Η Λάρνακα αποκτά σύντομα ένα τεράστιο… «ΤΡΟΠΑΙΟΝ» (ΦΩΤΟΣ)

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου και που αποσκοπεί – Που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί και πότε θα είναι έτοιμο

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Το δικό της… «Τρόπαιον» όνομα και πράγμα αναμένεται πως θα αποκτήσει η Λάρνακα, εάν και εφόσον οι αρμόδιες Αρχές του κράτους ανάψουν το «πράσινο» φως για υλοποίηση του έργου.

Πάντως, από την πλευρά της η Περιβαλλοντική Αρχή έχει παραπέμψει το όλο θέμα σε δημόσια διαβούλευση πριν την τελική της ετυμηγορία, η οποία δεν αναμένεται πως θα είναι αρνητική.

Σύμφωνα με την Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η εταιρεία «ΤΡΟΠΑΙΟΝ» προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία πολυώροφου κτιρίου με την ονομασία «ΤΡΟΠΑΙΟΝ». Το Προτεινόμενο Έργο χωροθετείται εντός της περιοχής Σωτήρος, της επαρχίας Λάρνακας, εντός του τεμαχίου 1299 με Φύλλο Σχέδιο 40/560402.

>>> Διαβάστε ακόμη: Αυτά είναι τα ακίνητα της 4ης e-δημοπρασίας – Τιμές από €1.000 <<<

Συνοπτική Περιγραφή του Έργου
Το Προτεινόμενο Έργο αφορά πολυώροφο κτίριο με 12 ορόφους και 2 υπόγειους χώρους στάθμευσης. 

Το ύψος του κτιρίου είναι περίπου 60 μ. από την βάση του ισογείου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Καταστήματα
  • Γραφεία
  • Αποθηκευτικούς χώρους
  • 2 υπόγειους χώρους στάθμευσης
  • Κοινόχρηστους χώρους
  • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • Χώρο Πρασίνου

Το σύνολο της έκτασης του τεμαχίου που θα φιλοξενήσει το Προτεινόμενο Έργο ανέρχεται στα 1180 τ.μ..

Αναλυτικά οι χρήσεις ανά όροφο του πολυώροφου κτηρίου συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: αα

Τονίζεται πως, στους 2 υπογείους χώρους στάθμευσης υπάρχουν συνολικά 34 χώροι στάθμευσης εκ τον οποίων οι 4 είναι για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Που θα ανεγερθεί
Το Προτεινόμενο Έργο χωροθετείται εντός αστικής περιοχής στην περιοχή Σωτήρος, επαρχίας Λάρνακας. Το τεμάχιο που θα φιλοξενεί το προτεινόμενο έργο χωροθετείται περίπου 15km νοτιοδυτικά από τη Μαρίνα Λάρνακας και ανατολικά από το κέντρο της πόλης της Λάρνακας. 

Η περιοχή που θα φιλοξενεί το Προτεινόμενο Έργο είναι επίπεδη με υψόμετρο περίπου 5 μ. πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες.

Νοτιοδυτικά από το Προτεινόμενο Έργο σε απόσταση 8km χωροθετείται η Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας «Αλυκές Λάρνακας» με κωδικό CY6000002 που ανήκει στο δίκτυο «Φύση 2000». Η υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει την προστατευόμενη περιοχή.

α
Η άμεση περιοχή του προτεινόμενου έργου.

Η Ευρύτερη Περιοχή μελέτης εμπίπτει γεωλογικά στη Ζώνη Αυτοχθόνων ιζηματογενών πετρωμάτων και αποτελείται από μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά, συνονθύλευμα πετρωμάτων, μάργες, κρητίδες, κερατόλιθους, ασβεστόλιθους, ασβεστιτικούς ψαμμίτες, εβαπορίτες και κλαστικά ιζήματα. 

Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της Άμεσης Περιοχής Μελέτης και της Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης αποτελούνται από απεριόριστη πηγή νερού που γενικά βρίσκεται σε μικρό βάθος και δελτογεννείς εναποθέσεις χαλικίων, άμμου και παράκτιας άμμου, συμπεριλαμβανομένου εναποθέσεων από εκβολές ποταμών. 

α
Η Ανατολική όψη του έργου.

Η Άμεση Περιοχή Μελέτης είναι πλήρως ανεπτυγμένη από οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις, ενώ ολόκληρη η έκταση του τεμαχίου που θα φιλοξενήσει το Προτεινόμενο Έργο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. 

Η πρόσβαση στην περιοχή μελέτης γίνεται μέσω των λεωφόρων Στρατηγού Τιμάγια και Γιάννου Κρανιδίωτη.

Σημειώνεται πως, στην περιοχή έχουν αξιολογηθεί θέματα ευρύτερης επιρροής που περιλαμβάνουν κυρίως, θέματα αισθητικής του τοπίου κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλων.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σκοπός του Έργου
Σκοπός του Προτεινόμενου Έργου είναι μέσα από τη λειτουργία του να καλύψει τις αναπτυξιακές ανάγκες της Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης. Παράλληλα αναμένεται ότι η λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις οικονομικές δυνατότητες της Ευρύτερης Περιοχής και να ενδυναμώσει τον κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα της με την δημιουργία γραφειακών χώρων και καταστημάτων.

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής
Η ομαλή ροή της κατασκευής εξασφαλίζεται με εφαρμογή βέλτιστου σχεδιασμού και εποπτείας όλων των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, των ποσοτήτων σε υλικό, μηχανικό και εργατικό δυναμικό, στον ελάχιστο δυνατό διαθέσιμο χρόνο και βάσει του διαθέσιμου οικονομικού κεφαλαίου.

Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί και να αρχίσει την λειτουργία του το Προτεινόμενο Έργο ανέρχεται περίπου στους 18 μήνες. α

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής του Προτεινόμενου Έργου χαρακτηρίζονται από μέτριες έως αμελητέες και βραχυπρόθεσμες, ενώ εν μέρει αντιμετωπίσιμες και αναστρέψιμες. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την ίδια ώρα, η λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου εκτιμάται ότι θα επιφέρει ασθενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον προσδίδοντας παράλληλα έντονες θετικές επιρροές στα ανθρωπογενή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως είναι τα κοινωνικοοικονομικά και τις χρήσεις γης.

Σε περίπτωση μη υλοποίησης του Προτεινόμενου Έργου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής δεν θα αλλάξουν σημαντικά, αφού τόσο η Άμεση και Ευρύτερη Περιοχή είναι πλήρως ανεπτυγμένη. Επιπρόσθετα οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον θεωρούνται θετικές αφού το έργο θα προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών που θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. α

 

Μάριος Αδάμου
 
1749