«Κλείνει» το θέμα φοιτητικής χορηγίας με εκτιμήσεις του ‘13

Τι δήλωσε στην Brief o Νίκος Τορναρίτης, για την τροποποίηση του νόμου

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Προς ψήφιση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, φαίνεται να οδηγείται η τροποποίηση στο νόμο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας σήμερα (9/9), κατά την οποία έχει προταθεί αλλαγή στην εξέταση κριτηρίων των περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα της ακίνητης ιδιοκτησίας της οικογένειας.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι βασική προυπόθεση για να κριθεί κάποιος δικαιούχος και ακόμη πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας.

Μάλιστα στο παρελθόν σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις τέθηκαν προτάσεις από  ον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκο Τορναρίτη και τον βουλευτή και νέο Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου με την αλλαγή να αφορά την φοιτητική χορηγία με την εξέταση κριτηρίων των περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα της ακίνητης ιδιοκτησίας της οικογένειας. 

Εκτιμήσεις με τιμές του ‘18
Όπως ανέφερε ο κ. Νίκος Τορναρίτης, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην Brief, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου ώστε κατά την εξέταση των περιουσιακών κριτηρίων για σκοπούς παραχώρησης φοιτητικής χορηγίας, να λαμβάνονται υπόψη, σε σχέση με την εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι τιμές τη πιο πρόσφατης επίσημης εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου.

«Η πρόταση αφορά το ενδεχόμενο να γίνονται οι εκτιμήσεις με τις τελευταίες τιμές του κτηματολογίου που είναι πολύ πιο φθηνές από αυτές των προηγούμενων χρόνων για να μπορέσουν να επωφελούνται της χορηγίας περισσότερες οικογένειες και φοιτητές και να μην αποκλείονται». 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Όπως σημείωσε ο κ. Τορναρίτης η πρόταση σήμερα (9/9) φαίνεται ότι θα περάσει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και θα τοποθετηθούν όπως συνηθιζετο τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε μετά να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η αιτιολόγηση
Υπενθυμίζεται πως το πρόβλημα προκύπτει  καθώς στην εξέταση των αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία, και κατά την αρχική ψήφιση του Νόμου το 2015, η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας υπολογιζόταν με βάση την τότε εκτίμηση του κτηματολογίου που είχε γίνει την 01.01.2013. 

Λόγω όμως του γεγονότος ότι οι εκτιμήσεις του 2013 ήταν, κατά γενική ομολογία, υπερεκτιμημένες, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να λάβουν τη φοιτητική χορηγία. 

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση του Νόμου για να λαμβάνεται υπόψη στην εξέταση των αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία, η αξία της πιο πρόσφατης επίσημης εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και όχι η αξία της εκτίμησης του 2013.

Οι δικαιούχοι της φοιτητικής χορηγίας
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Περιουσιακά κριτήρια
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ).
Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

  • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και

  • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Εισοδηματικά κριτήρια
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως

c

Ξένια Προδρόμου
 
1414
Thumbnail