Η μετεξέλιξη ΚΕΔΙΠΕΣ περνά μέσα απο νομικές & άλλες διαδικασίες

Για να επιτύχει το νέο εγχείρημα μείωσης των ΜΕΔ, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα πρέπει να λειτουργεί με όρους αγοράς

•    Με το «πράσινο» φως της Επιτροπής Ανταγωνισμού «παίρνουν» φωτιά οι αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις ακινήτων και δανείων 
•    Προς αγορά ΜΕΧ τραπεζών εντός 3 μηνών.
•    Εφαρμογή του ιρλανδικού μοντέλου «mortgage to rent»

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (national asset management company) περνά μέσα από περίπλοκες νομικές και χρηματοοικονομικές διαδικασίες, παρόλο που, εκ πρώτης όψεως, αναμένεται να τύχει της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μια τέτοια επιλογή, η οποία θα δίνει μια οριστική λύση στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τάσσεται θετικά και το ΔΝΤ.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που βλέπει θετικά τη μετεξέλιξη και την εφαρμογή του ιρλανδικού μοντέλου  «mortgage to rent», παρουσιάζεται να έχει δηλώσει στην κυπριακή πλευρά ότι μια τέτοια λύση αν σχεδιαστεί προς την ορθή κατεύθυνση θα προσφέρει περισσότερες επιλογές για γρηγορότερη αντιμετώπιση των ΜΕΔ.
Για να επιτύχει το νέο εγχείρημα μείωσης των ΜΕΔ, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα πρέπει να λειτουργεί με όρους αγοράς και να λαμβάνει αποφάσεις στη βάσει εμπορικών κριτηρίων.

Εργάζονται εντατικά

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η KPMG, στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά του διαγωνισμού για μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ, προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς στην ετοιμασία περίπλοκων νομικών και άλλων εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στην εταιρεία να μετατραπεί σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Τα νομικά έγγραφα μαζί με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως το χαρτοφυλάκιο δανείων (εκτίμηση και αποτίμηση της αξίας του) θα τύχουν ενδελεχούς μελέτης και έγκρισης από την Ε.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, που θα αναλάβει την εξέταση του θέματος, επιδεικνύει αυστηρότητα στην τήρηση των νομοθεσιών και συγκεκριμένα σε σχετικές πρόνοιες που αποκλείουν έμμεση στήριξη σε τράπεζες που πωλούν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Επίσης προσεκτική δουλειά γίνεται και σε νομικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν: 
•    Αλλαγές και τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ και της σχέσης της με τη διαχειρίστρια εταιρεία (Cyprus).
•    Αλλαγές και τροποποιήσεις σε σχέση με τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού όσον αφορά τη λειτουργία της ΚΕΔΙΠΕΣ.
•    Ετοιμασία του σχεδίου «Ενοίκιο αντί υποθήκη» (Mortgage to rent), το οποίο θα αναλάβει προς υλοποίηση η ΚΕΔΙΠΕΣ για το χαρτοφυλάκιό της και το χαρτοφυλάκιο που θα αγοράσει από τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Τα κεφάλαια και τα κερδοφόρα δάνεια

«Κλειδί» για να κλείσει η υπόθεση είναι και το θέμα των κεφαλαίων τα οποία θα απαιτηθούν για την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Ήδη, φαίνεται να προωθείται η ιδέα της ανταλλαγής κερδοφόρων δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ με μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, όπως είναι η πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων 1,2 δις ευρώ, γνωστό ως σχέδιο Λήδρα.

Άλλο ένα καίριας σημασίας θέμα είναι η τιμή αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών από την ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι με τις εγκρίσεις της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2022 η ΚΕΔΙΠΕΣ θα είναι σε θέση:

Πρώτο, να προχωρεί σε αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις ακινήτων και δανείων από τις εργασίες της.

Δεύτερο, να αγοράζει ΜΕΧ των τραπεζών για τρεις μήνες.
Το Σχέδιο «mortgage to rent», δηλαδή Σχέδιο «υποθήκης προς ενοικίαση», που θα κληθεί να υλοποιήσει και στην Κύπρο η νέα εταιρεία, βασίζεται στο ιρλανδικό μοντέλο. 

Όταν ο δανειολήπτης κρίνεται βιώσιμος για αναδιάρθρωση, θα του προσφέρεται η ευκαιρία να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία τού ακινήτου του στην Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και να συνεχίσει να διαμένει στην οικία του έναντι «λογικού ενοικίου».

Με ενοίκιο στο σπίτι σου

Η διαδικασία είναι η εξής: Θα μεταβιβάζει το ακίνητό του στην τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης, θα διαγράφεται το χρέος ή μέρος του χρέους του (ανάλογα με την αξία του ακινήτου) και θα συνεχίσει να διαμένει στο σπίτι στο οποίο διέμενε καταβάλλοντας ενοίκιο.

Ωστόσο, δεν θα είναι πλέον ο ιδιοκτήτης του σπιτιού  και θα μετατραπεί σε μισθωτή, πληρώνοντας ενοίκιο βάσει των εισοδημάτων του νοικοκυριού.

Η όλη ιδέα του Σχεδίου είναι ο δανειολήπτης με μη εξυπηρετούμενο δάνειο, υποθηκευμένο με
πρώτη κατοικία ή επαγγελματική στέγη αξίας 350.000 ευρώ, να διατηρήσει τη χρήση του ακινήτου καταβάλλοντας ένα προκαθορισμένο ενοίκιο ενώ ταυτόχρονα θα έχει και το δικαίωμα εξαγοράς.

Το δάνειο θα αγοράζεται στο 50% - 60% της αγοραίας αξίας του και το υπόλοιπο ποσό του, που είναι συνδεδεμένο με το ακίνητο, θα διαγράφεται.

Όταν αποκτηθεί το ακίνητο από την ΚΕΔΙΠΕΣ θα υπογράφεται σύμβαση ενοικίασης με ετήσιο ενοίκιο 2% - 3% της αγοραίας αξίας του ακινήτου, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ενοικιαστή.

Εάν ο ιδιοκτήτης και αυτός που θα διαμένει στο ακίνητο είναι άνω των 65 ετών θα διαμένει στην κατοικία εφ’ όρου ζωής με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει ενοίκιο.

Όσοι συμμετέχουν στο σχέδιο θα μπορούν να επαναγοράσουν το ακίνητό τους εντός 5 χρόνων στην αξία απόκτησής του από την ΚΕΔΙΠΕΣ αφαιρουμένων των ενοικίων. 

Το ακίνητο θα μπορεί να επαναγοραστεί από τους πρώτου βαθμού συγγενείς των ιδιοκτητών (τέκνα, πατέρας/ μητέρα).

Να σημειωθεί ότι, η ΚΕΔΙΠΕΣ από τον Αύγουστο του 2018 έχει αδειοδοτηθεί ως Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και διαχειρίζεται αποκλειστικά το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, κυρίως ΜΕΧ, της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Αltamira Asset Management.
 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2279