Μειώνονται τα δάνεια στις τράπεζες (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Όλο και μειώνονται τα δάνεια – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €1,8 δισ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €34,9 εκ. τον Νοέμβριο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2019 μειώθηκε κατά €0,5 δισ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε στα €33,6 δισ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συνολικά δάνεια το Δεκέμβρη  του 2018 ήταν 39,1 την ώρα που σε σύγκριση με τον Νοέμβρη του 2019 παρουσιάζουν επίσης μικρή μείωση (τα συνολικά δάνεια του Δεκέμβρη του 2019) αφού τον περασμένο μήνα τα συνολικά δάνεια ήταν 34,1 δις ευρώ ενώ το Δεκέμβρη ανήλθαν στα 33,6 δις ευρώ.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Παράλληλα, σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα συνολικά δάνεια του Δεκέμβρη του 2019 σε σύγκριση με τον πρώτο μήνα του έτους όπου τα δάνεια ήταν 39,2 δις ευρώ. 

Κάτοικοι Εσωτερικού

Αναλυτικότερα, τώρα, τα δάνεια των κατοίκων του εσωτερικού ανήλθαν το Δεκέμβρη του 2019 σε 26,6 δις ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική μείωση από τον Δεκέμβρη του 2018 όπου και ήταν 30,8 δις.

Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Νοέμβρη του 2019
τα δάνεια των κατοίκων του εσωτερικού παρουσιάζουν και πάλι μικρή μείωση αφού έφταναν τότε τα 26,7 δις ευρώ.

Επίσης, από τον πρώτο μήνα του έτους, τα δάνεια σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζουν και πάλι μειώσεις αφού έφταναν τα 30,9 δις ευρώ ευρώ. 

Ε.Ε.

Αναφορικά με τα δάνεια των κατοίκων λοιπών συμμετεχόντων κρατών μελών, αυτά παρουσιάζουν επίσης μείωση το Δεκέμβρη του 2019 σε σύγκριση με το Δεκέμβρη του 2018 αφού από τα 2,4 δις έπεσαν στα 1,4 δις το Δεκέμβρη του 2019.
 
Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Νοέμβρη του 2019, τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας παρουσιάζουν αύξηση  αφού από τα 1, 407,3 εκ. ευρώ τον Νοέμβρη του 2019 ανήλθαν  στα 1, 447,1 εκ. ευρώ  το Δεκέμβρη του 2019. 

Από τον πρώτο μήνα του 2019, τα δάνεια παρουσιάζουν σημαντική μείωση αφού τότε ανέρχονταν σε 2,4 δις. 

Εκτός Ε.Ε.

Εν σχέσει τώρα με τα δάνεια των κατοίκων του υπόλοιπου κόσμου (εκτός Ε.Ε.) αυτά παρουσιάζουν μείωση  το Δεκέμβρη του 2019 σε σύγκριση με το Δεκέμβρη του 2018 αφού από 5,8 δις μειώθηκαν σε 5,5 δις. 

Μείωση παρουσιάζουν επίσης τα δάνεια των κατοίκων εκτός Κύπρου για το μήνα Δεκέμβρη του 2019 σε σύγκριση με τον Νοέμβρη του 2019 όπου τα δάνεια της κατηγορίας αυτής ανέρχονταν σε 5,9 δις. 

Παράλληλα, μείωση παρατηρείται στα δάνεια του Δεκέμβρη του 2019 για τους κατοίκους εκτός Ε.Ε. σε σύγκριση με το μήνα Ιανουάριο του 2019 όπου τα δάνεια ανέρχονταν και πάλι σε 5,8 δις. 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1342
Thumbnail