Νέες προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο

Πιέσεις στην κερδοφορία και κίνδυνοι από πιθανό υψηλό κεφαλαιακό βάρος
  • Υπό μια νέα προοπτική τα γεγονότα κινδύνου χαμηλής πιθανότητας/υψηλού αντίκτυπου.

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η πανδημία του COVID – 19 αυξάνει τις προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο. Οι πιέσεις στην κερδοφορία λόγω του μικρότερου όγκου δραστηριοτήτων, οι πιέσεις στην ποιότητα του ενεργητικού τους και οι κίνδυνοι από πιθανό υψηλό κεφαλαιακό βάρος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό. Σημείο «κλειδί» μπορεί να αποτελέσει η έκταση και ο αριθμός των μειώσεων στα προβληματικά δάνεια και η κάλυψη μέσω προβλέψεων. 

Αυτή τη στιγμή, διεξάγεται μια ανοιχτή και συνεχής συζήτηση μεταξύ των οικονομολόγων, διεθνώς και στην Κύπρο, σχετικά με το κατά πόσον η πανδημία του COVID - 19 θα προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβράδυνση - ακόμη και ύφεση - ή, σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο, θα εξαφανιστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες επιτρέποντας γρήγορη ανάκαμψη. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα με την εξέλιξη της κρίσης η κοινή διαπίστωση είναι ότι τα έσοδα του 2020, συνυπολογίζοντας και το κόστος κινδύνου, είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν αισθητή μείωση – λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι 4 δράσεις
Σε γενικές γραμμές, όπως εξηγούσαν στη Brief αναλυτές οι οποίοι παρακολουθούν και τις διεθνείς εξελίξεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να αναλάβουν τέσσερις δράσεις για να ξεπεράσουν την κρίση: 

  • να επιταχύνουν την πορεία προς την προσφορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
  • να σχεδιάσουν νέα οικονομικά μοντέλα
  • να προετοιμαστούν για νέες ευκαιρίες
  • να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό για γεγονότα κινδύνου χαμηλής πιθανότητας/υψηλού αντίκτυπου.

Όπως ήδη άρχισε να διαφαίνεται, και με τα μηνύματα της αγοράς, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χρειάζεται να επιταχύνουν τη μετακίνηση των πελατών τους από το φυσικό κατάστημα στα διαδικτυακά κανάλια και πλατφόρμες, και να προωθήσουν νέους τρόπους εργασίας και αλληλεπίδρασης. Στο εξωτερικό, πολλές τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενες την ευκαιρία (και αναγκαιότητα) για επιτάχυνση της προόδου προς ένα πραγματικά «βιονικό» ίδρυμα.

Αναλυτές της διεθνούς τραπεζικής αγοράς δήλωναν στη Brief ότι «οι οικονομικές κρίσεις, όσο δύσκολες κι αν είναι ως προς την αντιμετώπισή τους, μπορούν να αποφέρουν και απρόβλεπτες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της υγειονομικής κρίσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναζητήσουν προσεκτικά και να εξετάσουν πιθανές ευκαιρίες, να ενισχυθούν μακροπρόθεσμα και να λάβουν υπόψη τους ότι η επόμενη οικονομική κρίση ίσως να είναι ακόμη δυσκολότερη».

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όπως εξάλλου εκτιμούν και αναλυτές στο εξωτερικό, «τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάσουν τις προοπτικές τους σχετικά με τα γεγονότα κινδύνου χαμηλής πιθανότητας/υψηλού αντίκτυπου. 

Μετά το ξέσπασμα του SARS, το 2002-2004, τα περισσότερα ιδρύματα πίστευαν ότι η πανδημία γρίπης ήταν το κύριο γεγονός κινδύνου που θα μπορούσε να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στους ισολογισμούς και στα επιχειρηματικά μοντέλα τους. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ωστόσο, αυτή η πιθανότητα σταδιακά μειώθηκε στη σειρά κατάταξης των κινδύνων - μέχρι την πανδημία του COVID-19. 

Τα ιδρύματα χρειάζεται να πλαισιώνονται από ένα δυνατότερο πλαίσιο και να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για γεγονότα κινδύνου χαμηλής πιθανότητας/υψηλού αντίκτυπου (ή του γνωστού «μαύρου κύκνου»). Αυτή δεν πρόκειται να είναι η τελευταία φορά που δοκιμάζεται ο κλάδος».

Χρύσω Αντωνιάδου
 
2280