«Κόκκινα» δάνεια €19 δις στα χέρια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

•    Στοιχεία στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022-2025
•    Τα δάνεια πέρασαν στα χέρια των εταιρειών από το 2018 μέχρι σήμερα

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων πέρασαν στα χέρια τους από το 2018 μέχρι σήμερα  μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου €19 δις σε συμβατικές αξίες αποκαλύπτει  το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022-2025.

>>> Διαβάστε επίσης: Τι σημαίνει το νέο σχέδιο για ΜΕΔ – Νοίκι έναντι Δόσης <<<

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές πιστώσεων είναι η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Gordian Holdings. 

Τραπεζικές πηγές εξηγούσαν στη Brief ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να αναλάβει τη δραστηριότητα εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ωστόσο επιτρέπεται η εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων, χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΚΤΚ, από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί από Τράπεζα, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από  αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. τα οποία δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Αξιολόγηση καταλληλότητας

Να σημειωθεί ότι για την απόκτηση άδειας εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην ΚΤΚ. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η ΚΤΚ έχει εκδώσει  την Περί της Αξιολόγησης της Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις σε Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων Οδηγία του 2020 που αφορά τα μέλη του διοικητικού οργάνου και όσους κατέχουν καίριες θέσεις σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο με τίτλο «Personal Questionnaire for the Assessment of Suitability of the Members of the Management Body and Key Function Holders of Credit Acquiring Companies».

Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, είναι οι εξής:

•    ALPHA CREDIT ACQUISITION COMPANY LIMITED 
•    APS LOAN MANAGEMENT LTD 
•    B2KAPITAL CYPRUS LTD 
•    CAC CORAL LIMITED 
•    CYCMC II LIMITED 
•    CYCMC IV LIMITED 
•    GORDIAN HOLDINGS LIMITED 
•    THEMIS PORTFOLIO MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED 
•    ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ 
•    ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1817