Νέες απειλές για το τραπεζικό σύστημα

Τα ΜΕΔ ξεφορτώνονται, οι κακοπληρωτές παραμένουν
  • Νέες προκλήσεις και ενδεχόμενες περιπέτειες ανοίγουν τα «παραθυράκια» της Αντιπολίτευσης 
  • Χαλάρωση στις εκποιήσεις και τα «κόκκινα» δάνεια, απειλή για τα κεφάλαια των τραπεζών

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια αποτελούν βάρος για τους τραπεζικούς ισολογισμούς. Υπονομεύουν την κερδοφορία των τραπεζών, δημιουργούν απώλεια εσόδων και δεσμεύουν μέρος των κεφαλαίων τους.

Οι επιπτώσεις είναι ορατές στην οικονομία, την πρόοδο και την ανάπτυξη, στις επιχειρήσεις και στα υγιή νοικοκυριά που είναι συνεργάσιμα, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

>>> Διαβάστε επίσης: Αλλάζουν Νόμο Εκποιήσεων - Παίζουν επικίνδυνα, λένε οι Τράπεζες <<<

Για να ανοίξει η κάνουλα των νέων δανείων και να επανέλθει μια οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, θα πρέπει να σημειώνεται σταθερή και συνεχής πρόοδος στην εκκαθάριση των τραπεζικών ισολογισμών, των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων.

Μια μεγάλη και συνεχής πρόκληση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που είναι φορτωμένο με ΜΕΔ, είναι η κεφαλαιακή απαίτηση, το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει η τράπεζα ως απόθεμα ασφαλείας για μη αναμενόμενες ζημίες. 

Στην Κύπρο έγιναν και γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να «ελαφρύνουν» οι ισολογισμοί από τον όγκο των ΜΕΔ.

Από το 2013 αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με διάφορα μέσα για βιώσιμη αναδιάρθρωση δανείων, ακόμη και διαγραφή μέρους τους στην εξόφληση. Θεσπίστηκαν μέτρα για είσπραξη των απαιτήσεων, βελτιώθηκε το πλαίσιο αφερεγγυότητας και σύντομα θα προχωρήσει το μέτρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για πωλήσεις ενεχύρων. Πολλοί δανειολήπτες συνεργάστηκαν για λύσεις αναδιάρθρωσης.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια πωλήθηκαν σε εταιρείες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, γνωστές και ως «κακές τράπεζες», ακόμη και με κόστος, με στόχο και πάλι την ελάφρυνση των ισολογισμών. 

Αυτή τη στιγμή, με την εισαγωγή του Σχεδίου «Εστία» και την επικείμενη εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι ισολογισμοί θα ξεφορτωθούν ακόμη περισσότερα δάνεια. 

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
Εκείνοι που συνεχίζουν να ξεγελούν το σύστημα, και για τους οποίους επιζητούνται «παραθυράκια» στον νόμο, είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές που διαθέτουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και μπορούν να εξυπηρετούν το δάνειό τους. Όμως, συνειδητά αρνούνται να το κάμουν.  

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι, δεν αποκλείεται στρατηγικοί κακοπληρωτές να κάμουν την εμφάνισή τους και να ζητήσουν ρύθμιση του δανείου τους με την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των πλειστηριασμών, αισθανόμενοι ότι πλέον κινδυνεύουν να χάσουν το ακίνητό τους το οποίο απέκτησαν με δανεικά και αγύριστα. 

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει μια κατηγορία οφειλετών, οι κακοπληρωτές, οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν έστω και ένα μέρος της δόσης τους, όμως επιδεικνύουν αδιαφορία. Άλλοι πάλι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όμως δεν μπορεί να τους αποκαλέσει κάποιος και άφραγκους. Προτιμούν να διευθετούν άλλες υποχρεώσεις αλλά αδιαφορούν για το δάνειό τους και δεν ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις των τραπεζών ακόμη κι αν τους προσφέρεται ευνοϊκή ρύθμιση.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι τράπεζες παρουσιάζονται έτοιμες να εξεύρουν μια λύση, η οποία θα τους επιτρέψει την ομαλή αποπληρωμή της οφειλής τους, έναν αμοιβαίως επωφελή διακανονισμό, εκείνοι αρνούνται.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η αντιπολίτευση προωθεί στη Βουλή αλλαγή του πλαισίου των εκποιήσεων, που σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, θα επιδεινώσει την αποτίμηση  της αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους. Με τις τροποποιήσεις αυτές θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στη χορήγηση νέων δανείων με επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη.

Μάλιστα, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι με τη χαλάρωση των εκποιήσεων θα δημιουργηθεί μια νέα νοοτροπία, ακόμη και συνεργάσιμοι δανειολήπτες να καθυστερούν την καταβολή των δόσεων των δανείων τους, δημιουργώντας νέους κινδύνους στα κεφάλαια των τραπεζών.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2129