Ιχθυοκαλλιέργειες: Τι εκτρέφουμε στην Κύπρο και ποιοι τα τρώνε

Τι ψάρια καλλιεργούμε στην Κύπρο και που εξάγουμε περισσότερο / Τι τζίρο φέρνει στην Κυπριακή οικονομία η υδατοκαλλιέργεια

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Στα κρισιμότερα εξαγώγιμα κυπριακά τρόφιμα, συγκαταλέγονται τα ψάρια που καλλιεργούνται στις ιχθυοκαλλιέργιες της Κύπορου, με βάση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. Τσιπούρες, λαυράκια, ινδική γαρίδα είναι ανάμεσα σε αυτά που  εκτρέφουμε, αλλά και πέστροφες και οξύρρυγχους, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας. 

Πιο συγκεκριμένα, το 67% των ψαριών που εκτρέφουμε στις υδατοκαλλιέργειες γλυκού ή θαλλάσιου νερού δεν μένουν στην Κύπρο αλλά εξάγονται και υπάρχει συγκεκριμένη αγορά η οποία φαίνεται να τα καταναλώνει περισσότερο, σύμφωνα με αρμόδια πηγή που μίλησε στην Brief. Ειδικότερα. όπως μας λέχθηκε, από αρμόδιο πρόσωπο του Τμήματος Αλιείας, το πιο μεγάλο ποσοστό από αυτά που παράγονται στην Κύπρο εξάγονται. «Ως επί το πλείστον, οι μεγάλες μας αγορές είναι σε χώρες της Μ.Ανατολής, όπως Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Κουβέιτ κ.α, ενώ κάποια προϊόντα μας τα στέλνουμε σε Αμερική και Καναδά.

Αναλυτικότερα για το ποια ψάρια καλλιεργούμε, η αγορά η οποία μας εμπιστέυεται αλλά και για τον τζίρο που φέρνει η υδατοκαλλιέργεια στην οικονομία μας, παρουσιάζονται πιο κάτω, κατόπιν επικοινωνίας που είχε η Brief με αρμόδιο λειτουργό του τμήματος αλιείας.

Τα είδη υδατοκαλλιέργιας και τα ψάρια που παράγουμε
Υπάρχουν δύο ειδών υδατοκαλλιέργειες στην Κύπρο. Η πρώτη αφορά την παραγωγή θαλασσινών ψαριών, με 9 μονάδες, και η δεύτερη την παραγωγή ψαριών γλυκού νερού, με 8 μικρές μονάδες. Επιπλέον, λειτουργούν και τρία ιδιωτικά εκκολαπτήρια θαλασσινών ειδών και ένα εκκολαπτήριο-εκτροφείο θαλασσίων γαρίδων. 

Γλυκού νερού – 0.37 εκατομμύρια ευρώ
Τα 9 ιχθυοτροφεία γλυκού νερού,  δραστηριοποιούνται στην οροσειρά του Τροόδους και επικεντρώνονται κυρίως στην πάχυνση ειδών ψαριών του γλυκού νερού, όπως ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) και οξύρρυγχος (Asipenser sp.). Σημειώνεται ότι μερικά από αυτά τα ιχθυοτροφεία λειτουργούν και ως εκκολαπτήρια ψαριών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η συνολική ετήσια παραγωγή για το 2018 ανήλθε σε 43,8 τόνους πέστροφες, 2.8 τόνους οξύρρυγχου και 165.650 ιχθύδιων πέστροφας συνολικής αξίας περίπου € 0.37 εκατομμύρια.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

 1. SABRINA ΛΤΔ - Κύρια Παραγώμενα Είδη: Ιριδίζουσα Πέστροφα / Οξύρρυγχος 

 2. VAMARIA ΛΤΔ - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα / Οξύρρυγχος

 3. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΛΤΔ - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα

 4. FINI FISHERIES ΛΤΔ - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα

 5. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα / Οξύρρυγχος

 6. ΨΗΛΟ ΔΕΝΤΡΟ ΛΤΔ - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα / Οξύρρυγχος

 7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα / Οξύρρυγχο

 8. AGLAFILL FISH LTD - Κύρια Παραγώμενα Είδη Ιριδίζουσα Πέστροφα / Οξύρρυγχος

Θαλάσσιου νερού -  €38.6 εκατ.
Οι εννιά μονάδες πάχυνσης μεσογειακών ειδών, βρίσκονται σε κλουβιά ανοιχτής θάλασσας. Τα σημαντικότερα είδη θαλάσσιων ψαριών που καλλιεργούνται στην Κύπρο είναι η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαυράκι (Dicentrarchus labrax), σε ποσοστό περίπου 66% και 33% της ολικής παραγωγής, αντίστοιχα.

Σε μικρότερο βαθμό καλλιεργούνται και κάποια άλλα είδη όπως ο κρανιός (Argyrosomus regius), η προσφυγούλα (Siganus rivulatus), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το κυπριακό φαγκρί (Pagrus pagrus) και το γιαπωνέζικο φαγκρί (Pagrus major). Το είδος της γαρίδας που καλλιεργείται στην Κύπρο είναι η ινδική γαρίδα (Parapenaeus indicus). 

Αξίζει να ειπωθεί ότι η συνολική ετήσια παραγωγή για το 2018 ανήλθε σε 7.303 τόνους εκ των οποίων 4.885 τόνοι τσιπούρα, 2.389 τόνοι λαβράκι και 28 τόνοι γαρίδα. Η συνολική αξία υπολογίζεται σε περίπου €38.6 εκατ.

€ 4.7 εκατ τα εκκολαπτύρια

Σε σχέση με τα εκκολαπτύρια, η συνολική ετήσια παραγωγή τους κατά το 2018 ανήλθε περίπου σε 28,4 εκατομμύρια ιχθύδια. Η συνολική αξία της παραγωγής των ιχθυογεννητικών σταθμών / εκκολαπτηρίων υπολογίζεται σε € 4.7 εκατ.

Η πλειονότητα της παραγωγής επιτραπέζιου μεγέθους ψαριού της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας προορίζεται για εξαγωγή με 67% της παραγωγής του 2018 να εξάγεται κυρίως σε τρίτες χώρες αλλά και στην ΕΕ. Επίσης το 31% της παραγωγής ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακίου από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς εξήχθησαν ως επί το πλείστον σε τρίτες χώρες.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

 1. BLUE ISLAND PLC  Τσιπούρα / Λαυράκι / Κρανιός

 2. EAST MEDITERRANEAN AQUA TECHNIQUE (EMAT) LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι / Κρανιός)

 3. ICHTHYS ECO-FARM LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι)

 4. KIMAGRO FISHFARMING LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι)

 5. KITIANA FISHERIES LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι)

 6. SEAWAVE FISHERIES LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι)

 7. TELIA AQUA MARINE LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι)

 8. OCEANIS AQUACULTURE LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι / Ερυθρός Τόνος)

 9. TELIA VASILIKO LTD (Τσιπούρα / Λαυράκι)

Η επένδυση στην υδατοκαλλιέργεια και η συμβολή της στην Κυπριακή οικονομία
Το κόστος της επένδυσης σε μια υδατοκαλλιέργεια ποικίλει αναλόγως παραγόντων όπως, το βάθος, το ύψος της παραγωγής που επιθυμείς να έχεις, το είδος του προϊόντος κ.ο.κ. εξήγησε στην Brief το ίδιο αρμόδιο πρόσωπο.

«Μια επένδυση υδατοκαλλιέργειας που αφορά το κτίσιμο μιας μέσης μονάδας, 1000 τόνων, υπολογίζοντας και τον ένα χρόνο για να ξεκινήσεις να βγάζει κάποιος παραγωγή, φτάνει γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ», επεσήμανε.

Η αξία του κύκλου εργασιών από την εμπορία προϊόνωτων ιχθυοκαλλιέργειας κυμαίνονται στα 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
 

 
1666