Κορωνοϊός: Μπορούν οι κυπριακές επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν

Τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας- Μπορούν οι επιχειρήσεις να αντέξουν στην κρίση του κορωνοϊού;

Σημαντικά στοιχεία μας παρέχει η στατιστική υπηρεσία αναφορικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από επιχειρήσεις την ώρα, μάλιστα, που όλο και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων θα πρέπει να αντεπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα λόγω του κορωνοϊού και τον περιορισμένο αριθμό των καταναλωτών που κυκλοφορούν καθημερινά τις τελευταίες μέρες.
 
Μπορούν οι επιχειρήσεις μας να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα μετά την κρίση του κορωνοϊού; Τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας; Πόσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις πωλήσεις τους και πόσες επιχειρήσεις έχουν τα μέσα να προωθήσουν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου;

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, από το σύνολο των 3,956 χιλιάδων επιχειρήσεων που ήταν εγγεγραμμένες το 2019 μόλις οι 515 (13%) δέχονταν παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ιστότοπου.  Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι από το 2014 υπήρξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συγκεκριμένα το 2014 ήταν 300 ενώ το 2015 ήταν 310. Το 2016 ήταν 403, το 2017 384 και το 2018 477. 

Αναφορικά, τώρα, με το τζίρο των επιχειρήσεων από τη χρήση του διαδικτυακού εμπορίου, για τις περισσότερες εταιρείες (469) ο τζίρος των επιχειρήσεων δεν ξεπερνούσε το 1%. Για 349 επιχειρήσεις ο τζίρος έφτασε το 5%, για 271 επιχειρήσεις ο τζίρος έφτανε το 10%, για 121 επιχειρήσεις ο τζίρος από το ηλεκτρονικό εμπόριο ανερχόταν στο 25% ενώ για μόλις 63 επιχειρήσεις ο τζίρος ήταν περισσότερο από 50%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την ίδια στιγμή, το 2019 μόλις 490 επιχειρήσεις από τις 3,956 χιλιάδες δέχονταν παραγγελίες μέσω ιστότοπου από ιδιώτες καθώς και μόλις 302 επιχειρήσεις δέχονταν παραγγελίες μέσω ιστότοπου από άλλες επιχειρήσεις και από τις δημόσιες αρχές

Παράλληλα, την περασμένη χρονιά, μόλις 484 επιχειρήσεις δέχονταν παραγγελίες μέσω ιστότοπου ή apps από την Κύπρο καθώς και 328 από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 266 από τον υπόλοιπο κόσμο.
 
Κατά μέγεθος επιχείρησης

Αναλυτικότερα, τώρα, οι μικρότερες επιχειρήσεις από 10-49 άτομα χρησιμοποιούσαν περισσότερο από τις υπόλοιπες το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Συγκεκριμένα, 346 από τις 3,371 χιλιάδες χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2019. Αναφορικά με τις μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 άτομα), από τις 509 μόνο οι 146 χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις ενώ σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις που εργοδοτούσαν περισσότερα από 250 άτομα (76 συνολικά) μόλις οι 23 χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Σε σχέση τώρα με το τζίρο των επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι περισσότερες σε όλες τις κατηγορίες (μικρές- μεσαίες- μεγάλες) δεν ξεπερνούσαν το 1%. Συγκεκριμένα , το 9,4% των μικρών, το 25% των μεσαίων και το 30,7% των μεγάλων. 

Την ίδια στιγμή, πάνω από 50% στο τζίρο τους από το ηλεκτρονικό εμπόριο είχαν μόλις το 1,4% των μικρών επιχειρήσεων,
το 2,8% των μεσαίων και το 1,5% των μεγάλων. 

Συνολικά, το 2019, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (11,9%) είχαν τζίρο μόλις 1% την ώρα που η μειοψηφία των επιχειρήσεων 1,6% είχαν τζίρο από το ηλεκτρονικό εμπόριο που ανερχόταν στο 50% του συνολικού τους τζίρου. 

Εν κατακλείδι, αναφορικά με τις επιχειρήσεις που δέχονται παραγγελίες μέσω ιστότοπου και  apps, μόλις το 9,8% των μικρών, το 25,8% των μεσαίων και το 29,2% των μεγάλων το έκαναν κατορθωτό για παραγγελίες από την Κύπρο. Αναφορικά με τις παραγγελίες από την Ε.Ε. μόλις το 5,8% των  μικρών, το 23,1% των μεσαίων και το 19,5% των μεγάλων είχαν αυτή τη δυνατότητα. Σε σχέση τώρα με τις παραγγελίες από τον υπόλοιπο κόσμο αυτές ήταν κατορθωτές μόλις για το 4,3% των μικρών επιχειρήσεων, για το 20,7% των μεσαίων 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
2058