H Altamira ενισχύει τη θέση της στο «παιγνίδι» πώλησης ακινήτων

Υλοποιεί μια δική της στρατηγική σε σχέση με τα ΜΕΔ που έχει στο χαρτοφυλάκιο της
  • Επιλέγει εναλλακτικούς τρόπους αποπληρωμής του δανείου μέσω μίσθωσης

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Νέες προοπτικές διανοίγονται στην αγορά διαχείρισης δανείων και ακινήτων στην Κύπρο μετά την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να δώσει το «πράσινο» φως για την πώληση της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited στην ισπανική Altamira Asset Management S.A. 

Μια συμφωνία που «κλείδωσε» με τη συμφωνία Εμπιστευτικότητας (Confidentiality Agreement) που έγινε επί Νικόλα Χατζηγιάννη, τέως Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Η συμφωνία ήταν δεσμευτική για την Κυπριακή Δημοκρατία και υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην αποδέσμευσή της. 

Με την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού η Altamira Asset Management S.A. αποκτά του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited το οποίο κατείχε η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ). 

>>> Διαβάστε ακόμη: Ακίνητα ΚΕΔΙΠΕΣ: Το χαρτοφυλάκιο, οι πωλήσεις & ο ρόλος Altamira <<<

Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5 εκατ. και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και όπως προνοείται από τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σχετική συμφωνία υπογράφτηκε στις 24 Απριλίου 2020.

Πλέον η Altamira Asset Management S.A. εισέρχεται δυναμικά στο «παιγνίδι» της πώλησης ΜΕΔ και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της η Altamira Κύπρου, στη βάση των μοντέλων που εφαρμόζει ο κολοσσός σε άλλες χώρες. 

Μίσθωση αντί πώληση
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Altamira υλοποιεί μια δική της στρατηγική σε σχέση με τα ΜΕΔ που έχει στο χαρτοφυλάκιο της:

  • Εφαρμόζει προγράμματα αποπληρωμής για οφειλέτες όπως ο εναλλακτικός τρόπος αποπληρωμής του δανείου μέσω μίσθωσης, εθελοντικής παράδοσης ή επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη.
  • Υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα για σύνθετες δανειακές υποχρεώσεις, ζητώντας από επενδυτές, κατασκευαστές και χρηματοδότες να εξεύρουν από κοινού λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη ανάκτηση ποσών παρά από μια πώληση μέσω του πλειστηριασμού.
  • Διαθέτει τη μεγαλύτερη ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και ζήτησης ακινήτων μέσω της οποίας έχει άμεση πρόσβαση σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση σε ακίνητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της για γρήγορες πωλήσεις. 

Η Altamira Asset Management έχει εξαγοραστεί από τη doValue, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην αγορά της Ιταλίας η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας σχεδόν 60 δις ευρώ, και έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις στη διαχείριση πιστώσεων σε αγορές που είναι εκτεθειμένες σε μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 700 δις ευρώ. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η doValue διαθέτει υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο, μεγάλα περιουσιακά στοιχεία με εξασφαλίσεις, κυρίως στη Νότια Ευρώπη και ένα ευρύ πελατολόγιο συνεργαζόμενη με συστημικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές όπως οι Santander, Unicredit και SAREB κ.ά.

Ενημερωτικά αναφέρουμε πως, η Altamira ιδρύθηκε το 2013 μετά την απόφαση της Santander να επιλέξει ως στρατηγικό συνεργάτη το private equity fund Apollo Global Management, γα διαχείριση των προβληματικών στοιχείων του ισολογισμού της. 

Η Altamira επεκτάθηκε αποκτώντας χαρτοφυλάκια τραπεζών και κυρίως της Sareb, τη «bad bank» της Ισπανίας. Σήμερα έχει στην κατοχή της μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με ή χωρίς εξασφαλίσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από τραπεζικούς ισολογισμούς.
 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1729