Μισθοί ανδρών/γυναικών: Μικραίνει η διαφορά, έρχονται & νέα μέτρα

Η πρόταση του Γραφείου Ισότητας Φύλων για δημοσιοποίηση αμοιβών των υπαλλήλων σε επιχειρήσεις ως μέτρο αντιμετώπισης

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι το πρόβλημα του χάσματος αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, εντούτοις το Υπουργείο Εργασίας προχωρά σε περαιτέρω ενέργειες για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση ζητήθηκε ήδη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο νέας πρότασης για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ώστε να τρέξει ξανά το πρόγραμμα «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο υλοποιήθηκε και προηγουμένως, δηλαδή την περίοδο 2010-2015. Το εν λόγω πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολικό προϋπολογισμό €2 εκατομμύρια είχε στόχο στην αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν και συντηρούν το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:

Με τους στόχους να παραμένουν το ίδιο σημαντικοί αλλά και με μεγαλύτερη ανάγκη για μείωση του χάσματος αμοιβών, η νέα πρόταση, για την οποία η απόφαση εκκρεμεί ακόμα, αφορά η στα ακόλουθα νέα μέτρα:

•  Διοργάνωση Έκθεσης γνωριμίας μαθητών με επαγγέλματα (στα οποία παρατηρείται διαχωρισμός με βάση το φύλο), στα πρότυπα Έκθεσης Σταδιοδρομίας, η οποία θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές (λυκείου ή/και γυμνασίου), με σκοπό την ενημέρωσή τους για το περιεχόμενο της εργασίας, τις προοπτικές καριέρας, τα μέσα αναμενόμενα επίπεδα απολαβών, τις εκπαιδευτικές ή άλλες απαιτήσεις άσκησης του επαγγέλματος, με στόχο την επιλογή επαγγέλματος μακριά από στερεότυπα φύλου.  Απώτερος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο.

•  Πραγματοποίηση στοχευμένων ενημερωτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις για το Μοντέλο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προτείνεται η πραγματοποίηση επιτόπου επισκέψεων σε επιχειρήσεις, για ενημέρωσή τους ως προς τα οφέλη από την υιοθέτηση πρακτικών που προωθούν την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και καθοδήγηση ως προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών στην επιχείρηση.  Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα ενθαρρύνονται να αιτηθούν πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ειδικών εκπαιδευτικών επισκέψεων των μόνιμων Λειτουργών/Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων στο εξωτερικό για θέματα σύγκρισης και αξιολόγησης θέσεων εργασίας και για θέματα επιθεώρησης της νομοθεσίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και επιθεώρησης της ισότητας των φύλων στις αμοιβές.

Να σημειώσουμε ότι τα πιο πάνω στοιχεία, περιλαμβάνονται σε απάντηση της Υπ. Εργασίας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή της Αλληλεγγύης Μιχάλη Γιωργάλλα.

Στην 7η θέση η Κύπρος το 2018  μεταξύ των κρατών-μελών που πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση:

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, το ποσοστό του χάσματος αμοιβών το 2018  στην Κύπρο, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat ήταν 13,7% σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 14,8%.  

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Την ίδια ώρα σημειώνεται συνεχή σταδιακή βελτίωση στο χάσμα αμοιβών στην Κύπρο, αφού το έτος 2010 καταγράφηκε ποσοστό 16,8% και το έτος 2013 ποσοστό 14,9%.  

Επιπλέον σε σύγκριση με την Ε.Ε., το 2010 η Κύπρος είχε ποσοστό χάσματος υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που ήταν 16,5%, ενώ από το 2011 και μετά παρουσιάζει ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει, ότι παρά την αρνητική επίδραση της οικονομικής ύφεσης στο χάσμα αμοιβών σε επίπεδο Ε.Ε., δεν παρατηρήθηκε η ίδια εικόνα στην περίπτωση της Κύπρου.  

Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατείχε το 2016 την ένατη θέση μεταξύ των κρατών-μελών που πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων κατά την περίοδο 2013-2016, παρά την οικονομική κρίση και παρά την εφαρμογή αυστηρού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής κατά την περίοδο αυτή.  Αξιολογώντας, μάλιστα, την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Κύπρο σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, το 2018 η Κύπρος κατείχε την έβδομη θέση μεταξύ των κρατών-μελών που πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων κατά την περίοδο 2010-2018.

Τι λέει η Επίτροπος Ισότητας Φύλων


Μιλώντας στην Brief η Επίτροπος Ισότητας Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου, μας επιβεβαίωσε ότι στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται συχνά η παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, όπου γυναίκες ενώ ασκούν την ίδια εργασία με άνδρες εντούτοις πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες.

Πως αντιμετωπίζεται:
Μέσα στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του 2019-2023, αναφερόμαστε, όπως μας τόνισε η κ. Αντωνίου, στο χάσμα αμοιβών με διάφορες δράσεις και ιδιαίτερα στο θεσμό του Επιθεωρητή Εργασίας, όπου εκεί μπορούν οι γυναίκες να καταγγέλλουν - ή μπορεί και αυτόκλητα ο επιθεωρητής να κάνει τους ελέγχους αν όντως γυναίκες και άντρες που κάνουν την ίδια δουλειά αμείβονται το ίδιο.

«Η νομοθεσία χρειάζεται εκσυγχρονισμό»
Συγκεκριμένα, «για την νομοθεσία για ίση αμοιβή πρέπει να προστεθεί η παράμετρος όπως, για την απόκτηση πιστοποιητικού ισότητας, οι εργοδότες ή η επιχείρηση να δημοσιοποιεί τις αμοιβές των υπαλλήλων της, στο πλαίσιο της διαφάνειας».

Σκοπός αυτής της παραμέτρου, όπως μας εξήγησε η κ Αντωνίου, δεν είναι το θέμα της ενημέρωσης, αλλά το θέμα προστασίας των δικών των εργαζομένων.

Μάλιστα όπως αναφέρει, αυτό ισχύει νομοθετικά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, που επιβάλλεται στους εργοδότες να δημοσιοποιούν τις απολαβές των εργαζομένων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

«Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη»
Εμείς ως γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας, προτείναμε τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με αυτή την παράγραφο και διάσταση, πρόσθεσε.

«Είναι ακόμα ανοιχτή αυτή η συζήτηση αν και θεωρώ ότι έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας μέχρι να καταλήξουμε και να το καταχωρήσουμε νομοθετικά», παραδέχτηκε στην Brief.

Μπορεί να ακούγεται λίγο φιλολογικό αυτό με το πιστοποιητικό, αλλά εταιρείες που έχουν επαφή διεθνώς, ιδιαίτερα με την Ευρώπη εκτιμάται ιδιαίτερα όταν είναι κάτοχοι  του πιστοποιητικού ισότητας, μας επεσήμανε.

Επιπλέον σημείωσε ότι, τα τελευταία χρόνια έχουν πιστοποιηθεί γύρω στις 60 επιχειρήσεις από το συγκεκριμένο φορέα.

Ξένια Προδρόμου
 
2279