίου ενοικίου που κατέβαλλε ο φοιτητής κατά τους μήνες του ακαδημαϊκού έτους που ενοικίαζε.

γ/ Το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επίδομα σίτισης - €1,092

Όσοι φοιτητές είχαν δικαίωμα να λάβουν κουπόνια σίτισης από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του επιδόματος σίτισης

Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων - μέχρι €300

Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι, για την εξασφάλιση του επιδόματος για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις αγοράς (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) στις οποίες θα αναφέρονται και τα βιβλία που έχουν αγοραστεί, με ημερομηνία αγοράς και πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019. Η δαπάνη δεν θα ξεπερνά τα €300 για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων.

Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή - μέχρι €500

Προτίμηση για Η/Υ μπορούν να σημειώσουν μόνο φοιτητές που βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών. Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι για την εξασφάλιση του επιδόματος για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις αγοράς (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) με ημερομηνία αγοράς και πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι και 15 ημέρες μετά την δημοσίευση του καταλόγου των φοιτητικών επιδομάτων. Νοείται ότι η συνολική δαπάνη δε θα ξεπερνά τα €500 για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Μοριοδότηση

Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί μοριοδότηση με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, όπου το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Όπως αναφέρεται όμως στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν εξυπακούει κατ' ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.

Δείτε πως θα συνυπολογίσετε τα μόρια σας για το οικογενειακό εισόδημα:

1

Κοινωνικά Κριτήρια

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

2

Νοείται ότι πέραν των πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015).

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις για το 2020-2021 μόλις αναρτηθούν

Ξένια Προδρόμου
 
1945