Τι αναφέρει το Μνημόνιο Συναντίληψης Τραπεζών – Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας
 • Ποιες οι δικλείδες ασφαλείας, ποια τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Μόνο μια υπογραφή υπολείπεται για να αρχίσει η υλοποίηση του Σχεδίου «Εστία». Οι συμμετέχουσες στο Σχέδιο τράπεζες, ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναμένεται ότι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες το Μνημόνιο Συναντίληψης με το οποίο ανάβει το «πράσινο φως» για την έναρξη του Σχεδίου, στη βάση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων.

>>> Διαβάστε ακόμη: Τα 6 βήματα για ένταξη στο «Εστία» - Καμιά έκπτωση για συμμετοχή <<<

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, άγνωστες πρόνοιες του οποίου αποκαλύπτει σήμερα η Brief, οι ενέργειες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Σχεδίου έχουν ως εξής:

 • Από 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019:
  *O αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στη τράπεζα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες. 
 • Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019:
  *H τράπεζα εξετάζει την αίτηση και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες που θα παρέχει ο αιτητής και θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου.
  *Επίσης, η τράπεζα πραγματοποιεί έλεγχο  βιωσιμότητας της  προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου βιωσιμότητας στον Αρμόδιο  Φορέα.  
  *Η τράπεζα προωθεί στον Αρμόδιο Φορέα την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έγγραφα και πληροφορίες και τα αποτελέσματα της εξέτασής της για την  έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.
 • Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019:
  *Η Τράπεζα θα ενημερώνει τον αιτητή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ελέγχου βιωσιμότητας και θα του προσφέρει τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης σε σχέση με τις Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις με προκαθορισμένους όρους. Σε περίπτωση που η τράπεζα κρίνει ότι ο αιτητής δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, ο αιτητής δεν θα συμμετέχει στο Σχέδιο. Σε περίπτωση που, η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται μετά τις 16 Δεκεμβρίου 2019, θα ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας.
 • Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020 ο Αρμόδιος Φορέας:  
  *Θα εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή
  *Θα ενημερώνει γραπτώς την τράπεζα και τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. 

Οι εγκρίσεις
Όπως αναφέρεται στους όρους του Μνημονίου, «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποχρεούται να καταβάλει κρατική χορηγία σε Πιστωτικές Διευκολύνσεις Δανειολήπτη, οι οποίες έχουν αναδιαρθρωθεί από τις τράπεζες που συμμετέχουν, εφόσον ο Αρμόδιος Φορέας απορρίψει την αίτηση μετά από την εξέταση που θα διεκπεραιώσει μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020». 

Ο Αρμόδιος Φορέας θα καταβάλλει την Κρατική Χορηγία στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην τράπεζα για κάθε εγκεκριμένη αίτηση. Πριν την καταβολή της χορηγίας, η συμμετέχουσα τράπεζα θα επιβεβαιώνει στον Αρμόδιο Φορέα γραπτώς την καταβολή 2/3 των 12 τελευταίων μηνιαίων δόσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας που αντιστοιχούν στην περίοδο Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. 

Ο Αρμόδιος Φορέας θα καταβάλλει την Κρατική Χορηγία στον λογαριασμό του Οφειλέτη Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας. 

Η πρώτη καταβολή Κρατικής Χορηγίας δύναται να πραγματοποιηθεί την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, και θα αναλογεί μόνο στην περίοδο από την έναρξη ισχύος του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο του 2019. 

Οι εκτιμήσεις
Στο Μνημόνιο περιέχονται σημαντικές πληροφορίες και για την εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας.
Όπως αναφέρεται «θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο εκτιμήσεων, μίας εκτίμησης που θα πραγματοποιείται εκ μέρους της τράπεζας και μίας εκ μέρους του αιτητή, εκτός αν ο αιτητής αποδέχεται να γίνει εκτίμηση μόνο από την τράπεζα». 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση, με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν 25% αυτής, ο αιτητής οφείλει εντός 5 ημερών από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης, να ζητήσει από το ΕΤΕΚ, τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή. Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους από το εκτιμητές του ΕΤΕΚ, εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων. 

Στο Μνημόνιο συμπεριλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τη διαδικασία εκποίησης της Κύριας Κατοικίας, τις περιπτώσεις χωρισμένου ζευγαριού, το μέγιστο οφειλόμενο ποσό Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας, τα διαδικασία εξέτασης/επαλήθευσης αιτήσεων και πληροφοριών από τον Αρμόδιο Φορέα, τους ρόλους του κράτους και των τραπεζών.
  

Χρύσω Αντωνιάδου
 
264
Thumbnail

Εκατοντάδες ακίνητα φαίνεται πως έχει συσσωρεύσει και διαχειρίζεται το Real Estate Management Unit της Τράπεζας Κύπρου, γνωστό ως REMU. Η Brief στο πλαίσιο των παρουσιάσεων της με τα ακίνητα που διαχειρίζονται οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται οι κυπριακές τράπεζες, παρουσιάζει σήμερα τα 10 ακριβότερα ακίνητα υπό την διαχείριση της REMU.

Ανάμεσα στα ακίνητα, των οποίων οι επιφυλαχθείσες τιμές κυμαίνονται από 9.750.000 ευρώ έως και 34 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνονται το εμπορικό κέντρο «Ορφανίδη», πολυτελής ανάπτυξη που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής στην οδό Γλάδστωνος στην Λευκωσία και τουριστικά οικόπεδα σε Μενεού-Δρομολαξιά και Πόλη Χρυσοχούς.

Μάλιστα, κατά την έρευνα μας εντοπίσαμε και άλλα δύο ακίνητα 19.250.000 ευρώ και 16.030.000 ευρώ, τα οποία είχαν ήδη πωληθεί.

>>> Διαβάστε ακόμη: Πέραν των 500 ακινήτων έως €100.000 διαθέτει η APS (ΦΩΤΟΣ) <<<

ad1mobile
, ,

Το πρώην mall «Ορφανίδη» πωλείται έναντι 34 εκατ. ευρώ
Το ακριβότερο ακίνητο είναι το εμπορικό κέντρο όπου στεγαζόταν επί πολλά χρόνια το πρώην mall «Ορφανίδη»
παρά την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Πρόκειται για 3όροφο εμπορικό ακίνητο συνολικής έκτασης 59.437 τ.μ. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται για το ακίνητο, έχει συνολικά 1.126 θέσεις στάθμευσης -516 θέσεις στο υπόγειο και 610 στο ισόγειο-. Στο πατάρι βρίσκονται γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και αποδυτήρια εργαζομένων, ενώ ο πρώτος όροφος χωρίζεται σε δύο περιοχές. Μία μεγάλη μονάδα σούπερ μάρκετ και μία περιοχή εμπορικών κέντρων, αποτελούμενη από καταστήματα και εστιατόρια.

Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης του εμπορικού ακινήτου έχει ορισθεί στα 34 εκατομμύρια ευρώ.

ad1mobile
, ,

Εμπορικό ακίνητο & εκθεσιακός χώρος
Το δεύτερο πιο ακριβό ακίνητο είναι 2όροφο εμπορικό ακίνητα-εκθεσιακός χώρος στον Στρόβολο
, που βρίσκεται κοντά σε μικρή απόσταση βόρεια του The Mall of Cyprus και του IKEA. 

Το κτίριο αποτελείται από ένα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 5.184 τ.μ., που αποτελείται από την κύρια είσοδο του κτιρίου, χώρο υποδοχής, εκθεσιακό χώρο, γραφεία και άλλους βοηθητικούς χώρους. 

Ο πρώτος όροφος, συνολικής έκτασης 4.599 τ.μ., αποτελείται από γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, χώρους υποδοχής και άλλους βοηθητικούς χώρους, ενώ το υπόγειο, συνολικής έκτασης 2.565 τ.μ., αποτελείται από χώρο αποθήκευσης ανοιχτού χώρου και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησής του έχει ορισθεί στα 18.300.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,

Αγροτεμάχιο 72, σχεδόν, τετραγωνικών μέτρων
Μεγάλο αγροτεμάχιο στην περιοχή της Λακατάμειας είναι το τρίτο πιο ακριβό ακίνητο που διαχειρίζεται η REMU.
Η συνολική έκταση του είναι 71.984 τ.μ. και αποτελεί μερίδιο 16% μεγαλύτερου αγροτεμαχίου. 

Το αγροτεμάχιο έχει κανονικό ορθογώνιο σχήμα με επίπεδη επιφάνεια. Έχει επίσης μια πολύ μεγάλη πρόσοψη προς τον αυτοκινητόδρομο Α9 που επιτρέπει πολλαπλά σημεία πρόσβασης στο δρόμο, ενώ δυτικά του βρίσκονται το Nicosia Mall και το Ιδιωτικό Σχολείο Pascal.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει ορισθεί στα 18 εκατ. ευρώ.

>>> Διαβάστε επίσης: Χωράφια και οικόπεδα από €25.000 προσφέρει η Altamira (ΦΩΤΟΣ) <<<

ad1mobile
, ,
ad2mobile

Αναπτυξιακά ακίνητα στο Πισσούρι
Αναπτυξιακά ακίνητα και δη 126 οικιστικά οικόπεδα και 1 αγροτεμάχιο στο χωριό Πισσούρι διατίθενται προς πώληση σε τιμή-πακέτο έναντι 17.850.000 ευρώ.

ad1mobile

Τα 126 οικόπεδα εμπίπτουν στην οικιστική ζώνη H6, έχουν μέσο μέγεθος 815 τ.μ. και τα περισσότερα έχουν ομαλή κλίση επιφάνειας με θέα στη θάλασσα. Το αγροτεμάχιο ανέρχεται σε 23.425 τ.μ., αν και καταλήγει σε μια γεωργική χωροταξία (Γ3), βρίσκεται στα όρια της οικιστικής ζώνης (H6) και έχει μια ομαλή επιφάνεια.

Όλα τα ακίνητα καλύπτονται από όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρισμός) και οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια της ανάπτυξης είναι σε ισχύ.

, ,

Οκτώ βιομηχανικά τεμάχια στη Λευκωσία
Το πέμπτο πιο ακριβό ακίνητο προς πώληση αποτελείται από οκτώ βιομηχανικά τεμάχια συνολικής έκτασης 54.421 τ.μ.
Τα ακίνητα βρίσκονται 600 μέτρα βόρεια του ΓΣΠ και 80 μ. δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού.

Η άμεση περιοχή περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες και ανεπτυγμένα αγροτεμάχια, ενώ τα ακίνητα καλύπτονται από όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και τηλεπικοινωνίες). Σε κάποια από τα τεμάχια υπάρχουν κενά βιομηχανικά κτίρια.

Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης των ακινήτων αυτών έχει ορισθεί στα 16 εκατ. ευρώ.
 

ad1mobile
, ,
ad2mobile

Τουριστικό αγροτεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς
Στην έκτη θέση με τα ακριβότερα ακίνητα βρίσκεται τουριστικό αγροτεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς
, το οποίο βρίσκεται 650 μ. Βόρεια του κεντρικού δρόμου Πόλις-Πάφου.

Έχει μάλλον οβάλ σχήμα με επίπεδη και ομαλή επιφάνεια και επωφελείται από προσόψεως δρόμου 300 μέτρων και η συνολική έκταση του ανέρχεται στα 64.058 τ.μ. Επίσης, βρίσκεται κοντά στην τουριστική περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, αποτελούμενη αποκλειστικά από εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και άλλα τουριστικά καταλύματα. 

Σημειώνεται πως, το αγροτεμάχιο εμπίπτει στο σύστημα NATURA 2000 και διατίθεται προς πώληση έναντι 13.250.000 ευρώ.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

, ,

Μεγάλο οικόπεδο στην Έγκωμη
Το έβδομο ακριβότερο ακίνητο είναι οικόπεδο 19.811 τ.μ.
και αποτελεί μερίδιο 6% σε αγροτεμάχιο 331.450 τ.μ. στην Έγκωμη. Βρίσκεται κοντά στην υπεραγορά «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» και η πρόσοψή του συνδέεται με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή. 

Το εν λόγω ακίνητο διατίθεται προς πώληση έναντι 11.500.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,
ad2mobile

Υπό πώληση το «Ledra Arcade» έναντι 10,5 εκατ. ευρώ
Το όγδοο ακριβότερο ακίνητα είναι το εμπορικό κέντρο «Ledra Arcade».
Βρίσκεται στην Οδό Λήδρας, 250 μ. Βόρεια της Πλατείας Ελευθερίας. Όπως αναφέρεται το εμπορικό κέντρο είναι μερικώς εγκαταλελειμμένο, ενώ διαθέτει και υπόγειο χώρο στάθμευσης.

ad1mobile

Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησής του έχει ορισθεί στα 10.500.000 ευρώ.

, ,
ad2mobile

Τρία χωράφια κοντά στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Στην ένατη θέση με τα ακριβότερα ακίνητα βρίσκονται τρία γειτονικά μεγάλα χωράφια στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας
. Η συνολική έκτασή τους φθάνει τα 189.952 τ.μ. 

Η άμεση περιοχή έχει έντονο αγροτικό χαρακτήρα και αποτελείται κυρίως από αγροτικά πεδία για ξηρές καλλιέργειες, αχρησιμοποίητες εκτάσεις και διάσπαρτα σπίτια.

Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησής τους σε τιμή-πακέτο έχει ορισθεί στα 10.210.000 ευρώ.

ad1mobile

, ,

Πολυτελής ανάπτυξη στην οδό Γλάδστωνος
Το δέκατο πιο ακριβό ακίνητο που διαχειρίζεται η REMU είναι μία πολυτελής ανάπτυξη που αποτελείται από έξι πολυκατοικίες και τέσσερις βίλες, υπό την ονομασία «Gladstone Residence».
Η ανάπτυξη βρίσκεται υπό κατασκευή στην Οδό Γλάδστωνος στη Λευκωσία.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η ανάπτυξη με την ολοκλήρωσή της θα έχει συνολική έκταση 8.051 τ.μ., ενώ θα διαθέτει υπόγειο 2.519 τ.μ. στο οποίο θα κατασκευαστούν συνολικά 69 θέσεις στάθμευσης.

Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης της ανάπτυξης έχει ορισθεί στα 9,750.000 ευρώ.

ad1mobile
article 1