Κράτος και επιχειρήσεις εκτεθειμένοι στις κυβερνοεπιθέσεις

• Υψηλή τεχνολογία για κακόβουλες δραστηριότητες
• Κράτος και επιχειρήσεις σε συνεργασία για παν ενδεχόμενο
• Συστάσεις Υφυπουργείου για  δημιουργία απαραίτητων δομών

Γράφει η Χρύσω Αντωνιάδου

Όλες οι δραστηριότητές μας, προσωπικές και επαγγελματικές, βρίσκονται εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις. Επιτήδειοι παρακολουθούν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες των πολιτών και με διάφορα κακόβουλα μέσα «ψαρεύουν» προσωπικά δεδομένα και τα χρησιμοποιούν στις παράνομες δραστηριότητές τους ή για κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ακόμη, χρησιμοποιούν τελευταία τεχνολογία για απόκτηση εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών, για πρόκληση ζημιών σε σημαντικές ιστοσελίδες (με συνεπαγόμενη άρνηση πρόσβασης στο κοινό), μέχρι και υλικές ζημιές σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές. 

Πληροφορίες μας αναφέρουν πως το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει θέσει έναν από τους βασικούς στόχους του την παρακολούθηση του θέματος, γι’ αυτό και έχει ετοιμάσει στρατηγική κυβερνοασφάλειας η οποία ανανεώνεται με νέα δεδομένα. 

Η διείσδυση της τεχνολογίας
Το Υφυπουργείο διαπιστώνει πως η χρήση επικοινωνιακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει διεισδύσει και επηρεάζει όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της ζωής μας και λειτουργούν τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλούς κρίσιμους τομείς της κοινωνίας μας. Για παράδειγμα, πέραν των μηχανογραφικών συστημάτων και των επικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, στη διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης/αποχέτευσης, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στις ένοπλες  δυνάμεις, στις δυνάμεις ασφαλείας, στα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, στις υπηρεσίες υγείας, στις μεταφορές, στις ψηφιακές υποδομές κ.ά. 

Όπως μας αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλαπλές απειλές και κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες, οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες οι οποίες κινδυνεύουν να απωλέσουν συμβόλαια, σχέδια προϊόντων, στοιχεία πιστωτικών καρτών, αριθμούς λογαριασμών και άλλα επιχειρηματικά στοιχεία. 

Η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και πολλές επιχειρήσεις βιώνουν τις επιπτώσεις τους που επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Κακόβουλα λογισμικά
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,  ο κόσμος, τις περισσότερες φορές, δεν είναι ενήμερος για τα αποτελέσματα των επιθέσεων και τις ζημιές που προκαλούνται, ωστόσο καθημερινά εμφανίζονται κακόβουλα λογισμικά όπως είναι τα ransomware, advanced persistent threats (APT), Distributed Denial of Service (DDoS) και άλλα.

Μια από τις σημαντικές πτυχές που απασχολεί το Υφυπουργείο σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, είναι τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούν οι κακόβουλες επιθέσεις στο κράτος καθώς σήμερα η ασφάλεια και η απρόσκοπτη λειτουργία του είναι εξαρτημένη από την ομαλή λειτουργία των υποδομών του.

Το Υφυπουργείο, και ιδιαίτερα ο Υφυπουργός Κυριάκος Κόκκινος, καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της Στρατηγικής, για να διασφαλιστεί η συνεργασία, να επεκταθεί το νομοθετικό πλαίσιο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που να καλύπτει όλες τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας, να εφαρμοστούν μέτρα και διαδικασίες για την προετοιμασία, την προστασία, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε κυβερνοεπιθέσεις και για να αυξηθεί η ασφάλεια των φυσικών χώρων, των μηχανογραφικών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των λογισμικών.

Το Υφυπουργείο θεωρεί τις κυβερνοεπιθέσεις ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για ένα κράτος ή μια επιχείρηση και θεωρεί ως κρίσιμη προτεραιότητα την αποδοτική συνεργασία του κράτους με αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη δημιουργία ή προσαρμογή των απαραίτητων δομών και μηχανισμών για να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης σε συμβάντα και κρίσεις στον κυβερνοχώρο. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1751