Φωτοβολταϊκά: Νet-metering ή Νet-billing - Ποιο σχέδιο να επιλέξω

Όλες οι πληροφορίες για net-metering και net-billing, για να ξέρετε τι σας ταιριάζει περισσότερο

Μια ακόμη επιλογή δίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στους καταναλωτές, με την ανακοίνωση της αλλαγής στο Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση.

Σύμφωνα και με υπεύθυνο λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας ο οποίος μίλησε στην Brief, «η αλλαγή είναι υπέρ των πολιτών, ειδικά αυτούς που έχουν μεγάλες καταναλώσεις και το net-metering δεν μπορούσε να τους καλύψει. Έτσι προστέθηκε το net-billing.

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση του σχεδίου για επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ με την προώθηση αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων και συστημάτων βιομάζας/βιοαερίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ιδίαν χρήση. 

>>>Διαβάστε ακόμη: Πως θα επωφεληθείτε της χορηγίας για θερμοσίφωνα και θερμομόνωση<<<

Τι είναι το net-metering και τι δυνατότητες προσφέρει:
«To net-metering συμψηφίζει ενέργεια, δηλαδή όση ενέργεια στέλνεις τόση ενέργεια πιάνεις», μας εξήγησε. 

«Ο μετρητής του δηλαδή, καταγράφει πόση ενέργεια στέλνει κάποιος στο δίκτυο,  πόση ενέργεια παίρνει από το δίκτυο και το κάνει προσθαφαίρεση», πρόσθεσε. Επεξηγηματικά, στο net-metering υπάρχει μόνο ένας αμφίδρομος μετρητής, όπως σημειώνεται στο σχέδιο, ο οποίος μπορεί να τρέξει προς τα εμπρός και προς τα πίσω, μετρώντας την εισαγόμενη μείον την εξαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε kWh. Δηλαδή οι ενεργειακές ανταλλαγές εκφράζονται ανά μονάδα προϊόντος σε kWh. 

«Το net-billing, συμψηφίζει λογαριασμούς, δηλαδή παρακολουθεί πόσα στοίχιζε η ενέργεια όταν την έστειλες στο δίκτυο και πόσα άξιζε όταν την έπιασες από το δίκτυο», είπε στην Brief. 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, στο net-billing υπάρχουν δύο μετρητές έτσι ώστε η εξαγόμενη και η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να μετριούνται χωριστά, δεδομένου ότι έχουν διαφορετικές τιμές.

«Η διαφορά», όπως μας εξήγησε ο λειτουργός, «έγκειται στο γεγονός ότι, η αξία της ενέργειας που αγοράζουμε διαφέρει από την αξία όταν την πουλάμε». Για παράδειγμα, η αξία όταν την πουλάμε, περιλαμβάνει το κέρδος, το κόστος μεταφοράς, τους φόρους κ.α.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Χρηματικό παράδειγμα:
«Όταν κάποιος στέλνει την κιλοβατώρα στο δίκτυο, η αξία της μπορεί να είναι 10 σεντ/kw, ενώ όταν την «τραβάς» πίσω είναι 20 σεντ/kw στο net billing». 

Net-metering ή Νet-Billing;
Θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καθένας μπορεί να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το net billing αφορά τα πολύ μεγάλα συστήματα, όπως εργοστάσια, καταστήματα και τυχόν μεγάλα σπίτια ή συστήνεται όταν οι ανάγκες ξεπερνούν τα 10 kw για να είναι αποδοτικότερο.

Επιπλέον, προτείνεται η χρήση του net billing, σε οικίες με αυξημένες ανάγκες ενέργειας και που έχουν αρκετό χώρο για να τα εγκαταστήσουν. 

Επίσης, το net metering έχει οροφή τα 10 kw, όπως μας είπε ο λειτουργός. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα και με τον λειτουργό που μας μίλησε, τα 10kw που προσφέρονται στο net metering, καλύπτει τις ανάγκες του 97% των σπιτιών της Κύπρου.

Το νέο σχέδιο αναλυτικά

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) δυναμικότητας μέχρι 10kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW
· Υποκατηγορία A1: ΦΒ συστήματα σε κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από οικιακούς καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 5 MW.
· Υποκατηγορία A2: ΦΒ συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 15 MW.

Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 40 MW
· Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν συστήματα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου κ.τ.λ.) που είναι εγκατεστημένα σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά και σε δημόσια κτίρια.
· Η ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που δύναται να εγκατασταθεί, κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : Χωρίς περιορισμό. Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε καταναλωτής.
Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Σχέδιο

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τι γίνεται για όσους έχουν ήδη φωτοβολταϊκά:
«Αυτός που το έχει ήδη δεν χρειάζεται να κάνει κάτι», ξεκαθάρισε. 

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως δεν επιτρεπόταν τα 10 kw στα συστήματα, άρα αν κάποιος ανήκει σε αυτή την κατηγορία και επιθυμεί να μεγαλώσει το σύστημα του λόγω μεγάλης κατανάλωσης, μπορεί να το επεκτείνει για να πάει στα 10, 15 ή και 20 kw, ανάλογα με το φόρο ή την κατανάλωση του και να πάει στο net-billing.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμβόλαια για τα φωτοβολταϊκά έχουν διάρκεια 15 χρόνια.

Όσον αφορά την καταληκτική περίοδο υποβολής για το παρόν νέο σχέδιο, αυτή έχει καθοριστεί μέχρι τις 30.07.2021, ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας, ή αν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ξένια Προδρόμου
 
1766