Kίνητρα για ψηφιακές πρωτοβουλίες και πώληση κρατικής περιουσίας

Επιτάχυνση ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού 
  • «Πακέτο» εισηγήσεων PwC Κύπρου για επανεκκίνηση της οικονομίας

  • Στοχευμένα οικονομικά κίνητρα για τόνωση της ζήτησης

  • Δαπάνες και τις επενδύσεις που να πληρούν τα νέα μέτρα ασφάλειας και υγείας 


Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

Κίνητρα για την ανάληψη ψηφιακών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα, αυξημένη και εύκολη πρόσβαση σε ρευστότητα και ιδιωτικοποίηση και πώληση της κρατικής περιουσίας για προσέλκυση επενδύσεων είναι οι κύριες προτάσεις της PwC Kύπρου για στήριξη της οικονομίας μετά την πανδημία του COVID 19.

Σε μελέτη της, υπό τον τίτλο «Restart Cyprus», ο γνωστός οίκος παρουσιάζει τις εισηγήσεις του σχετικά με διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να προωθηθούν για επάνοδο της οικονομίας και για προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Ανάμεσα στις κύριες εισηγήσεις είναι:
H ανάπτυξη και ο συνεχής έλεγχος των οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία ώστε να επιτραπεί η επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία. 

Όπως τονίζεται «η αποτελεσματικότητα του ελέγχου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται η αποφυγή νέας έξαρσης του ιού. Πέραν από τις οδηγίες και τους κανονισμούς που έχουν τεθεί για άμεση επανεκκίνηση, η αναθεώρηση της ανθεκτικότητας του κάθε οργανισμού και η επαρκής προετοιμασία για τη διαχείριση ενός πιθανού δεύτερου κύματος είναι εξίσου σημαντικές». 

Η αυξημένη και εύκολη πρόσβαση σε ρευστότητα 
Ο οίκος εισηγείται επιπρόσθετα μεσοπρόθεσμα μέτρα.
Εξηγεί πως τα μέτρα αυτά «προϋποθέτουν την εμπλοκή του τραπεζικού τομέα και για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται χαλάρωση των εποπτικών μέτρων. Η ταχύτητα με την οποία θα διατεθεί η ρευστότητα στην αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, παραδοσιακά, η δυνατότητα δράσης των τραπεζών και του κράτους σε αυτόν τον τομέα ήταν σχετικά αργή». 

Κίνητρα για τη δημιουργία έργων ανάπτυξης γης 
Προτείνει κίνητρα για ενθάρρυνση της ανάπτυξης σύνθετων έργων που θα συνάδουν με τις δημογραφικές και άλλες ανάγκες του νησιού όπως προσιτές οικίες, οίκοι ηλικιωμένων και κοινότητες διαμονής με παροχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές εστίες. 

Στέγαση 
Ο οίκος υπογραμμίζει πως «οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες και λύσεις (έστω και με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα όπως των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών) μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των επιπτώσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Ενδεικτικά παραδείγματα λύσεων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σχέδια ενοικίασης για αγορά ή κοινής ιδιοκτησίας για προσιτές κατοικίες, καθώς και κίνητρα με τη μορφή αυξημένης πυκνότητας με αντάλλαγμα τον καθορισμό ανώτατων τιμών πώλησης».

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Επενδυτικά Ταμεία 
Η PwC Κύπρου θεωρεί πως «τα επενδυτικά ταμεία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης και καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων αναμένεται να αυξηθούν διεθνώς, απαιτείται να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε η δημιουργία και η λειτουργία των ταμείων στην Κύπρο (διευθυντές και διαχειριστές ταμείων, κλπ.) να γίνει πιο ελκυστική». Προτείνει φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στην αγορά μέσω των ταμείων. 
Στοχευμένη τόνωση της ζήτησης μέσα από κρατικά προγράμματα και κίνητρα. 

Πιστεύει πως «η ζήτηση μπορεί να τονωθεί μέσα από στοχευμένα οικονομικά κίνητρα, όπως σχέδια προώθησης της εξ αποστάσεως εργασίας (π.χ. μείωση ΦΠΑ στις τεχνολογικές υποδομές και συνδέσεις διαδικτύου και μειωμένη φορολογία για επαγγελματικές δραστηριότητες από το σπίτι)». 
Επιπρόσθετα, εισηγείται προς την κυβέρνηση να δώσει φορολογικά κίνητρα σε τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις που συνεχίζουν να καταβάλλουν τους φόρους τους, που δεν διεκδίκησαν την κρατική χορηγία αυτήν την περίοδο και που διαθέτουν κεφάλαια για επένδυση. 
Ιδιωτικοποίηση και πώληση της κρατικής περιουσίας 

Ο οίκος προτείνει προς την κυβέρνηση «να προσελκύσει εσωτερικές επενδύσεις μέσα από ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (λαχεία, επέκταση παραχώρησης αεροδρομίου, μαρίνων, κλπ., εκχωρήσεων ήσσονος σημασίας στην ΑΤΗΚ, πώληση δανείων ΚΕΔΙΠΕΣ, ιδιαίτερα των εξυπηρετούμενων δανείων και των ακινήτων, αξίας 1.1 δις ευρώ και 600 εκ. ευρώ αντίστοιχα, πώληση και ενοικίαση κυβερνητικών κτηρίων, πιθανόν μέσα από τη θέσπιση ενός ειδικού ταμείου)».

Επιτάχυνση ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού 
Η PwC ζητά  την παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές εταιρείες ώστε να προσφέρουν λύσεις στον δημόσιο τομέα μέσα από εναλλακτικές πρακτικές παροχής αμοιβών και κρατικές χορηγίες, συνδυασμένες με σχέδια αναδόμησης και αναβάθμισης των λειτουργιών με πιο ανταγωνιστικές τεχνολογίες και διαδικασίες. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα 
«Η νέα κανονικότητα απαιτεί πράξεις και επενδύσεις τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να διαδραματίσει έναν επιπρόσθετο ρόλο μέσα από τις δημοσιονομικές και φορολογικές της πολιτικές και πρακτικές για
(1) να ενθαρρύνει τις δαπάνες και τις επενδύσεις, οι οποίες πλέον θα πρέπει να πληρούν τα νέα μέτρα ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητές τους,
(2) να παρέχει άμεση στήριξη στους τομείς που χρειάζονται νέες επενδύσεις,
(3) να ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αυτά μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο των κανονισμών για υγιή ανταγωνισμό, εφαρμόζοντας όλες τις παραχωρήσεις που δύναται να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τις παρούσες περιστάσεις, για να επιτρέψει στις χώρες μέλη να πετύχουν τους στόχους τους», επισημαίνει ο οίκος. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1067
Thumbnail
  • Αυστηρές συστάσεις στο οικονομικό της δελτίο 
  • Το δημοσιονομικό και νομισματικό πακέτο να είναι συνετό
  • Η ΚΤΚ ζητά σύνεση, ρεαλισμό και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Αυστηρές προειδοποιήσεις για τη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών συμπεριλαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο οικονομικό της δελτίο, με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο του 2020. Το δελτίο κυκλοφόρησε χθες Παρασκευή (3/7)

Η ΚΤΚ επισημαίνει πως «η ύπαρξη τυχόν στρατηγικών κακοπληρωτών που δύναται να εκμεταλλευτούν την κρίση προβάλλοντάς την ως δικαιολογία, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτείας.

Επίσης επισημαίνει πως «αναμένει ότι οι τράπεζες θα αξιολογούν συνεχώς τα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι δανειολήπτες με υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο». 

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπως αναφέρει έχει εκδώσει «σύσταση προς τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων με τις οποίες τις καλεί όπως, σε συνεργασία με τους βιώσιμους δανειολήπτες, ολοκληρώνουν με ταχύτητα αναδιαρθρώσεις οι οποίες να προνοούν τέτοιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα δίνει τη δυνατότητα στο βιώσιμο δανειολήπτη να επανέλθει σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα». 

Εξηγεί πως «στις εγκυκλίους συστήνεται όπως οι αναδιαρθρώσεις ολοκληρώνονται χωρίς την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων ενώ σημειώνεται ότι η επεξήγηση και η κατανόηση των προνοιών των αναδιαρθρωμένων συμβάσεων από μέρους των δανειοληπτών είναι ιδιαίτερα σημαντική». 

Ευκαιρίες για χρηματοδότηση
Η ΚΤΚ θεωρεί πως «από την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ίσως να προκύψουν και συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες θα χρειαστούν χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο τους ως οι διαμεσολαβητές της παροχής κεφαλαίων από τους αποταμιευτές προς τους επενδυτές». 

Επίσης συστήνει ότι «θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και στα επιχειρηματικά και κεφαλαιακά πλάνα των τραπεζών ούτως ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες». 

«Η υγειονομική κρίση είναι σύνθετη και η εξέλιξη και η διάρκειά της παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη. Τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και η πραγματική οικονομία καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από έκτακτες συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας», υποστηρίζει. 

«Στο πλαίσιο αυτό»,  παρατηρεί, «είναι εξαιρετικά κρίσιμο να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στα νομισματικά μεγέθη και στη μέχρι τώρα θετική πορεία των ΜΕΧ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. Με δεδομένο λοιπόν το ότι η ανάπτυξη της οικονομίας μας βασίζεται καθοριστικά στο τραπεζικό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την οικονομία, θα πρέπει συνολικά να διασφαλίζεται ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται επενεργούν ισορροπημένα στην εύρυθμη λειτουργία της πιο πάνω αμφίδρομης σχέσης». 

ad2mobile

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Υπάρχουν ακόμη περιορισμοί
Καταληκτικά αναφέρει πως «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι λόγω της κρίσης του 2013 έχουμε ακόμα συγκεκριμένους δημοσιονομικούς περιορισμούς καθώς και περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα.

Επομένως, το δημοσιονομικό αλλά και νομισματικό πακέτο στήριξης θα πρέπει να είναι συνετά και να προσαρμόζονται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και το νομικό πλαίσιο. Ο δρόμος επομένως προς τα εμπρός απαιτεί σύνεση, ρεαλισμό και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό».

article 1