Τι αναφέρει το Μνημόνιο Συναντίληψης Τραπεζών – Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας
 • Ποιες οι δικλείδες ασφαλείας, ποια τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Μόνο μια υπογραφή υπολείπεται για να αρχίσει η υλοποίηση του Σχεδίου «Εστία». Οι συμμετέχουσες στο Σχέδιο τράπεζες, ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναμένεται ότι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες το Μνημόνιο Συναντίληψης με το οποίο ανάβει το «πράσινο φως» για την έναρξη του Σχεδίου, στη βάση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων.

>>> Διαβάστε ακόμη: Τα 6 βήματα για ένταξη στο «Εστία» - Καμιά έκπτωση για συμμετοχή <<<

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, άγνωστες πρόνοιες του οποίου αποκαλύπτει σήμερα η Brief, οι ενέργειες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Σχεδίου έχουν ως εξής:

 • Από 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019:
  *O αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στη τράπεζα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες. 
 • Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019:
  *H τράπεζα εξετάζει την αίτηση και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες που θα παρέχει ο αιτητής και θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου.
  *Επίσης, η τράπεζα πραγματοποιεί έλεγχο  βιωσιμότητας της  προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου βιωσιμότητας στον Αρμόδιο  Φορέα.  
  *Η τράπεζα προωθεί στον Αρμόδιο Φορέα την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έγγραφα και πληροφορίες και τα αποτελέσματα της εξέτασής της για την  έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.
 • Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019:
  *Η Τράπεζα θα ενημερώνει τον αιτητή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ελέγχου βιωσιμότητας και θα του προσφέρει τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης σε σχέση με τις Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις με προκαθορισμένους όρους. Σε περίπτωση που η τράπεζα κρίνει ότι ο αιτητής δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, ο αιτητής δεν θα συμμετέχει στο Σχέδιο. Σε περίπτωση που, η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται μετά τις 16 Δεκεμβρίου 2019, θα ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες αναδιαρθρωμένου δανείου κύριας κατοικίας.
 • Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020 ο Αρμόδιος Φορέας:  
  *Θα εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή
  *Θα ενημερώνει γραπτώς την τράπεζα και τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. 

Οι εγκρίσεις
Όπως αναφέρεται στους όρους του Μνημονίου, «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποχρεούται να καταβάλει κρατική χορηγία σε Πιστωτικές Διευκολύνσεις Δανειολήπτη, οι οποίες έχουν αναδιαρθρωθεί από τις τράπεζες που συμμετέχουν, εφόσον ο Αρμόδιος Φορέας απορρίψει την αίτηση μετά από την εξέταση που θα διεκπεραιώσει μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020». 

Ο Αρμόδιος Φορέας θα καταβάλλει την Κρατική Χορηγία στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην τράπεζα για κάθε εγκεκριμένη αίτηση. Πριν την καταβολή της χορηγίας, η συμμετέχουσα τράπεζα θα επιβεβαιώνει στον Αρμόδιο Φορέα γραπτώς την καταβολή 2/3 των 12 τελευταίων μηνιαίων δόσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας που αντιστοιχούν στην περίοδο Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. 

Ο Αρμόδιος Φορέας θα καταβάλλει την Κρατική Χορηγία στον λογαριασμό του Οφειλέτη Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας. 

Η πρώτη καταβολή Κρατικής Χορηγίας δύναται να πραγματοποιηθεί την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, και θα αναλογεί μόνο στην περίοδο από την έναρξη ισχύος του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο του 2019. 

Οι εκτιμήσεις
Στο Μνημόνιο περιέχονται σημαντικές πληροφορίες και για την εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας.
Όπως αναφέρεται «θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο εκτιμήσεων, μίας εκτίμησης που θα πραγματοποιείται εκ μέρους της τράπεζας και μίας εκ μέρους του αιτητή, εκτός αν ο αιτητής αποδέχεται να γίνει εκτίμηση μόνο από την τράπεζα». 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση, με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν 25% αυτής, ο αιτητής οφείλει εντός 5 ημερών από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης, να ζητήσει από το ΕΤΕΚ, τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή. Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους από το εκτιμητές του ΕΤΕΚ, εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων. 

Στο Μνημόνιο συμπεριλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τη διαδικασία εκποίησης της Κύριας Κατοικίας, τις περιπτώσεις χωρισμένου ζευγαριού, το μέγιστο οφειλόμενο ποσό Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας, τα διαδικασία εξέτασης/επαλήθευσης αιτήσεων και πληροφοριών από τον Αρμόδιο Φορέα, τους ρόλους του κράτους και των τραπεζών.
  

Χρύσω Αντωνιάδου
 
395
Thumbnail

Ποσά εκατομμυρίων αναμένεται να δαπανήσει το κυπριακό κράτος για τα άτομα με αναπηρίες και το 2020, αφού σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό τα ποσά ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια σε μιαν προσπάθεια ανακούφισης των συνανθρώπων μας. Το συνολικό ποσό για το 2020 ανέρχεται στα 41,220,000 ευρώ και είναι αυξημένο από το 2019 όπου και ήταν 38,955,000 ευρώ.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τα ποσά περιλαμβάνουν τόσο τα σχέδια επαγγελματικής στήριξης των ανάπηρων συνανθρώπων μας όσο και τα μηνιαία επιδόματα που τους δίνονται από το κυπριακό κράτος. 

Ας δούμε αναλυτικά
Το 2020 θα δοθούν €450.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας σχεδίων για επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 350 τουλάχιστον αναπήρων, ως ακολούθως:

 • €425.000 που αφορούν έξοδα για την παροχή στήριξης σε περίπου 335 άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας στα πλαίσια του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη.
 • €25.000 που αφορούν έξοδα επαγγελματικής κατάρτισης περίπου 15 ατόμων με αναπηρίες για σκοπούς εργοδότησης τους ή ανέλιξης στην εργασία τους στα πλαίσια του Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παράλληλα, θα δοθούν: 

ad2mobile
 • €9.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος ύψους €344,68 σε περίπου 2150 άτομα με βαριά κινητική αναπηρία για τη λειτουργία του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, 
 • €8.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίας χορηγίας €322,94 σε 2.050 περίπου τυφλά άτομα, 
 • €9.324.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος φροντίδας ύψους €900 σε 830 περίπου τετραπληγικά άτομα, καθώς και επιπρόσθετου επιδόματος για ενισχυμένη φροντίδα ύψους €200 σε 150 περίπου από αυτούς, 
 • €1.400.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για περίπου  500 άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους, 
 • €6.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος φροντίδας ύψους €400 σε 1200 περίπου παραπληγικά άτομα, καθώς και επιπρόσθετου επιδόματος για ενισχυμένη φροντίδα ύψους €500 σε περίπου 200 από αυτούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα.

 
Επίσης, μέσα στον προϋπολογισμό του 2020 περιλαμβάνονται €1.700.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας (ύψους €3.500, €4.500 ή €9.000) σε συνολικά περίπου 550 άτομα με αναπηρίες για την απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου, €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για περίπου 1000 άτομα με αναπηρίες μέσω του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων στα άτομα με αναπηρίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και  ποσά 300 χιλιάδων που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή χορηγιών σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εκπροσώπηση ατόμων με αναπηρίες ή την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων στα άτομα με αναπηρίες. 

Οι πιστώσεις αφορούν:

 • στη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών όπου και υπάρχει πρόνοια €220.000 που αφορά την αύξηση των προγραμμάτων κοινωνικών συνοδών για: (α) περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές αναπηρίες που αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία και θα ενταχθούν σε προγράμματα κέντρων ημέρας με υποστήριξη από κοινωνικό συνοδό (β) περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ή αλλού απομονωμένα και θα ενταχθούν σε κέντρα ημέρας με υποστήριξη από κοινωνικό συνοδό.
 • στην επιχορήγηση προγραμμάτων που λειτουργούν εθελοντικές οργανώσεις και δεν επιχορηγούνται από άλλες κρατικές πηγές σύμφωνα με το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες με το ποσό των €80.000. 

Επίσης, περιλαμβάνεται ποσό της τάξης των €70.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κρατικής χορηγίας προς την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.). 

Εν κατακλείδι περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.976.000 για να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου Επιδόματος Διακίνησης, ως εξής:

 • €75 μηνιαίως σε 350 περίπου άτομα με κινητική αναπηρία πέραν του 39% ή με παραπληγία που εργάζονται ή σπουδάζουν 
 • €150 μηνιαίως (αυξήθηκε από τον Ιούλιο 2019 από €102) σε 120 περίπου άτομα με οπτική οξύτητα μικρότερη των 6/36 στον καλύτερο οφθαλμό με διορθωτικούς φακούς που εργάζονται ή σπουδάζουν
 • €150 μηνιαίως (αυξήθηκε από τον Ιούλιο 2019 από €102) σε 830 περίπου τετραπληγικά άτομα (λήπτες Επιδόματος Φροντίδας Τετραπληγικών) 
 • €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 595 περίπου Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς
 • €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 650 περίπου θαλασσαιμικούς (το επίδομα αυξήθηκε από €51 και €102 αντίστοιχα)
 • €75 μηνιαίως σε 1910 περίπου τυφλούς (λήπτες Χορηγίας Τυφλών), ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή φοιτούν (νέο επίδομα από Ιούλιο 2019).
article 1