Κοινωνικό βήμα προς τα μπρος: Σύνταξη στα 50 για θαλασσαιμικούς

Τι ανέφερε στην Brief o Πρόεδρος του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου, Μίλτος Μιλτιάδους για το νομοσχέδιο

Γράφει η
Ξένια Προδρόμου

Ενα διαχρονικό πρόβλημα και πάγιο αίτημα του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου και των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της Θαλασσαιμίας, είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδότηση τους από τα 50 τους χρόνια θα συζητηθεί σήμερα (8/9) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. 

Στο νομοσχέδιο αναμένεται μάλιστα, ότι τα κόμματα θα τοποθετηθούν υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Τι προβλέπει η τροποποίηση του νομοσχεδίου
Πιο συγκεκριμένα «σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, χωρίς επηρεασμό άλλων διατάξεων της νομοθεσίας, πρόσωπα που πάσχουν από θαλασσαιμία να δικαιούνται ειδική παροχή ανάλογη της θεσμοθετημένης σύνταξης από τα 50 έτη ηλικίας μέχρι την κανονική συντάξιμη ηλικία, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών για να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον, σημειώνεται πως κατά το στάδιο της επεξεργασίας του εν θέματι τροποποιητικού νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο, ενώ διαβούλευση για το θέμα έγινε και στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου, Μίλτος Μιλτιάδους μιλώντας στην Brief επεσήμανε πως τέτοια ρύθμιση ενδείκνυται για τον λόγο ότι η θαλασσαιμική κοινότητα μεγαλώνει και το προσδόκιμο ζωής των θαλασσαιμικών είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσμού και παρόλο που συνεισφέρουν όπως όλοι οι άλλοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν τους δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης απόλαυσης της σύνταξης που δικαιούνται.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ειδικότερα, η κατάσταση της υγείας των πασχόντων οι οποίοι ξεκίνησαν θεραπεία είναι τώρα γύρω στα 40-45 χρόνια, είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, λόγω της έλλειψης ικανοποιητικού επιπέδου θεραπευτικής αγωγής όταν ξεκινούσαν τότε οι θεραπείες και σήμερα έχουν αρκετά καταπονημενους οργανισμούς με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να μην μπορούν να εργαστούν.

Είναι ένα συνταξιοδοτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί στη σύνταξη που δικαιούνται ο καθένας, τόνισε ο κ, Μιλτιάδους. 

Σημαντικός παράγοντας στις κινήσεις που γίνονται σήμερα είναι η ευαισθησία και από την Υπουργό Εργασίας ,Ζέτα Αιμιλιανίδου, που όπως μας είπε σε συνδυασμό με τις κινήσεις του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου την οδήγησαν στο να ακουστει το αίτημα τους.

Η θέση του Υπουργικού Συμβουλίου
Υπενθυμίζεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 1η.7.2020, μετά από Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, παράλληλα, εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

Μάλιστα στο άρθρο 21(1)(α) του βασικού νόμου προβλέπονται ρητώς οι παροχές που καταβάλλονται σε περιοδική βάση δυνάμει του βασικού νόμου, όπως είναι η θεσμοθετημένη σύνταξη, η σύνταξη χηρείας, η σύνταξη ανικανότητας και τα διάφορα επιδόματα. Παρόλο που το νέο άρθρο 36Α, ως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου, προβλέπει τη θέσπιση μίας νέας ειδικής παροχής για πρόσωπα με θαλασσαιμία – η οποία καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, εντούτοις δεν προβλέπεται και η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 21(1)(α) του βασικού νόμου, έτσι ώστε να προστεθεί η προβλεπόμενη με το υπό εξέταση νομοσχέδιο νέα ειδική παροχή για πρόσωπα με θαλασσαιμία στη λίστα των παροχών που χορηγούνται σε περιοδική βάση δυνάμει του βασικού νόμου, γεγονός που χρήζει επανεξέτασης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργικού, κατόπιν μελέτης του υπό εξέταση νομοσχεδίου, δεν έχουν εντοπισθεί οποιαδήποτε ζητήματα νομικής φύσεως που να κωλύουν τη ψήφιση αυτού σε Νόμο. Ωστόσο, για σκοπούς ορθότητας και πληρότητας του βασικού νόμου ενδεχομένως να ενδείκνυται η τροποποίηση του άρθρου 21(1)(α) του βασικού νόμου, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί ρητώς η ειδική αυτή παροχή στις παροχές που χορηγούνται σε περιοδική βάση δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου.

 

Ξένια Προδρόμου
 
2250