Οδηγός για Δάνεια/Χορηγίες/Επιδόματα/Μειώσεις/Νέα μέτρα στήριξης

 • Αναλυτικά, τα δάνεια, οι χορηγίες, οι εκπτώσεις/διευκολύνσεις, τα 5 νέα μέτρα στήριξης
 • Τι δικαιούται και τι περιμένει κάθε επιχείρηση/εργαζόμενος/αυτοτελώς ή άνεργος - Όλα μαζεμένα

Γράφει η
Ξένια Προδρόμου

Στο περίμενε είναι επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και άνεργοι για τα διάφορα μέτρα στήριξης που πραοναγγέλθηκαν το τελευταίο διάστημα από την Κυβέρνηση (από Υπ. Οικονομικών και Υπ. Εργασίας).

 Αναμένεται εντός ημερών να προκύψουν εξελίξεις για όλα και σχετικές ανακοινώσεις είτε για διάφορες πληρωμές, είτε για αιτήσεις εκεί και όπου χρειάζεται.

Τα μέτρα χωρίζονται μπορούμε να πούμε σε μεγάλες κατηγορίες όπως: 

 • 3 Σχέδια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Κύπρου (Δανειοδότηση με χαμηλό επιτόκιο)
 • Απευθείας επιδότηση μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων (Χορηγία)
 • Φορολογικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και πολίτες
 • Τα 5 νέα μέτρα στήριξης του Υπουργείο Εργασίας για επιχειρήσεις/εργαζόμενους/ανέργους


Στόχος όλων των πιο πάνω η επιβίωση αλλά και ανάκαμψη των Μικρομεσαίων και όχι μόνο επιχειρήσεων καθώς και για την στήριξη των μισθωτών, αυτοτελώς εργαζομένων και ανέργων.

Να αναφέρουμε ότι για τα τα σχέδια χρηματοδότησης (δάνεια) αναμένεται έγκριση από ΕΕ και σύντομα θα υπάρξουν νεότερα. Το ίδιο και για το σχέδιο απευθείας επιδότησης (χορηγίας) σε μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς και αναμένεται ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα (29/6-3/7) θα αρχίσουν οι πληρωμές. Όσον αφορά τα νέα μέτρα στήριξης του Υπ. Εργασίας αναμένεται ότι την Τετάρτη 24/6 θα ανοίξουν οι αιτήσεις. Σχετικά με την επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια, κάποιες τράπεζες ήδη δέχονται αιτήσεις και εντός ημερών θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Τι σχέδιο ταιριάζει στην κάθε επιχείρηση; Τι δικαιούνται και τι περιμένει κάθε επιχείρηση;

Η Brief παρουσιάζει τα σχέδια ανάλογα με το που απευθύνονται, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για να βρείτε το Σχέδιο το οποίο πρέπει να αιτηθείτε.

 • Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο - Τι ισχύει με τα Σχέδια Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανακοίνωσε την 27η Μαϊου τα 3 Σχέδια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ένα σχέδιο επιδότησης των επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια και έχουν ως εξής:

>>>> ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δάνεια για επιχειρήσεις: Τι πρέπει να ξέρετε σε 8 απαντήσεις

1/ Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»)

Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ, του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε από το Δ.Σ της ΕΤΕπ μόλις την Τρίτη 26/5. 

Με την χθεσινή του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund») με συνεισφορά ποσό ύψους €32,5 εκ. υπό την μορφή εγγυήσεων. 

Το Ταμείο που έχει σχεδιαστεί θα παραχωρεί απευθείας εγγυήσεις μέχρι και 80% προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για χρηματοδότηση ΜΜΕ. Περιλαμβάνει και δυνατότητα παροχής αντεγγυήσεων προς τα εθνικά σχέδια εγγυήσεων. 

Δικαιούχοι θα είναι ΜΜΕ και Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 3000 άτομα προσωπικό) για να έχουν πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών τους.

Τα κράτη μέλη που θα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων θα συνεισφέρουν συνολικά €25 δις υπό μορφή εγγυήσεων μέσω των οποίων το ταμείο αναμένεται να διοχετεύσει μέχρι €200 δις σε στοχευμένες χρηματοδοτήσεις προς τις ΜΜΕ και προς τις Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που επηρεάζονται από την κρίση COVID-19.

Όπως όλες οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων δεν έχει ποσοστώσεις για τις χώρες-μέλη. Υπολογίζεται ότι οι επιχειρήσεις της Κύπρου θα μπορέσουν να επωφεληθούν με ένα ποσό μεταξύ €300 - €400 εκ. για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

2/ Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Πρόκειται για αξιοποίηση υφιστάμενου σχεδίου το οποίο λειτουργεί από το 2014 με οικονομική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της ΕΤΕπ με σκοπό την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. 

Το Σχέδιο έχει μεγάλη απήχηση και αξιολογήθηκε θετικά τόσο από την ΕΤΕπ όσο και από ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο. Η κυβερνητική εγγύηση δίνεται προς την ΕΤΕπ, και όχι προς τις επιχειρήσεις ή τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο, και υπογράφονται συμφωνίες μεταξύ της ΕΤΕπ και των τραπεζικών ιδρυμάτων που μετέχουν στο Σχέδιο. 

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συνολικού ύψους του Σχεδίου κατά 500 εκ. Ευρώ.

Δικαιούχοι: 
Κυπριακές επιχειρήσεις μέχρι 3,000 εργαζομένους, που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο. 

Ευνοϊκοί Όροι δανείων: 

 • Τα επιτόκια είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τα επιτόκια που θα χρέωναν τα τραπεζικά ιδρύματα χωρίς την υπό αναφορά χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, καθώς το Σχέδιο, προβλέπει οικονομικό πλεονέκτημα τουλάχιστον 0.5 ποσοστιαίας μονάδας (50 μονάδες βάσεις). 
 • Πρόσθετα, τα επιτόκια για δάνεια τα οποία συνάπτονται από αυτό το Σχέδιο, μπορούν να τύχουν επιδότησης από το «Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης του Επιτοκίου» 
 • Μεγάλη διάρκεια δανείου (μέχρι 12 χρόνια)Επιλογή για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Ακόμη πιο ευνοϊκό επιτόκιο με πρόσθετη μείωση (0.50 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Jobs for Youth»)

Σημειώνεται πως, για τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν συμπληρωματικά το υπό αναφορά Σχέδιο μαζί με το Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου, νοείται ότι, ισχύει ο όρος : μη απολύσεων πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

3/ Ρευστότητα ύψους μέχρι €800 εκ. για χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)

Το ΤΕΚ ιδρύθηκε το 2013 με συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜΜΕ με την παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους από τα Τραπεζικά Ιδρύματα. 

Διαχείριση Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου: 
Η διαχείριση του ΤΕΚ έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο της ΕΤΕπ, το οποίο εποπτεύει τη διαδικασία, χωρίς την εμπλοκή της Κυβέρνησης στη διαδικασία δανειοδότησης. 

Χρηματοδοτικό εργαλείο: 
Συγχρηματοδότηση και επιμερισμός ρίσκου (50%-50%) μεταξύ της Κυβέρνησης και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που μετέχουν στο Σχέδιο. Συνεπώς, η Κυβέρνηση θα λάβει δάνειο €400 εκ. από την ΕΤΕπ προς χρηματοδότηση του 50% της ρευστότητας. 

Δικαιούχοι: 
ΜΜΕ με μέγιστο αριθμό εργαζομένων τα 250 άτομα. 

Ύψος Δανείου: 
Μέχρι €1.5 εκ

Ευνοϊκοί Όροι δανείων: 

 • Τα επιτόκια είναι χαμηλότερα συγκριτικά με τα επιτόκια που θα χρέωναν τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, τα επιτόκια για το πρόγραμμα που ήδη είναι σε ισχύ, κυμαίνονται ανάλογα με το ρίσκο του δανείου (χαμηλού ρίσκου 2,55% – 3,85% και υψηλού ρίσκου 3,375% – 4,5%). 
 • Πρόσθετα, τα επιτόκια για δάνεια τα οποία συνάπτονται κάτω από αυτό το Σχέδιο, μπορούν να τύχουν της επιδότησης από το «Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης του Επιτοκίου»
 • Μεγάλη διάρκεια δανείου (μέχρι 12 χρόνια)

Τονίζεται πως, για τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν συμπληρωματικά το υπό αναφορά Σχέδιο μαζί με το Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου, νοείται ότι ισχύει ο όρος μη απολύσεων πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).

- Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια

Στόχος: Η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσω της επιδότησης επιτοκίων σε νέα επιχειρηματικά δάνεια. Η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Το μέτρο είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μέτρο 3.1 του εν λόγω πλαισίου).

Η Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών.

Δικαιούχοι: 
Όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις (με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) κατά την 31/12/2019, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και αυτοτελώς εργαζομένους. 

Η συνολική σωρευτική, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €800.000 ανά επιχείρηση.

Σκοπός δανείου: 
Κάλυψη αναγκών ρευστότητας για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων. 

Περίοδος δανειοδότησης: 
Για επιχειρηματικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020.

Προϋποθέσεις:

 • Τα νέα δάνεια παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις πέρα του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). 

Επιτόκια: 

 • Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4,25%. 
 • Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια ως ακολούθως: 
  -Τα πρώτα δυο χρόνια, θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3.5 ποσοστιαίες μονάδες (350 μονάδες βάσης).|
  -Τον τρίτο μέχρι τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τις ΜΜΕ (200 μονάδες βάσης) και 1.5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης) για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Ύψος δανείου: 
Δεν υπάρχει όριο στο ύψος του δανείου το οποίο μπορεί να συναφθεί αλλά το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ΄ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019 

Δάνεια για επιχειρήσεις: Τι πρέπει να ξέρετε σε 8 απαντήσεις<<<

 • Απευθείας επιδότηση/Χορηγία μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων

-Τι δικαιούνται οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ταυτόχρονα το Υπουργείο Οικονομικών φρόντισε να παρουσιάσει και το Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων, με σκοπό τη χορηγία για κάλυψη ενοικίων, ή άλλων οφειλών και λειτουργικών εξόδων.

Δικαιούχοι: 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που απασχολούν μέχρι και 50 άτομα προσωπικό, οι οποίοι ήταν ενταγμένοι και εγκρίθηκαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID19 κατά την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020.

Νοείται ότι, για όλους τους δικαιούχους, ισχύουν οι σχετικοί όροι για μη απολύσεις προσωπικού που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID19, 

Στόχος: Κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων, περιλαμβανομένου του ενοικίου.

Συνολικό κόστος: Περίπου €100εκ 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 40.000 – 50.000 πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Ύψος Επιδότησης/εφάπαξ χορηγίας: 

 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν μέχρι 1 άτομο: €1250.

 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν από 2 - 5 άτομα προσωπικό: €3000.

 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν από 6 - 9 άτομα προσωπικό: €4000.

 • Αυτοτελώς εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν από 10 - 50 άτομα προσωπικό: €6000.

φ
 

 • Οι Εκπτώσεις/Μειώσεις/Διευκολύνσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις και μισθωτούς

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του τρίτου στοχευμένου πακέτου στήριξης της οικονομίας προσφέρονται και τα πιο κάτω σχέδια που αφορούν τις μειώσεις  για τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς.

 • Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για περίοδο 1/7/2020 μέχρι 10/01/2021 στους τομείς τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης

Από τη μείωση, αναμένεται να προκύψει όφελος για τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του Covid 19, ειδικότερα οι τομείς της εστίασης, των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων. Με τη μείωση του ΦΠΑ στους τομείς της εστίασης, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, αναμένεται μείωση των λιανικών τιμών πώλησης προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων λόγω της τόνωσης της καταναλωτικής ζήτησης. 

 • Παράταση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς. 

Τόσο η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όσο και της πληρωμής του οφειλόμενου φόρου παρατείνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2020.

 • Διαγραφή των επιβαρύνσεων που πιθανόν επιβλήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο που έληξε στις 10/04/2020 και 10/05/2020

 

 • Τι δικαιούνται οι πολίτες και τα σχέδια που μπορούν να επωφεληθούν:

 • Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια

Στόχος: Η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες. 

>>>>ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Oι 19 διευκρινήσεις για επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων

Η Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών.

Περίοδος δανειοδότησης: 
Για στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020.

Επιτόκια: 

 • Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,30%.
 • Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης).

Ύψος δανείου: 
Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000.

Διευκρινίζεται ότι, τα νέα στεγαστικά δάνεια δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων στεγαστικών δανείων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων.

 • Επέκταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στο Σχέδιο Εστία

  Δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονταν αυτό το διάστημα στις μετακινήσεις και προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια στους πολίτες να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά

Παράλληλα το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε: 
    Εκ νέου επέκταση της προθεσμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ενός μηνός, από ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2019 για ένταξη στο Σχέδιο Εστία. Ως νέα προθεσμία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020 αντί της 30ης Ιουνίου 2020, 

 • Θυμίζουμε επίσης ότι ανακοινώθηκε αναστολή δόσεων μέχρι 31/12/2020.
 • Τα 5 νέα ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για την περίοδο 13/6-12/10

Αναλυτικά τα Σχέδια

1/ Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:α

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που συμμετέχουν στο Ειδικό Σχέδιο είναι να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η υποχρέωση αυτή θα εξετάζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής των Ειδικών Ανεργιακών Επιδομάτων.
 • Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο.
 • Οι εργοδοτούμενοι (Ξενοδοχοϋπάλληλοι), οι οποίοι έχουν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020 από τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα θα περιλαμβάνονται στο ποσοστό κάλυψης εργοδοτουμένων, εάν προσληφθούν κατά την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.

2/ Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση:

 • συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή
 • ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό ή
 • ασκεί οικονομική δραστηριότητα που τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: α

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτουμένους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.
 • Η επιχείρηση θα θεωρείται συνδεδεμένη με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατά 40% προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες.
 • Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο, καθώς και τη σύνδεσή της με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο.

>>> Διαβάστε ακόμη: Όλες οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο Σχέδιο εκτός αυτές οι 35 <<<

3/ Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις πιο κάτω 35 οικονομικές δραστηριότητες:

 • Υπεραγορές
 • Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 • Ιατροί
 • Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
 • Γηροκομεία
 • Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
 • Φαρμακεία
 • Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
 • Αρτοποιεία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Λιανικό εμπόριο (περιλαμβανομένης της πώλησης αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων)
 • Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενδυμάτων και υποδημάτων, αρωμάτων και καλλυντικών, χαλιών, επίπλων και φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης
 • Πρατήρια πώλησης καυσίμων
 • Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανομένης της πώλησης εξαρτημάτων)
 • Οικοδομική βιομηχανία
 • Συναφείς με την οικοδομική βιομηχανία δραστηριότητες, περιλαμβανομένης και του χονδρικού εμπορίου που σχετίζεται με την οικοδομική βιομηχανία
 • Κατασκευή έργων, δρόμων, γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες
 • Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για οικίες, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια
 • Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • Οικονομική δραστηριότητα εκπαίδευσης (εκτός Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και παρόμοια)
 • Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής και άλλων προσωπικών υπηρεσιών
 • Νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες
 • Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, θρησκευτικών οργανώσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • Εμπορικοί αντιπρόσωποι
 • Δραστηριότητες γραφείων τελετών
 • Δραστηριότητες πλυντηρίων κάθε είδους
 • Πρωτογενής τομέας
 • Φυτώρια, εκτός ανθοκομεία
 • Δραστηριότητες προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • (περιλαμβανομένου του χονδρικού εμπορίου)
 • Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 • Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
 • Δραστηριότητες καθαρισμού

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: α

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο.
 • Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτουμένους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους

 

 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

4/ Ειδικό Σχέδιο Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: α

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 • Η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση τα πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.

5/ Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020, είτε τον Μάιο 2020, είτε τον Ιούνιο 2020.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια.

Για Ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020, θα θεωρείται η περίοδος της επιδότησης του Ανεργιακού Επιδόματος ή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος ως συνεχής απασχόληση για σκοπούς του Σχεδίου Αναστολής Εργασιών που εφαρμόζεται κατά τους χειμερινούς μήνες.

 

Ξένια Προδρόμου
 
2167