O «πόλεμος» των ταλέντων μόλις τώρα αρχίζει…

Οι ανάγκες που επιτάσσουν οι νέοι καιροί καθορίζουν και το νέο προφίλ του εργαζόμενου

Κλεοπάτρα Κονή, Σύμβουλος Επιχειρήσεων:

«Οι εταιρείες που έχουν σχεδιάσει μια στρατηγική διαχείρισης ταλέντων απολαμβάνουν υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα και κερδίζουν την εμπιστοσύνη και αφοσίωση των στελεχών τους».

Το «talent acquisition» αφορά την ικανότητα ενός οργανισμού να προσλαμβάνει ικανούς εργαζομένους που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας και κινούνται για μεγιστοποίηση της  αξίας της.

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η υγειονομική κρίση έφερε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, στην προσωπική και επαγγελματική. Η πανδημία του  COVID – 19, μια περίοδος μεγάλων αλλαγών σε συνδυασμό και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, επιβάλλουν νέες δεξιότητες και προσόντα. Μια επιχείρηση, για να είναι ανθεκτική στον ανταγωνισμό θα πρέπει να επιλέγει προσωπικό με κατάλληλες δεξιότητες, ταλέντο, άτομα υπεύθυνα που να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά, ακόμη και σε απόσταση, χωρίς εποπτεία. Ανθρώπους εξοικειωμένους με ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίοι να προσαρμόζονται εύκολα και με ταχύτητα σε αλλαγές και οδηγίες, ακόμη κι αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία στην εργασία τους.

Οι ανάγκες που επιτάσσουν οι νέοι καιροί καθορίζουν και το νέο προφίλ του εργαζόμενου.

Όμως, για να επιλεγεί ο κατάλληλος εργαζόμενος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν στο ταλέντο, στη διοίκηση ή διαχείριση ταλέντων, ή στο talent acquisition, όπως επικρατεί στα αγγλικά.

Η κατάλληλη επιλογή στηρίζει την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας εταιρείας, η οποία θα πρέπει να έχει καθορισμένο όραμα, κουλτούρα και αξίες που τα μοιράζεται με το προσωπικό της. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το «talent acquisition» αφορά την ικανότητα ενός οργανισμού να προσλαμβάνει ικανούς εργαζομένους οι οποίοι θα μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας, ώστε να φέρουν αποτελέσματα και να μεγιστοποιήσουν την αξία της εταιρείας. 

Έτσι, λοιπόν, τα τμήματα HR, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, ανιχνεύουν, αξιολογούν και προσλαμβάνουν άτομα τα οποία θεωρούν πως διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και ικανότητες. 

Εκείνο που ενδιαφέρει την επιχείρηση τού σήμερα δεν είναι μόνο ένα στεγνό βιογραφικό, αλλά ένα άτομο με  ταλέντο που έχει τη σπίθα της δημιουργικότητας και μπορεί να συμβαδίσει και να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς των HR τμημάτων, οι εταιρείες δεν αναζητούν πια έναν υποψήφιο που «κάνει καλά τη δουλειά του» αλλά τον συνεργάτη ο οποίος είναι πρόθυμος να ακολουθήσει την ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας και να βάλει το δικό του λιθαράκι στην πρόοδό της. Εκείνο που σκέφτεται και ενεργεί καινοτόμα και δημιουργεί υπεραξία αντιλαμβανόμενος πως το ανθρώπινο κεφάλαιο θα παραμείνει για πάντα το δυνατότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία. 

Η Κλεοπάτρα Κονή εξηγεί
D
Η Κλεοπάτρα Κονή, Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην εταιρεία Innovage Consulting, δίνει το δικό της στίγμα για το talent acquisition: «Η διαχείριση ταλέντου είναι ένας σχετικά νέος όρος που αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης.

Εδράζεται στη γενικότερα αποδεκτή αντίληψη ότι οι άνθρωποι κάθε οργανισμού είτε είναι κερδοσκοπικός είτε όχι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό του. Η συνειδητή  και ολοκληρωμένη υιοθέτηση  στρατηγικής διαχείρισης ταλέντου είναι μία αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση. Απαιτεί επένδυση χρόνου και κόπου καθώς και σημαντικών  οικονομικών πόρων».

Η κα Κονή εξηγεί πως «για να πετύχει η στρατηγική αυτή  θα πρέπει να περιλαμβάνει στόχους, πολιτικές και σχέδια δράσης σε τέσσερις σημαντικούς πυλώνες: σωστή στελέχωση, διευκόλυνση της συνεχούς μάθησης, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, συστηματική αξιολόγηση απόδοσης και καθοδήγηση και τέλος ένα σύστημα αμοιβών που επιβραβεύει την υψηλή απόδοση και την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων. Οι εταιρείες που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει σωστά μια στρατηγική διαχείρισης ταλέντων απολαμβάνουν πολλά οφέλη, όπως την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων, υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα και κερδίζουν την εμπιστοσύνη και αφοσίωση των στελεχών τους».

Επίσης, επισημαίνει πως «δυστυχώς πολλές εταιρείες  υιοθετούν κάποιες πολιτικές και πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση ταλέντου αλλά αποσπασματικά και έτσι δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, απογοητεύονται και επιστρέφουν σε πιο παραδοσιακές λύσεις  και μερικές φορές αναχρονιστικές. Ειδικά στην Κύπρο που το  μορφωτικό επίπεδο είναι ψηλό, οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σήμερα έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τις προηγούμενες γενιές. Αναμένουν να έχουν ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης, να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση της εργασίας τους, και φυσικά να  αμείβονται   σωστά και δίκαια. Ως αντάλλαγμα θα προσφέρουν το μυαλό, τη δημιουργικότητα, τις γνώσεις και  τις δεξιότητές τους».

«Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό», καταλήγει η Σύμβουλος, «αν θέλουμε στη μικρή μας Κύπρο να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός σε τοπικό αλλά ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, να ανασχεδιάσουμε τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και θεσμούς που αφορούν τη διαχείριση και καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπων μας και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους υπόλοιπους στρατηγικούς  επιχειρηματικούς στόχους μας. Είμαι αισιόδοξη γιατί παρατηρώ ότι αρκετός αριθμός επιχειρήσεων άρχισε να προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και να δίνει την απαραίτητη προσοχή στο θέμα αυτό».

Οι τρεις καλύτερες

Ποιες εταιρείες παγκοσμίως κάνουν αυξημένη χρήση των talent tools  και θεωρούνται καινοτόμες; Επιλέξαμε τις 3 τοπ:
Microsoft. Διακρίνεται στον προγραμματισμό και στην αναδιάταξη προσωπικού, στην αξιοποίηση αναλύσεων και την κινητοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του διαδικτύου.

Είναι επίσης πρώτη παγκοσμίως στην αποτελεσματική χρήση συνεργαζόμενου προσωπικού. 
Starbucks. Η προσέγγιση που επιλέγει στη φήμη του ως ο καλύτερος υποψήφιος εργοδότης και στην εξέλιξή του σε εργοδότη επιλογής είναι παράδειγμα προς μίμηση. Διακρίνεται επίσης στις μαζικές προσλήψεις.

Marriott International. Υπήρξε ένας από τους πρώτους ξενοδοχειακούς κολοσσούς που υιοθέτησαν τη φήμη του καλύτερου υποψήφιου εργοδότη και μια από τις λίγες επιχειρήσεις που διατήρησαν με αφοσίωση την προσοχή τους προς αυτή την κατεύθυνση. Κι ενώ εξακολουθεί να διακρίνεται στον τομέα της φήμης του καλύτερου υποψήφιου εργοδότη, ταυτόχρονα πρωτοπορεί  σε ποικιλομορφία στις προσλήψεις αλλά πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον σε σχέση με την εργασία. Οι εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται αποκλειστικά  για τη μονιμότητα και τις σταθερές αποδοχές αλλά για την εκπαίδευση, την  εξέλιξη και τις προκλήσεις. Οι νέοι κυρίως προσελκύονται από projects που αλλάζουν και προσφέρουν γνώση, εμπειρίες και επαγγελματική ικανοποίηση. 

Η επόμενη μέρα, η νέα κανονικότητα, θέλει τις εταιρείες να υιοθετούν στρατηγικές talent acquisition προσαρμοσμένες σε όσα επιβάλλει η αγορά εργασίας τού σήμερα και όχι τού χθες.

Η ευελιξία και η επένδυση στις ψηφιακές εμπειρίες είναι μόνο η αρχή για όσα θα δούμε στο μέλλον και επομένως θα επηρεάσουν και θα προσελκύσουν τις  επιχειρήσεις προς το talent acquisition. Ο «πόλεμος» των ταλέντων τώρα μόλις αρχίζει και αναμένεται να αλλάξει πολλά.

Ακόμη κι αν η μικρή Κύπρος είναι ακόμη πίσω, η νέα προσέγγιση του επιχειρείν και της εργασίας ήλθε για να μείνει. Δεν είναι περαστική…

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1751