Η τηλεργασία αλλάζει τον χάρτη της αγοράς εργασίας

Ποια τα «συν» και τα «πλην» της - Η Κύπρος δεν έχει υιοθετήσει ακόμη την Ευρωπαϊκή Συμφωνία Πλαισίου

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Από γερό «stress test» περνά η αγορά εργασίας και οι εργαζόμενοι, με αφορμή την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και το «lockdown». Ταυτόχρονα, μια νέα μορφή εργασίας, η τηλεργασία, κερδίζει έδαφος και επιλέγεται από πολλές επιχειρήσεις, μάλιστα σε βαθμό που αρκετές προσανατολίζονται να τη διατηρήσουν ακόμη και μετά τη λήξη της πανδημίας.

Μιλώντας με στελέχη εταιρειών μάς αναφέρθηκε ότι «η τηλεργασία είναι μια μορφή εργασίας που επιλέγεται από πολλές εταιρείες παγκοσμίως, οι οποίες διαπιστώνουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία είναι παραγωγική και φέρει θετικά αποτελέσματα. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στη βάση αυτή, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, με αφορμή την πανδημία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην Κύπρο εξετάζουν την πιθανότητα να διατηρήσουν στο γραφείο μόνο τους εργαζόμενους των οποίων η φυσική παρουσία είναι απολύτως απαραίτητη για να διεκπεραιωθεί η δουλειά. Οι υπόλοιποι θα εργάζονται από το σπίτι ή ακόμη θα έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν εργασία η οποία συμπεριλαμβάνει εργασία από το σπίτι και φυσική παρουσία κάποιες ημέρες της εβδομάδας.

Η επιλογή της τηλεργασίας έχει επίσης θετικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα λειτουργικά κόστη: μειώνονται τα έξοδα για νερό, ηλεκτρισμό, γραφική ύλη, τα έξοδα ενοικίασης και συντήρησης των χώρων, κ.λπ».

Και κίνδυνοι
Ωστόσο η τηλεργασία ενέχει και ορισμένους σοβαρούς κινδύνους σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων καθώς η Κύπρος δεν έχει υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία η οποία, ανάμεσα σε άλλα, κατοχυρώνει τον εργαζόμενο.

Για παράδειγμα, δημιουργούνται ερωτήματα κατά πόσον αυτή η μορφή εργασίας επιλέγεται από τον εργοδότη, τον εργαζόμενο ή με κοινή συναίνεση, εάν ο εργαζόμενος έχει την ευχέρεια να την επιλέξει ο ίδιος και εάν με την επιλογή της οι απολαβές, τα ωφελήματα και η ανέλιξη του δύνανται να επηρεαστούν.

Να σημειωθεί ότι η Κύπρος, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Πλαισίου για την Τηλεργασία, εφαρμόζεται από το 2005, δεν την έχει υιοθετήσει με σχετική νομοθεσία ή μέσω των συλλογικών συμβάσεων.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που τίθενται είναι ο τρόπος μέτρησης και η απόδειξη του χρόνου απασχόλησης του εργαζομένου καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση κ.ά.

Η συμφωνία πλαίσιο επετεύχθη στις 16 Ιουλίου 2002  σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ της τότε Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχανίας/UNICE (η οποία μετονομάστηκε σε Business Europe και στην οποία η ΟΕΒ είναι μέλος) και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).

Η ΟΕΒ θεωρεί πως «στα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την τηλεργασία, συμπεριλαμβάνεται η εξοικονόμηση χώρου αλλά και άλλων λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, ο περιορισμός του αριθμού προστριβών με συνεργάτες και συναδέλφους και η εξοικονόμηση χρόνου, αφού περιορίζεται ο έλεγχος της εργασίας από προϊστάμενους.

 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

 

Επιπλέον, με την εισαγωγή της τηλεργασίας ως μορφής απασχόλησης, η επιχείρηση μπορεί να συμβάλει στην επίλυση διάφορων άλλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την εικόνα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Συγκεκριμένα, η τηλεργασία αποτελεί μια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα με το να εξαλείφει την ανάγκη της καθημερινής μετακίνησης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, μειώνει το φαινόμενο της αστυφιλίας και συνιστά ένα τρόπο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού».

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2278