Οι πολλαπλές προκλήσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών

  • Η «κληρονομιά» των τελευταίων χρόνων
  • Το ιδιωτικό χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα
  • Οι «ενέσεις» της Ευρώπης για την οικονομία

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Πολλαπλές και σημαντικές προκλήσεις καλείται να διαχειριστεί ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα διοριστεί από τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα εκλεγεί στις επικείμενες προεδρικές εκλογές.
Εκτός από πολυεπίπεδες εξωγενείς κρίσεις της προηγούμενης χρονιάς και την παγκόσμια στροφή σε αυστηρές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, η Κύπρος εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με γενικά  ευνοϊκότερους όρους, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη φαρέτρα της έχει την ανθεκτικότητα, τη θετική πορεία της οικονομίας, γενικά ευοίωνες προοπτικές αλλά και μια σταθερή δυναμική που πηγάζει από το γεγονός του μεγέθους της.

Σύμφωνα με τους κύριους δείκτες, η Κύπρος καταγράφει σταθερή ανάπτυξη στην οικονομία και στις επενδύσεις, στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που καταγράφουν μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, στις καταθέσεις που αυξάνονται, στα δημόσια οικονομικά που σταθεροποιήθηκαν.

Πληροφορίες μας από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν πως ο νέος Υπουργός 
θα κληθεί να ενισχύσει τις προσπάθειες προς τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, να αντιμετωπίσει με στοχευμένα μέτρα και ενέργειες την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, επικεντρώνοντας τις ενέργειές του στα πιο κάτω:

Πρώτο, σε ακόμη καλύτερη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών,

Δεύτερο, στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων πολυεπίπεδων κρίσεων.

Τρίτο, στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών αλλά και  στην ενίσχυση της στέγης και της κατοικίας.

Τέταρτο, στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών που δεν προχώρησαν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Πέμπτο, στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μια σημαντική παράμετρο για την επιτυχία των στόχων της οικονομίας και των κλάδων της.

Έκτο, σε μέτρα για καλύτερη διαχείριση του υψηλού ιδιωτικού χρέους και τον περιορισμό του κινδύνου δημιουργίας νέου χρέους.

Τα διαθέσιμα εισοδήματα

Το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμούν πως «ο  πληθωρισμός μειώνει τα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών. Το 2023 αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί γύρω στο 3% - 3,8%, εφόσον σταθεροποιηθούν οι τιμές της ενέργειας».

Ωστόσο, όπως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτίμησε ήδη από τον Νοέμβριο, «η νομισματική πολιτική συρρίκνωσης, με τις αυξήσεις των επιτοκίων, μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος και αυξημένο ρίσκο στις πιστώσεις, γεγονός που συνεπάγεται μείωση της συνολικής εγχώριας ζήτησης σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένεται επίσης μείωση της εξωτερικής ζήτησης».

Πηγή του ΥΠΟΙΚ δήλωσε στη Brief ότι «τα δημόσια οικονομικά παρουσιάζουν σταθερότητα και, σύμφωνα με το σενάριο συνέχισης του πολέμου, δεν διαφαίνονται άμεσοι κίνδυνοι τους προσεχείς μήνες». Ωστόσο ευθυγραμμίζεται με τις επισημάνσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ότι «μεσοπρόθεσμα θα απαιτηθεί αντιστροφή των τάσεων στις κρατικές δαπάνες και διαφορετικά μοναδική εναλλακτική θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, ώστε το όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας να αντιστοιχεί στο κόστος που αυτές επωμίζονται για τη συντήρηση της κρατικής μηχανής».

Πάντως, οι δυσκολίες θα διαφανούν από τον Φεβρουάριο 2023 και μετά, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώσει νέα αύξηση επιτοκίων (χωρίς να έχει αποκλειστεί και η πιθανότητα για 6η διαδοχική αύξηση τον Μάρτιο). Κι αυτό σε μια περίοδο που οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης διανύουν το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο ύφεσης.

 
2211