Κρίσιμη μέρα για Επιθεωρητές Ελέγχου Εταιρειών και Εργαζομένων

Μετά από τρία χρόνια συζητήσεων και τρεις αναβολές στην ψήφισή του, ο Νόμος οδηγείται εκ νέου στην Ολομέλεια της Βουλής

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<


Τρία χρόνια, σχεδόν, μετά την κατάθεση του και μετά από τρεις συνολικά αναβολές, οδηγείται σήμερα (3/7), εκ νέου, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση το νομοσχέδιο για σύσταση και λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, κάτω από την «ομπρέλα» της οποίας θα τεθούν συνολικά 28 εργασιακές νομοθεσίες.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, σήμερα φαίνεται πως το νομοσχέδιο θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, χωρίς, όπως όλα δείχνουν, περαιτέρω τροποποιήσεις ή αλλαγές από αυτές που ήδη έχουν γίνει και έγιναν αποδεκτές τόσο από τις εργοδοτικές όσο και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάσσονται από την αρχή ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Κίνημα «Αλληλεγγύη» και Κίνημα Οικολόγων, ενώ θετική ψήφο αναμένεται να δώσει και το ΔΗΚΟ από το οποίο αναμένεται, ωστόσο, πως θα υπάρξουν μικρές εκροές, με 1 ή 2 Βουλευτές να καταψηφίζουν το νομοσχέδιο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε ό,τι αφορά τον ΔΗΣΥ, το σκηνικό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, αφού δεν αποκλείεται κάποιοι Βουλευτές από το κυβερνών κόμμα να δώσουν τελικά θετική ψήφο στο νομοσχέδιο, ενώ η στάση που θα τηρήσει το ΕΛΑΜ θα διαφανεί κατά την συνεδρία της Ολομέλειας.

Εάν και εφόσον ισχύσουν τα πιο πάνω δεδομένα, τότε το νομοσχέδιο τελικώς θα υπερψηφιστεί και ο Νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο, αφού έχει περιληφθεί ειδική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, εφόσον ψηφιστεί, θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη μέρα του πέμπτου μήνα που θα ακολουθήσει τη δημοσίευση αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο και τι προνοεί
Αξίζει να αναφερθεί πως, ανάμεσα σε άλλα, το νομοσχέδιο, το οποίο έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση- στοχεύει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και στην διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει και των ελέγχων που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν ή συνεχίζουν να συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, η εξέτασε το νομοσχέδιο σε διψήφιο αριθμό συνεδριών της, στο στάδιο της επανεξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου με το οποίο προτείνεται η προσθήκη, διαγραφή και συμπλήρωση υφιστάμενων προνοιών αυτού.

Ειδικότερα:

 • Τροποποιήθηκε η πρόνοια για την αρμοδιότητα εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, καθώς και για τη λειτουργία και το έργο της προτεινόμενης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, ώστε την αρμοδιότητα αυτή να έχει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιθεωρητών, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου.
 • Προστέθηκε ρητή πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα δύναται να εκχωρεί τις εξουσίες που του παρέχονται από τον υπό ψήφιση νόμο τόσο στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων όσο και σε οποιοδήποτε λειτουργό ή/και υπηρεσία ή/και αρχές ή/και ομάδες ή/και επιτροπές που ενεργούν δυνάμει εξουσιοδότησης του γενικού διευθυντή.
 • Εισήχθη πρόνοια για την πειθαρχική ευθύνη αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις κάθε επιθεωρητή ή βοηθού επιθεωρητή.
 • Περιλήφθηκε πρόνοια για σύσταση Τεχνικής Επιτροπής με ρόλο συμβουλευτικό προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών του υπό ψήφιση νόμου, της οποίας θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπός του και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ.
 • Προστέθηκε περαιτέρω πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων μέχρι την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα έχει υποχρέωση να ετοιμάσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σημειώνεται ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, αναλύοντας τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου σχεδίου νόμου, δήλωσε τα ακόλουθα:

 • Η ουσία και οι στόχοι της καθιδρυόμενης βάσει του προτεινόμενου νόμου υπηρεσίας δε διαφοροποιούνται.
 • Η εν λόγω Υπηρεσία λειτουργεί ήδη με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έχει διεξάγει χιλιάδες επιθεωρήσεις, κυρίως αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την αδήλωτη εργασία.
 • Η βασική πλέον αλλαγή στο αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η υπαγωγή της προτεινόμενης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και της λειτουργίας αυτής στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για θέματα πολιτικής, ελέγχου και συντονισμού της εν λόγω υπηρεσίας.
 • Η ψήφιση του προτεινόμενου νόμου καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ, συνεπεία της ενσκήψασας στο μεταξύ πανδημίας του ιού COVID-19. Όπως τόνισε, η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου σε νόμο θα παράσχει ένα επιπλέον εργαλείο στους αρμοδίους για σκοπούς διεξαγωγής αποτελεσματικών ελέγχων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πληθώρα των νομοθεσιών που διέπουν τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων.

Επίσης, η κα Αιμιλιανίδου ζήτησε όπως προστεθεί στον κατάλογο των νόμων που θα τεθούν κάτω από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου και των οποίων παραβάσεις διατάξεων θα επισύρουν διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των προνοιών του υπό ψήφιση νόμου και ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020. Στην εισήγηση αυτή αντέδρασαν οι εργοδοτικές οργανώσεις και στο νομοσχέδιο περιλήφθηκαν μόνο τα άρθρα 3 και 4 του εν λόγω Νόμου.

Άλλες αλλαγές
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως το νομοσχέδιο για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων είχε αναθεωρηθεί και τον περασμένο Ιανουάριο και στο κείμενο είχαν περιληφθεί τα εξής:

 • Προσθήκη πρόνοιας, ώστε η αρμόδια αρχή να δύναται να διορίζει ως βοηθούς επιθεωρητές, πέραν των λειτουργών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και άλλων δημόσιων υπαλλήλων ή/και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου που βρίσκονται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.
 • Διόρθωση σχετικής πρόνοιας περιλαμβανόμενης στο αρχικό νομοσχέδιο, ώστε να διευκρινιστεί ότι η αρμόδια αρχή δύναται να τερματίζει και όχι να ανακαλεί τον διορισμό οποιουδήποτε προσώπου ως προϊσταμένου ή επιθεωρητή ή βοηθού επιθεωρητή. 
 • Προσθήκη πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει την εφαρμογή οποιωνδήποτε προνοιών του προτεινόμενου νόμου σε τμήματα ή και σε υπηρεσίες του υπουργείου.
 • Ρητή αναφορά ότι για την εκτέλεση του έργου της η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων δε θα δικαιούται να επιθεωρεί και να ελέγχει κατοικίες, για τις οποίες ως γνωστόν χρειάζεται σχετικό διάταγμα δικαστηρίου.
 • Διαγραφή από τους νόμους για τους οποίους η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων θα έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή του περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμου, αφού, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός, η παράνομη ή μη απόλυση κρίνεται στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα.
 • Προσθήκη πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία κατά τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων θα τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι ποινές
Σε ό,τι αφορά τις ποινές, το νομοσχέδιο προνοεί ποινή φυλάκισης δύο ετών ή πρόστιμο €5.500 στις περιπτώσεις εργοδοτών που παρεμποδίζουν τους επιθεωρητές να ασκήσουν τις εξουσίες τους ή απαντούν ψευδώς ή παραλείπουν να παρουσιάσουν έγγραφα, αρχεία και πιστοποιητικά, καθώς και πρόστιμο €8.500 ή ποινή φυλάκισης τριών ετών, σε περίπτωση που ο νόμος παραβιάστηκε από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό με τη συναίνεση του διευθυντή ή άλλου αξιωματούχου της εταιρείας. 

Ακόμη, το νομοσχέδιο προνοεί επιβολή διοικητικών προστίμων στους εργοδότες ύψους €250 ή €500 για κάθε εργαζόμενο, καθώς και διπλασιασμό των κυρώσεων σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης, με οροφή τις €5.000, εξαιρουμένων των περιπτώσεων επανάληψης της παράβασης, οπότε το συνολικό ποσό του προστίμου δε θα δύναται να υπερβαίνει τις €10.000 σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωσης της επιθεώρησης και έκδοσης πράξης επιβολής προστίμου.

Επίσης, με το νομοσχέδιο καθορίζεται ότι, στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση συμμόρφωσης στο διοικητικό πρόστιμο θα υποβάλλεται για κάθε μέρα πρόστιμο €50 με οροφή το διπλασιασμό της αρχικής ποινής ή του αρχικού διοικητικού προστίμου.

Μάριος Αδάμου
 
1624
Thumbnail