Χαρτογράφηση του τομέα ακινήτων στην Κύπρο

Πως κινήθηκε η αγορά ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2019 – Τι γίνεται στον τομέα πολυτελών ακινήτων

Σημαντικά στοιχεία μας παρέχει η ετήσια έκθεση της PWC στον τομέα των ακινήτων όπου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η Λεμεσός εξακολουθεί να απορροφά την πλειονότητα των συναλλαγών στον εν λόγω κλάδο, αποτελώντας το 44% της αξίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και το 33% σε σχέση με τον αριθμό των πωληθέντων ακινήτων. Η Πάφος, η οποία είναι μια αγορά που κινείται από ξένους αγοραστές, κατέλαβε τη δεύτερη θέση όσον αφορά στην αξία συναλλαγής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, με το 25% του συνόλου.

Η Λευκωσία αντιστοιχούσε στο 21% του συνολικού αριθμού των συναλλαγών που καταγράφηκαν, αν και σε αξία αντιπροσωπεύει μόλις το 15%, αντανακλώντας ότι κατά μέσο όρο οι συναλλαγές έχουν χαμηλότερη αξία σε σύγκριση με τη Λεμεσό και την Πάφο.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η αξία του τομέα των οικιστικών ακινήτων ανήλθε σε € 2,0 δισ., που περιλαμβάνει συνολικά 5.500 ακίνητα (3.600 διαμερίσματα και 1.900 κατοικίες). Ο τομέας των οικιστικών ακινήτων αποτελούσε το 77% της συνολικής αξίας των συναλλαγών στον κλάδο (διαμερίσματα: 43%, σπίτια: 34%).

Αγορά οικοπέδων
Οι συναλλαγές που αφορούσαν σε γη κατά το α 'εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 0,4δις, που αντιστοιχούν στο 16% της αξίας του τομέα. Το 72% της συνολικής αξίας των συναλλαγών γης αφορά γη εντός οικιστικών ζωνών, ενώ το 11% περιλάμβανε γη εντός των γεωργικών χωροταξικών ζωνών.

Ο αριθμός των συμβάσεων πώλησης που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019
ανήλθε σε 5.560, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 24% σε σχέση με το Α 'εξάμηνο του 2018.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Αλλοδαποί αγοραστές
Οι αλλοδαποί αγοραστές (κατά κύριο λόγο εκτός ΕΕ) συνέχισαν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη συγκεκριμένων τομέων της αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στον αριθμό των συμβάσεων πώλησης που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η πλειονότητα των συναλλαγών (36%) ήταν στη Λεμεσό, ακολουθούμενη από την Πάφο (25%).

Η Λευκωσία, η οποία είναι μια αγορά που κατευθύνεται κυρίως από τον τοπικό τομέα, αποτελούσε το 18% των συνολικών συμβάσεων πώλησης. Οι περιφέρειες της Λάρνακας και της Αμμοχώστου είχαν 14% και 7% αντίστοιχα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, συνολικά 2.482 ακίνητα στην Κύπρο αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς, σε σύγκριση με 2.187 ακίνητα που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς κατά το α 'εξάμηνο του 2018, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

Περίπου το 70% των ακινήτων αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς που αφορούν αγοραστές εκτός ΕΕ (πρώτο εξάμηνο 2018: 67%). Στη Λεμεσό, το 81% των ξένων συναλλαγών αφορούν αγοραστές εκτός ΕΕ. Το αντίστοιχο μερίδιο των εξαγορών κατοίκων μη πολιτών της ΕΕ στην Πάφο και τη Λάρνακα ανήλθε σε 64% και 76% αντίστοιχα.

Η υψηλότερη συγκέντρωση των συμβάσεων πώλησης που υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς αγοραστές ήταν στην Πάφο (41%), ακολουθούμενη από τη Λεμεσό (29%). Οι δύο παράκτιες περιοχές αποτελούν το 70% των ξένων συναλλαγών.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Κατοικίες υψηλών προδιαγραφών 
Η ζήτηση για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τα 225, σημειώνοντας αύξηση 68% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2018.
Όσον αφορά στην αξία των πωλήσεων, ο τομέας οικιστικών ακινήτων υψηλού επιπέδου (≥ 1,5 εκατ. Ευρώ) ανήλθε σε 520 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση 46% σε σύγκριση με το α 'εξάμηνο του 2018.

Ο κλάδος κατοικιών υψηλής κατηγορίας αντιπροσώπευε το 20% της συνολικής συναλλακτικής αξίας των ακινήτων στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η Λεμεσός εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο από την άποψη του αριθμού των συναλλαγών ακινήτων υψηλού επιπέδου (53%). Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε επίσης σημαντική αύξηση στις συναλλαγές στην Πάφο από 39 σε 81 (αύξηση 108%).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι επαύλεις φαινόταν να είναι ο προτιμώμενος τύπος οικιστικής ιδιοκτησίας που φθάνει το 51% των συνολικών οικιστικών συναλλαγών υψηλού επιπέδου σε όλη την Κύπρο, έναντι 48% το 2018.

Οι περισσότερες από τις συναλλαγές στον κλάδο κατοικιών υψηλού επιπέδου κατά το α 'εξάμηνο του 2019 ήταν στην ζώνη τιμών των 2 εκατ. ευρώ - 3 εκατ. ευρώ (αντιπροσωπεύοντας το 64% του συνολικού όγκου των συναλλαγών κατοικιών υψηλής κατηγορίας).

Η πιο σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στη ζώνη τιμών των € 1,5 εκατ. - € 2 εκατ., όπου οι συναλλαγές υπερδιπλασιάστηκαν.

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1751