Η μετάλλαξη Όμικρον ανατρέπει τις προβλέψεις

•    Αβεβαιότητα για τα μακροοικονομικά
•    Σε ανάκαμψη η οικονομία μόνο χωρίς απρόβλεπτους παράγοντες

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Η μετάλλαξη «Όμικρον» θέτει και πάλι σε επιφυλακή το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο κρίνει ως αβέβαιες τις  μακροοικονομικές προβλέψεις εξαιτίας μιας πιθανής νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και ενός πιθανού νέου κύματος. Ωστόσο, όπως πληροφορείται η Brief το Υπουργείο αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό οποιαδήποτε επιβολή καθολικής καραντίνας, η οποία θα ανέκοπτε την ανοδική τάση της ανάπτυξης.

Οι τεχνοκράτες εργάζονται στο βασικό μακροοικονομικό σενάριο και προβλέπουν, πάντοτε με επιφύλαξη, πως η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς σε συνέχεια του 2021. Θεωρούν πως, χωρίς απρόβλεπτους παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημία, οι περισσότεροι τομείς θα επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς, με εξαίρεση τον τουρισμό και τους παρεμφερείς κλάδους του, οι οποίοι αναμένεται να ανακάμψουν κατά τη διετία 2023 – 2024. 

Κατανάλωση και επενδύσεις

Η ανάκαμψη το 2022 και για μια διετία θα υποστηριχθεί κυρίως από ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 

Οι τεχνοκράτες του Υπουργείου αναμένουν με αγωνία την τύχη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα στηρίξει σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις και την αναθεώρηση των προβλέψεων.

Εκτός από το εσωτερικό περιβάλλον, εκτιμάται ότι και το εξωτερικό περιβάλλον αναμένεται να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της οικονομίας.

Στο εσωτερικό περιβάλλον αποσταθεροποιητικά αναμένεται να επενεργήσουν:

•    H  εμφάνιση νέων στελεχών του ιού με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση να υποχρεωθεί να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα στις οικονομικές δραστηριότητες και με αυξημένο τον κίνδυνο να μειωθούν τα έσοδα του κράτους και να ληφθούν μέτρα στήριξης.  
•    Οι νέες προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας λόγω του ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (παρά τη σημαντική μείωσή τους) με αυξημένους τους κινδύνους αποσταθεροποίησης. 
•    Οι αυξημένες δαπάνες που εκτιμάται ότι θα προκύψουν λόγω ΓεΣΥ και που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά μέσω τυχόν ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ, τα οποία υποχρεώνεται να καλύπτει το κράτος μέχρι το τέλος Μαΐου  2024.

Στο εξωτερικό, η Κύπρος απειλείται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και από την αύξηση και του μεταναστευτικού ρεύματος που δημιουργούν αβεβαιότητα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πάντως, η ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να  ενισχύσει τη δυναμική της ανάπτυξης και να βοηθήσει την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς η Κύπρος να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε αυστηρές πολιτικές λιτότητας.

Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών δήλωναν στη Brief ότι «οι μεταρρυθμίσεις που επιβάλλει το Σχέδιο αποτελούν προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ, οι οποίες θα βοηθήσουν την αύξηση της παραγωγικότητας και την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων. Για αυτό ήδη καταγράφονται και εισηγήσεις που αφορούν τη διασφάλιση του αξιόχρεου της χώρας, την ενίσχυση του αναπτυξιακού προσανατολισμού της δημοσιονομικής πολιτικής και την επιτάχυνση της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων».

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2280