Μαρτυρίες και έγγραφα από τους πρωταγωνιστές των golden visas

Η Ερευνητική Επιτροπή θα «ξεσκονίσει» στοιχεία και θα κλητεύσει πρόσωπα για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις
  • Δεν αποκλείεται να κλητεύσει και πρόσωπα από το εξωτερικό.
  • Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζει για τους χειρισμούς σε σχέση με τις πιθανές ευθύνες πολιτειακών ή πολιτικών αξιωματούχων.

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Μαρτυρίες, γραπτές ή προφορικές, από άμεσα εμπλεκόμενους ή γνώστες του θέματος και έγγραφα ή στοιχεία που θεωρεί αναγκαία, θα τεθούν ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που διορίστηκε για να διερευνήσει τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών από το 2007 μέχρι σήμερα.

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν πως η Επιτροπή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να κλητεύει ακόμη και πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό για να δώσουν μαρτυρία ή να παρουσιάσουν έγγραφα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο έργο της. 

Επίσης, σε περίπτωση που άτομα παραλείπουν να παρευρεθούν σε συνεδρία ενώπιον των μελών της, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εκδώσει ένταλμα και να επιβάλει ακόμη και πρόστιμο μέχρι €2.000.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει και εμπειρογνώμονες που θα βοηθήσουν το έργο της να παρακάθονται στις ακροάσεις και να τη συμβουλεύουν σε θέματα της ειδικότητάς τους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες των εμπειρογνωμόνων είναι μόνο συμβουλευτικές καθώς δεν δικαιούνται δεν υπογράφουν την αναφορά της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή, λόγω μεγάλου όγκου υλικού και αξιολόγησης των στοιχείων και της μαρτυρίας, δεν μπορέσει να συντάξει την έκθεσή της μέσα σε τρεις μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος διορισμού της, μπορεί να αιτηθεί παράταση της περιόδου διορισμού της για ακόμη 3 μήνες.

>>> Διαβάστε επίσης: Ορκίστηκε & ξεκινά δουλειά η 4μελής Επιτροπή για Πολιτογραφήσεις <<<

Ευθύνες
Τα ευρήματα της έρευνας της Επιτροπής και το πόρισμά της που θα καταγράφονται στην έκθεση της, εφόσον καταλογίζουν ευθύνες σε πολιτειακό ή πολιτικό αξιωματούχοι, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραπέμπονται στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Να σημειωθεί ότι η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται όπως διερευνήσει, σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

  • κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά τον χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,
  • κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:
  • τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και
  • που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Προγράμματα πολιτογραφήσεων
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, εκτός από την Κύπρο, προγράμματα πολιτογραφήσεων σε επενδυτές ακινήτων τρίτων χωρών υιοθετούν η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία και η Ολλανδία και πρόσφατα η Ελλάδα.

  • Στην Ολλανδία, απαιτείται επένδυση σε ακίνητα ύψους τουλάχιστον 1,25 εκατ. ευρώ, ώστε ο πολίτης της τρίτης χώρας να εξασφαλίσει την άδεια διαμονής του και ύστερα από πέντε χρόνια να του επιτραπεί να εξασφαλίσει και το ολλανδικό διαβατήριο.
  • Στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτείται ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. στερλινών, για την υποβολή αίτησης για απόκτηση της βρετανικής υπηκοότητας, μετά από μια πενταετία.
  • Στη Μάλτα, τίθεται ως προϋπόθεση η αγορά ακίνητης περιουσίας αξίας τουλάχιστον 350.000 ευρώ ή η μίσθωση ακινήτου με ετήσιο ενοίκιο τουλάχιστον 16.000 ευρώ για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Επίσης, απαιτείται η επένδυση τουλάχιστον 150.000 ευρώ σε άυλους τίτλους. Oι αιτητές θα πρέπει να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.
  • Στη Βουλγαρία, το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την απόκτηση ιθαγενείας, χωρίς απαιτήσεις διαμονής, είναι 500.000 ευρώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Παρόμοια προγράμματα εφαρμόζουν επίσης η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Κροατία, η Εσθονία και η Λετονία.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1748
Thumbnail