Οι 6 μεγάλοι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία μέχρι το 2023

Οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για την οικονομία, την ανεργία και τον πληθωρισμό την επόμενη 3ετία

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Έξι μεγάλους κινδύνους
για την κυπριακή οικονομία την επόμενη τριετία, δηλαδή μέχρι και το 2023, καταγράφει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναμένει πως φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι αρνητικός και δη -7%, λόγω κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής για τα έτη 2021-2023, το οποίο ετοιμάστηκε στην βάση των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων της κυπριακής οικονομίας, μία σειρά από κινδύνους ενδεχομένως να επηρεάσουν το βασικό μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπως αναφέρει, από πλευράς εσωτερικού περιβάλλοντος, αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία δύναται να προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές:

Πρώτον, κύριος κίνδυνος αποτελεί τυχόν επέκταση της πανδημίας του κορωνοϊού στην κυπριακή επικράτεια, με αποτέλεσμα την ανάγκη επαναφοράς περιοριστικών μέτρων, γεγονός που θα επιδεινώσει την οικονομική δραστηριότητα, θα μειώσει τα έσοδα του κράτους, ενώ πιθανότατα να πρέπει να υιοθετηθεί νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας.

Δεύτερο, από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του πολύ ψηλού ακόμα ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (παρά τη σημαντική μείωση που έχει επιτευχθεί). 

«Τυχόν μη αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την κυπριακή οικονομία, μέσω της επιδείνωσης της κεφαλαιουχικής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, της κερδοφορίας τους και της αναιμικής παραχώρησης πιστώσεων στην οικονομία», τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφάρμοσε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (απόφαση υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας), οι κίνδυνοι που ελλόχευαν από τις δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό έχουν εκλείψει.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Εξωγενείς κίνδυνοι
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως σημαντικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν και από το εξωτερικό περιβάλλον:

Κυριότερος κίνδυνος βραχυπρόθεσμα αποτελεί τυχόν περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, ειδικά σε χώρες με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί στενή οικονομική σχέση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου, ειδικά μέσω του τομέα του τουρισμού.

Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη οικονομική πολιτική προστατευτισμού, καθώς και η επιβολή κυρώσεων, δύναται να προκαλέσουν νέα αστάθεια στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Επίσης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο τις στρατιωτικές εμπλοκές στη Συρία και στη Λιβύη καθώς και του μεταναστευτικού προβλήματος, συνεχίζουν να προκαλούν αβεβαιότητα για την πορεία των οικονομιών των χωρών μελών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Ακόμη, τυχόν σύναψη ανεπαρκούς εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε, αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιθανές προεκτάσεις στην κυπριακή οικονομία (αποδυνάμωση της στερλίνας έναντι ευρώ, μείωση επενδύσεων από Η.Β).

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Πως ο κορωνοϊός επηρεάζει οικονομία και θέσεις εργασίας
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, με βάση το μακροοικονομικό σενάριο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, η κυπριακή οικονομία το 2020 αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση με το ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο -7.0%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι οικονομικές προοπτικές για το 2020 περιβάλλονται από ακραία αβεβαιότητα και το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης. «Η κρίση στον τομέα της υγείας αναμένεται να επηρεάσει όλο το φάσμα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και νευραλγικών τομέων, οδηγώντας σε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη ζήτηση, όσο και στην παραγωγή (διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας)», προσθέτει. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ίδια κρίση πλήττει σοβαρά την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, οι εξαγωγές θα επηρεαστούν αρνητικά, ιδίως όσον αφορά τον τουριστικό τομέα.

Σε σχέση με τις θέσεις εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως, «αν και η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων για στήριξη της οικονομίας και ελαχιστοποίηση της απώλειας θέσεων εργασίας, θεωρείται αδύνατο να μην επηρεαστεί η αγορά εργασίας. Το βασικό σενάριο προϋποθέτει μείωση της απασχόλησης το 2ο τρίμηνο του 2020, λόγω του γεγονότος ότι η (τρέχουσα) διάρκεια των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας είναι για δύο μήνες (μέσα Μαρτίου με μέσα Μαΐου), κατά τη διάρκεια των οποίων οι περισσότερες εταιρείες έχουν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους». 

«Καθώς οι επιχειρήσεις επαναδραστηριοποιούνται σταδιακά, σε συνδυασμό με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας των πολιτών, το 2022 τα επίπεδα απασχόλησης αναμένεται να επανέλθουν κοντά στα επίπεδα του 2019», υπογραμμίζει.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει πως, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (πληθωρισμός) πως θα είναι αρνητικός περίπου στο -0.3%, κυρίως λόγω της μείωσης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μαζί με προσδοκίες για περαιτέρω μείωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σχεδόν -40% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας το 2020 αναμένεται να σημειώσει αύξηση και να κυμανθεί γύρω στο 9% του εργατικού δυναμικού από το 7.1% του προηγούμενου χρόνου.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Οι προοπτικές για το 2021 και 2022
Σε σχέση με την νέα χρονιά, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας το 2021 αναμένονται θετικές με επιστροφή σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. 

«Η ανάκαμψη το 2021 αναμένεται να είναι μερική, με πλήρη ανάκαμψη κατά το 2022, μη παραγνωρίζοντας κινδύνους για την οικονομία», συνεχίζει ενώ εκτιμά πως η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, σε σχέση με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2020, ανακάμπτοντας κοντά στα επίπεδα του 2019. 

Επιπρόσθετα, οι εξαγωγές, σε αντίθεση, δεν αναμένεται να ανακάμψουν το ίδιο δυναμικά το 2021 λόγω του ότι ο τομέας του τουρισμού αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά και όχι άμεσα στα επίπεδα που καταγράφηκαν από την κρίση.

Από πλευράς πραγματικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, το 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 6%, ενώ ο ρυθμός πληθωρισμού (ΕΔΤΚ) για το 2021 προβλέπεται να κυμανθεί στο 1%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 7.5% το 2021, κοντά στα επίπεδα πριν την κρίση με την απασχόληση να ανακάμπτει πλήρως το 2022.

Σημειώνεται, τέλος, πως οι πιο προβλέψεις δύναται να αναθεωρηθούν κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού για το 2021, ενώ οι προβλέψεις μέχρι το 2023 θα ετοιμαστούν σε κατοπινό στάδιο, όταν το οικονομικό περιβάλλον επιτρέψει πιο ασφαλείς εκτιμήσεις.
 

Μάριος Αδάμου
 
1067
Thumbnail
  • Αυστηρές συστάσεις στο οικονομικό της δελτίο 
  • Το δημοσιονομικό και νομισματικό πακέτο να είναι συνετό
  • Η ΚΤΚ ζητά σύνεση, ρεαλισμό και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<

Αυστηρές προειδοποιήσεις για τη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών συμπεριλαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο οικονομικό της δελτίο, με ημερομηνία αναφοράς τον Ιούνιο του 2020. Το δελτίο κυκλοφόρησε χθες Παρασκευή (3/7)

Η ΚΤΚ επισημαίνει πως «η ύπαρξη τυχόν στρατηγικών κακοπληρωτών που δύναται να εκμεταλλευτούν την κρίση προβάλλοντάς την ως δικαιολογία, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτείας.

Επίσης επισημαίνει πως «αναμένει ότι οι τράπεζες θα αξιολογούν συνεχώς τα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι δανειολήπτες με υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο». 

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπως αναφέρει έχει εκδώσει «σύσταση προς τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων με τις οποίες τις καλεί όπως, σε συνεργασία με τους βιώσιμους δανειολήπτες, ολοκληρώνουν με ταχύτητα αναδιαρθρώσεις οι οποίες να προνοούν τέτοιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα δίνει τη δυνατότητα στο βιώσιμο δανειολήπτη να επανέλθει σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα». 

Εξηγεί πως «στις εγκυκλίους συστήνεται όπως οι αναδιαρθρώσεις ολοκληρώνονται χωρίς την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων ενώ σημειώνεται ότι η επεξήγηση και η κατανόηση των προνοιών των αναδιαρθρωμένων συμβάσεων από μέρους των δανειοληπτών είναι ιδιαίτερα σημαντική». 

Ευκαιρίες για χρηματοδότηση
Η ΚΤΚ θεωρεί πως «από την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ίσως να προκύψουν και συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες θα χρειαστούν χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο τους ως οι διαμεσολαβητές της παροχής κεφαλαίων από τους αποταμιευτές προς τους επενδυτές». 

Επίσης συστήνει ότι «θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και στα επιχειρηματικά και κεφαλαιακά πλάνα των τραπεζών ούτως ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες». 

«Η υγειονομική κρίση είναι σύνθετη και η εξέλιξη και η διάρκειά της παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη. Τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και η πραγματική οικονομία καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από έκτακτες συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας», υποστηρίζει. 

«Στο πλαίσιο αυτό»,  παρατηρεί, «είναι εξαιρετικά κρίσιμο να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στα νομισματικά μεγέθη και στη μέχρι τώρα θετική πορεία των ΜΕΧ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. Με δεδομένο λοιπόν το ότι η ανάπτυξη της οικονομίας μας βασίζεται καθοριστικά στο τραπεζικό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την οικονομία, θα πρέπει συνολικά να διασφαλίζεται ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται επενεργούν ισορροπημένα στην εύρυθμη λειτουργία της πιο πάνω αμφίδρομης σχέσης». 

ad2mobile

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Υπάρχουν ακόμη περιορισμοί
Καταληκτικά αναφέρει πως «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι λόγω της κρίσης του 2013 έχουμε ακόμα συγκεκριμένους δημοσιονομικούς περιορισμούς καθώς και περιορισμούς στον τραπεζικό τομέα.

Επομένως, το δημοσιονομικό αλλά και νομισματικό πακέτο στήριξης θα πρέπει να είναι συνετά και να προσαρμόζονται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και το νομικό πλαίσιο. Ο δρόμος επομένως προς τα εμπρός απαιτεί σύνεση, ρεαλισμό και πολύ προσεκτικό σχεδιασμό».

article 1