Με αποκοπή μισθού η διευρυμένη χρήση λιμουζίνας 22 αξιωματούχων

Η Κυβέρνηση απέστειλε στη Βουλή αναθεωρημένους Κανονισμούς – Τι προνοούν

Στην σημερινή (28/2) Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται οι κανονισμοί που ετοίμασε η Κυβέρνηση για διεύρυνση του δικαιώματος χρήσης λιμουζίνας από ορισμένους αξιωματούχους του κράτους, όπως οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων.

Μάλιστα, μόλις χθες (27/2) το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σε αναθεώρηση των εν λόγω κανονισμών, προκειμένου να καθησυχάσει τις αντιδράσεις που εξέφρασε η πλειοψηφία των κομμάτων και να εξασφαλίσει την ψήφισή τους, κάτι που, όπως φαίνεται, θα το πετύχει.

Κι αυτό, γιατί στους αναθεωρημένους κανονισμούς περιλήφθηκε πρόνοια, βάσει της οποίας «για τους αξιωματούχους και κρατικούς υπαλλήλους που προβλέπονται στη  στο Παράρτημα 2 των Κανονισμών, οι οποίοι δηλώνουν εγγράφως στο Γενικό Λογιστήριο ότι επιθυμούν να χρησιμοποιούν υπηρεσιακό όχημα για μετάβαση από τον τόπο διαμονής στον τόπο εργασίας τους και τανάπαλιν, θα αποκόπτεται από την αντιμισθία/μισθό τους ποσό το οποίο θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού».

>>> Διαβάστε ακόμη: Ιδού οι νέες λιμουζίνες κρατικών αξιωματούχων-Ποιο το κόστος <<< 

Τι προνοούσε το αρχικό κείμενο των κανονισμών
Υπενθυμίζεται πως, με τους Κανονισμούς, όπως αυτοί είχαν κατατεθεί αρχικά στην Βουλή, επιχειρούνται οι εξής αλλαγές:

1/ Η επέκταση του καταλόγου των ατόμων που δικαιούνται να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού οχήματος επί 24ωρης βάσης με την συμπερίληψη σε αυτόν και των Υφυπουργών Τουρισμού, Ναυτιλίας και Έρευνας και Καινοτομίας.

2/ Η διεύρυνση του δικαιώματος χρήσης του υπηρεσιακού οχήματος από άλλους αξιωματούχους του κράτους για μετάβασή τους από και προς την οικία τους με αυτό, πέραν του δικαιώματος χρήσης του για υπηρεσιακούς και μόνο σκοπούς.

3/ Η απάλειψη της πρόνοιας για ενημέρωση της Βουλής για τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, αφού, όπως επεξηγείται και πιο πάνω ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, έκρινε πως αυτή η πρόνοια ήταν αντισυνταγματική.

4/ Από την ψήφιση των νέων κανονισμών και εντεύθεν θα καταρτίζεται τριετές πρόγραμμα για αγορά ή αντικατάσταση υπηρεσιακών οχημάτων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ποιοι οι δικαιούχοι
Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, βάσει των ισχυόντων κανονισμών, σήμερα δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος επί 24ωρης βάσης έχουν οι εξής:

 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 • Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου
 • Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
 • Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
 • Γενικός Ελεγκτής
 • Πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας
 • Πρώην Προέδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • Υπουργοί
 • Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
 • Αρχηγός Αστυνομίας
 • Αντιστράτηγος (Αρχηγός ΓΕΕΦ)
 • Προϊστάμενος ΚΥΠ

Σημειώνεται πως, με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών, θα περιληφθούν οι Υφυπουργοί Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νατάσα Πηλείδου και Σάββας Περδίος, αντίστοιχα, οι οποίοι ήδη κάνουν χρήση υπηρεσιακού οχήματος, καθώς και ο νέος Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, ο οποίος σήμερα αναλαμβάνει κι επίσημα τα καθήκοντά του.

Συνεπώς, συνολικά οι δικαιούχοι υπηρεσιακού οχήματος επί 24ωρου βάσεως σήμερα ανέρχονται στους 28, αφού οι Υπουργοί είναι 11, οι πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας εν ζωή είναι μόνο 1, ο κ. Γιώργος Βασιλείου και οι πρώην Προέδροι της Βουλής εν ζωή είναι 3 -Βάσος Λυσσαρίδης, Μάριος Καρογιάν, Γιαννάκης Ομήρου-, ενώ οι Υφυπουργοί 2, ενώ από σήμερα θα γίνουν 29 μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Άλλοι δικαιούχοι για καθαρά υπηρεσιακούς λόγους
Πέραν των προαναφερθέντων, σήμερα δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος διαθέτουν καθαρά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, δηλαδή για χρήση κατά την ώρα εργασίας τους, οι εξής:

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 • Γενικοί Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
 • Αρχιπρωτοκολλητής
 • Γενικός Λογιστής
 • Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • Επίτροπος Προεδρίας
 • Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Στον πιο πάνω κατάλογο περιλαμβάνονται βέβαια και οι Γενικοί Διευθυντές των δύο Υφυπουργείων, ενώ με την σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας ο αριθμός θα αυξηθεί στους 3.

Σημειώνεται, ακόμη, πως σήμερα στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Γενικός Διευθυντής είναι ο Θεοδόσης Τσιόλας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Βάσει τούτων, ο συνολικός αριθμός των αξιωματούχων που έχουν δικαίωμα χρήσης λιμουζίνες για υπηρεσιακούς λόγους φθάνει τους 22.

Μάριος Αδάμου
 
2167