Η μάχη του COVID – 19 είναι και στατιστική - μαθηματική

•    Πώς συγκεντρώνονται αξιόπιστα στοιχεία από τις χώρες της Ε.Ε.
•    Πώς γίνεται η επαλήθευση και ερμηνεία τους
•    Πώς διασφαλίζεται η εγκυρότητά τους 

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

Μια από τις μεγαλύτερες μάχες στην ιστορία του δίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), το οποίο αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένα όλων των χωρών της Ε.Ε. στη βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy) σε σχέση με τον COVID - 19.

Η Βrief επικοινώνησε με το Κέντρο για να πληροφορηθεί πώς γίνεται η συλλογή των δεδομένων για τον COVID - 19 και μας παρέπεμψαν σε ενημερωτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του στην αγγλική γλώσσα και παρέχει πληροφορίες για όλη τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων όχι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και παγκοσμίως.

Η συγκέντρωση των στοιχείων γίνεται σε καθημερινή βάση. Ένα πολύπλευρο έργο που αρχίζει από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, όπου ομάδα επιδημιολόγων ελέγχουν μέχρι και 500 πηγές πληροφοριών αναφορικά με τον COVID-19 με στόχο να  συλλέξουν τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων που καταγράφονται σε παγκόσμια κλίμακα. Τα στοιχεία δημοσιεύονται κάθε Πέμπτη. 

Επιδημική νοημοσύνη

Ο έλεγχος των δεδομένων ακολουθείται από την τυπική διαδικασία επιδημικής νοημοσύνης του ECDC. Κάθε δεδομένο που καταχωρείται, επικυρώνεται και τεκμηριώνεται σε μια βάση δεδομένων του Κέντρου. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου απόσπασμα της βάσης δεδομένων, συμπληρωμένο με ενημερωμένα στοιχεία και απεικονίσεις δεδομένων.

Μια άλλη ομάδα, η ομάδα επιδημικής νοημοσύνης, ελέγχει μέχρι και 500 πηγές πληροφοριών που αφορούν τον COVID-19 για τη συλλογή στοιχείων από 196 χώρες. Οι πηγές αυτές περιλαμβάνουν τις ιστοσελίδες Υπουργείων Υγείας (43% του συνόλου των πηγών), ιδρυμάτων δημόσιας υγείας (9%), άλλων εθνικών αρχών (Υπουργεία Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυβερνήσεις, πρωθυπουργικά γραφεία, υπουργικά γραφεία, στατιστικές υγείας και επίσημες ομάδες ανταπόκρισης) (6%), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2%), και επίσημων πινάκων ελέγχου και διαδραστικών χαρτών από εθνικά και διεθνή ιδρύματα (10%). 

Επιπλέον, το ECDC ελέγχει επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Twitter, Facebook, YouTube ή Telegram, στοιχεία που δημοσιοποιούνται από εθνικές αρχές και περιλαμβάνουν Υπουργεία Υγείας (28%) και άλλες επίσημες πηγές, όπως π.χ. επίσημα μέσα ενημέρωσης (2%). 

Έλεγχος πηγών

Ελέγχονται ακόμη διάφορες πηγές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να επικυρωθούν βάσει των επίσημων πηγών που αναφέρονται πιο πάνω. Στη βάση δεδομένων του ECDC συγκεντρώνονται μόνο οι περιπτώσεις κρουσμάτων και θανάτων από κορωνοϊό που καταγράφονται από τις εθνικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές των εγγεγραμμένων χωρών και περιοχών. 

Η εν λόγω διαδικασία βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παρακολούθηση και η ερμηνεία των δυναμικών της πανδημίας του COVID-19 όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Επίσης, από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, η ομάδα Πανδημικής Νοημοσύνης του ECDC συνέλεξε τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από τον COVID-19, με βάση τις εκθέσεις των υγειονομικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ECDC λαμβάνει ενημερώσεις σε τακτική βάση από τις χώρες της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, μέσω του Συστήματος Ταχείας Προειδοποίησης και Ανταπόκρισης (EWRS), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης (TESSy), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) καθώς και μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων με άλλα διεθνή εμπλεκόμενα μέρη. Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνονται από τον έλεγχο μέχρι και 100 πηγών πληροφόρησης σε καθημερινή βάση για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την πανδημία από 30 χώρες της Ε.Ε. και του ΕΟΧ. 

Σύμβουλος για μεταδοτικές νόσους

Ενημερωτικά αναφέρεται πως το Κέντρο παρέχει δεδομένα επιτήρησης και επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τις 52 μεταδοτικές νόσους και παθήσεις που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά, τις επιδημίες και τις απειλές για τη δημόσια υγεία. 

Το Κέντρο αντλεί εμπειρία και γνώσεις από το εξειδικευμένο του προσωπικό, τα πανευρωπαϊκά δίκτυα για τις νόσους και τους εθνικούς φορείς δημόσιας υγείας.

Τέλος, το ECDC συνεργάζεται με οργανισμούς της Ε.Ε. και με άλλους οργανισμούς, όπως:
•    ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
•    η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
•    ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
•    άλλοι διεθνείς εταίροι.

Με τα στοιχεία που κοινοποιεί βοηθά όσους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς δημόσιας υγείας στην Ε.Ε./τον ΕΟΧ, τα όργανα της Ε.Ε., άλλους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, ερευνητές, διεθνείς οργανισμούς και εθνικές αρχές εκτός Ευρώπης.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2215