Μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα αυξάνονται οι συνολικές καταθέσεις- Αναλυτικά στοιχεία

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Αυξήσεις σημειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στις καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες για τον Ιούλιο του 2020 αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €105,6 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €106,4 εκατ. τον Ιούνιο 2020. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Συγκεκριμένα, για το φετινό Ιούλιο, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι καταθέσεις των κατοίκων υπόλοιπου κόσμου κατά 112,2 εκατ. ευρώ καθώς και οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού κατά 59,1 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τους κατοίκους λοιπών κρατών- μελών (Ε.Ε.) οι καταθέσεις τους σημείωσαν μείωση 65,8 εκατ. ευρώ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
 
Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι το ότι ο Ιούλιος ήταν ο δεύτερος μήνας με καθαρή αύξηση στις καταθέσεις κατά 105,6 εκατ. ευρώ, ενώ προηγήθηκε ο Ιούνιος με αύξηση κατά 106,4 εκατ. ευρώ. Τους προηγούμενους μήνες του φετινού έτους σημειώθηκε μείωση στις συνολικές καταθέσεις και συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο η μείωση έφτασε τα 311,9 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο τα 117,2 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο τα 452,4 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο τα 37,1 εκατ. ευρώ και το Μάη τα 30,8 εκατ. ευρώ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
 
Αναλυτικότερα, και παρατηρώντας το ύψος των συνολικών καταθέσεων βλέπουμε ότι το ύψος τους τον Ιούλη έφτασε τα 47,5 δις ευρώ ενώ τον Ιούνη του 2020 ανήλθε στα 47,8 δις ευρώ. Το Μάη του 2020 ανήλθε στα 47,7 δις ευρώ ενώ τον Απρίλη και το Μάρτιο ήταν 47,9 δις ευρώ και τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο ήταν 48,5 δις ευρώ και 48,4 δις ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, τον Ιούλη του 2019 οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονταν στα 48,4 δις ευρώ. 

ΥΨΟΣ
 
Αναφορικά με τους κατοίκους εσωτερικού, οι καταθέσεις για τον Ιούλιο του 2020 ανήλθαν στα 38,6 δις ευρώ ενώ για τον Ιούνη έφτασαν τα 38,8 δις ευρώ. Το Μάη, τον Απρίλη και το Μάρτιο οι καταθέσεις ήταν στα 38,6 δις ευρώ. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2020 οι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού ανέρχονταν στα 39,0 δις ευρώ. Τον Ιούλη του 2019 οι συνολικές καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού ήταν 38,6 δις ευρώ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<< 

Σε σχέση με τις καταθέσεις κατοίκων λοιπών κρατών- μελών, αυτές τον Ιούλη του 2020 έφτασαν τα 2,5 δις ευρώ ενώ τον Ιούνη του 2020 ανήλθαν στα 2,6 δις ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μάρτιο μέχρι και τον Μάη οι καταθέσεις στην κατηγορία αυτή ήταν 2,6 δις ευρώ. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2020 οι καταθέσεις ήταν 2,7 δις ευρώ. Τον Ιούλη του 2019 ανέρχονταν στα 3,0 δις ευρώ. 

Εν σχέσει, τέλος, με τους κατοίκους υπόλοιπου κόσμου, οι καταθέσεις το φετινό Ιούλη ανέρχονταν στα 6,3 δις ευρώ όπως και τον Ιούνιο όπου και ήταν και πάλι 6,3 δις ευρώ. Το Μάη του 2020 ανέρχονταν στα 6,5 δις ευρώ ενώ τον Απρίλη και το Μάρτιο ανέρχονταν στα 6,7 δις ευρώ και στα 6,5 δις ευρώ αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο οι καταθέσεις ανέρχονταν στα 6,6 δις ευρώ και τον Ιούλη του 2019 ανέρχονταν  στα 6,7 δις ευρώ. 

ΟΛΙΚΟ
 
Τέλος και σε σχέση με τις καταθέσεις των Κυπρίων παρατηρούμε ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Ιούλη του 2020 σημείωσαν μείωση 50,2 εκατ. ευρώ. Αύξηση σημείωσαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων κατά 15,9 εκατ. ευρώ ενώ μείωση στις καταθέσεις τους σημείωσαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία κατά 5,0 εκατ. ευρώ. Αύξηση 86,3 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1414
Thumbnail