ΓεΣΥ: Στο μικροσκόπιο η βιωσιμότητά του και η αποζημίωση των νοσηλευτηρίων

Το Δ.Σ. του ΟΑΥ επεξεργάζεται προτάσεις για τις καταχρήσεις και την εκμετάλλευση του Συστήματος
  • Συνεργασία με τον NICE για τα πρότυπα και τη μέτρηση της ποιότητας στην υγεία

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η βιωσιμότητα του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων για την αποζημίωση των νοσηλευτηρίων και η αντιμετώπιση των καταχρήσεων, υπερχρήσης και αλόγιστης χρήσης του Σχεδίου είναι οι άμεσες προτεραιότητες του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν πως το Δ.Σ. του ΟΑΥ, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς του, επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων, ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας καθώς διαπιστώνονται συνεχή προβλήματα που υποσκάπτουν τη βιωσιμότητά του και την εκμετάλλευση του Συστήματος από παρόχους και δικαιούχους.

Εποπτεία

Μια από τις προτεραιότητες που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι επαρκής εποπτεία από τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι καταχρήσεις.

Αρμόδια πηγή δηλώνει πως «στόχος είναι  η αντιμετώπιση των φαινομένων κατάχρησης που επιβαρύνουν και επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας. Εκτός του ότι προσδοκεί την τιμωρία όσων παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία, ο Οργανισμός επιδιώκει να ενισχύσει τους ελέγχους του, να εξετάσει και να ελέγξει τη συμπεριφορά των παρόχων που έχουν συμβληθεί με τον οργανισμό και να βελτιώσει τις διαδικασίες ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι παραβάτες».

Επίσης, ο οργανισμός συνεργάζεται με τον Βρετανικό Οργανισμό NICE για την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης στους υποστηρικτικούς μηχανισμούς του ΟΑΥ και τη δημιουργία ομάδων εργασίας σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και τους ασθενείς για την προσαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων γραμμών στην Κύπρο. 

O NICE διαθέτει βιβλιοθήκη με πέραν των 200 προτύπων ποιότητας και ένα ενιαίο μενού δεικτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στον καθορισμό και τη μέτρηση της ποιότητας στην υγεία, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παρόχους υπηρεσιών, επαγγελματίες, συνεργαζόμενους οργανισμούς. Είναι επίσης χρήσιμα για τους χρήστες των συστημάτων υγείας.

Ο Οργανισμός αναπτύσσει τα πρότυπα ποιότητας και τους δείκτες χρησιμοποιώντας μια ισχυρή βάση αποδεικτικών στοιχείων και μια αυστηρή διαδικασία. 

Τα ποιοτικά πρότυπα θέτουν τομείς προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας και αναδεικνύουν τομείς με διαπιστωμένη διαφοροποίηση στην τρέχουσα πρακτική. Οι δείκτες του μετρούν αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της περίθαλψης ή διαδικασίες που συνδέονται με στοιχεία με βελτιωμένα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της  παροχής συμβουλευτικής υπηρεσίας σε διεθνείς οργανισμούς υγείας, υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς, ο NICE προσφέρει υπηρεσίες που μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και την τεχνογνωσία του, σύμφωνα και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Γράφει η Χρύσω Αντωνιάδου