Φορολογικές απάτες εκατομμυρίων σε ένα χρόνο

Πόσες υποθέσεις φορολογικής απάτης έγιναν σε δύο χρόνια- Αναλυτικά στοιχεία

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Σημαντικό αριθμό υποθέσεων φορολογικής απάτης εντόπισαν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας και το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων που διενεργούν διαφόρων τύπων ελέγχων στους φορολογούμενους ως μέρος της καθημερινής εργασίας εξειδικευμένων Μονάδων/Ομάδων έτσι ώστε να επιβάλουν τη φορολογική συμμόρφωση.

Συγκεκριμένα, πενήντα περιπτώσεις εξετάστηκαν κατά το 2019 από το Τμήμα Φορολογίας σχετικά με υποθέσεις διερεύνησης φορολογικής απάτης
με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στα 36,5 εκ. ευρώ την ώρα που σημαντικός αριθμός υποθέσεων φορολογικής απάτης υπήρχε και κατά το 2018 όπου και έφτασαν τις 35 συνολικά με το ποσό που βεβαιώθηκε να βρίσκεται πολύ πιο κάτω και να ανέρχεται στις 951,189 χιλιάδες.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<      
 
Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι έλεγχοι έγιναν και σε άλλες φορολογικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το 2019 έλαβαν χώρα 770 έλεγχοι που αφορούσαν στο ΦΠΑ με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στα  14,4 εκ. ευρώ. Το 2018 στην ίδια κατηγορία έγιναν 728 έλεγχοι με το ποσό να ανέρχεται στα 16,2 εκ. ευρώ. 

Το 2019 έγιναν 481 έλεγχοι για επιστροφή φόρου ΦΠΑ με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στα 2,4 εκ. ευρώ
ενώ το 2018 είχαν λάβει χώρα συνολικά 371 έλεγχοι στην εν λόγω κατηγορία με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στα 4,0 εκ. ευρώ. 

Επίσης, το 2019, εξετάστηκαν  799 κεφαλαιουχικές καταστάσεις με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στα 5,3 εκ. ευρώ, την ώρα που το 2018 είχαν εξετάστηκαν 1.249 κεφαλαιουχικές καταστάσεις αξίας 7,8 εκ. ευρώ. 

Παράλληλα, το 2019 εξετάστηκαν  37.583 λογαριασμοί με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στα 22,3 εκ. ευρώ
ενώ το 2018 είχαν εξεταστεί 31.609 λογαριασμοί  και βεβαιώθηκε ποσό  της τάξης των 23,7 εκ. ευρώ. 

Την περσινή χρονιά, τέλος, έγιναν 3,775 επισκέψεις για σκοπούς ΦΠΑ όπου και βεβαιώθηκε ποσό ύψους 375,122 χιλιάδων ευρώ ενώ το 2018 είχαν γίνει 3,590 επισκέψεις για σκοπούς ΦΠΑ με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται στις 425,368 χιλιάδες ευρώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<< 

Επιπλέον των ελέγχων που διενεργεί η Μονάδα Διερεύνησης Φορολογικής Απάτης, πραγματοποιούνται και επισκέψεις ελέγχου σε συνεργασία με τα επαρχιακά γραφεία για θέματα έμμεσης φορολογίας.
Ο αριθμός των ελέγχων αυτών καθώς και το ποσό φόρου που προκύπτει περιλαμβάνονται ήδη στην κατηγορία ελέγχου ΦΠΑ . Τα ποσά των συμβιβαστικών προστίμων όμως δεν περιλαμβάνονται. 

Συγκεκριμένα, για το έτος 2019, σε συνεργασία με τα επαρχιακά γραφεία, διενεργήθηκαν 13 έλεγχοι με αποτέλεσμα ποσό φόρου €492.327 και €109.500 συμβιβαστικό πρόστιμο. Για το έτος 2018, σε συνεργασία με τα επαρχιακά γραφεία, διενεργήθηκαν 29 έλεγχοι με αποτέλεσμα ποσό φόρου €4.142.296 και €152.540 συμβιβαστικό πρόστιμο

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1163
Thumbnail