Χάσαμε 650 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους λόγω covid

Ο κορωνοϊός επηρέασε και τις εισπράξεις του Τμήματος Φορολογίας/Σε ποια κατηγορία φόρων παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σημαντικό πλήγμα στις εισπράξεις διαφόρων φόρων από το Τμήμα Φορολογίας το 2020 επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, αφού τα έσοδα από φορολογίες παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 14,2% ή κατά σχεδόν 650 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, οι εισπράξεις από φορολογίες το 2020 διαμορφώθηκαν στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με περίπου 4,6 δις το 2019.

Από ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως, η μεγαλύτερη απώλεια εσόδων αφορούσε τα έσοδα από τον φόρο καζίνου, ενώ οι μόνες κατηγορίες στις οποίες υπήρξε αύξηση στα έσοδα ήταν αυτές της έκτακτης εισφοράς υπαλλήλων και αυτοεργοδοτουμένων και των διάφορων άμεσων φόρων.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τον Φόρο Εισοδήματος ανήλθαν το 2020 στο 1.358.649.438 ευρώ σε σχέση με 1.621.843.295 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 263 εκατ. ευρώ ή κατά 16%.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) διαμορφώθηκαν στο 1.755.419.140 ευρώ σε σχέση με 1.943.284.991 ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 188 εκατ. ευρώ, περίπου, ή κατά 9,6%.

Τα έσοδα, εξάλλου, από την είσπραξη ΦΠΑ από Τελωνεία ανήλθαν στα 413.897.085 ευρώ το 2020 σε σχέση με 490.848.321 ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση σχεδόν 77 εκατ. ευρώ ή κατά 15,6%.

Επιπρόσθετα, τα έσοδα από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας περιορίστηκαν στα 5.157.832 ευρώ από 7.953.819 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,8 εκατ. ευρώ ή κατά 35,2%.

Παράλληλα, τα έσοδα από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ανήλθαν στα 77.785.453 ευρώ σε σχέση με 114.332.052 ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 36,5 εκατ. ευρώ ή κατά 32%.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, αυτά διαμορφώθηκαν στα 235.974.948 ευρώ το 2020 σε σχέση με 305.947.717 ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά σχεδόν 70 εκατ. ευρώ ή κατά 22,9%.

Όσον αφορά, δε, τα έσοδα από τα τέλη χαρτοσήμου, αυτά ανήλθαν στα 33.402.609 ευρώ σε σχέση με 41.982.999 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 8,6 εκατ. ευρώ ή κατά 20,5%.

Αναφορικά με τα έσοδα από τον φόρο καζίνου, αυτά διαμορφώθηκαν στα 7.812.618 ευρώ σε σχέση με 12.571.923 ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 4,76 εκατ. ευρώ ή κατά 37,9%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε σχέση με τα έσοδα από την αποκοπή της έκτακτης εισφοράς υπαλλήλων και αυτοεργοδοτουμένων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, αυτά διαμορφώθηκαν στα 28.431.704 ευρώ από 27.160.387 ευρώ το 2019 και ήταν αυξημένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ ή κατά 4,7%.

Αυξημένα, επίσης, ήταν και τα έσοδα από την είσπραξη διαφόρων άμεσων φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 1.028.371 ευρώ σε σχέση με 989.024 ευρώ το 2019 (αύξηση 39.347 ευρώ ή 4%).

Μάριος Αδάμου
 
1557
Thumbnail