Όλα τα σχέδια χορηγιών που έχουν προκηρυχθεί – Έρχονται άλλα 9

Βάσει του Σχεδίου Ανάκαμψης – Ποια έχουν προκηρυχθεί, πόσα εκατ. δίνουν και σε ποιους άλλους 9 τομείς θα προκηρύξουν

Σχέδια χορηγιών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προκήρυξε το κράτος βάσει του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους περίπου 233 εκατ. ευρώ ενώ όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών το συνολικό ποσό χορηγίας που θα δοθεί βάσει του Σχεδίου Χορηγιών θα φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ, καθώς πρόκειται να προκηρυχθούν νέα σχέδια χορηγιών σε άλλους 9 τομείς της Οικονομίας. 

>>> Αυτούσια η παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών <<<

Όπως σημείωσε και ο Υπουργός Οικονομικών κατά την παρουσίαση του, το Σχέδιο περιλαμβάνει πέραν των 35 σχεδίων χορηγιών με ύψος €400 εκ. και ότι αφορούν πολλές ομάδες δικαιούχων, ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, και κάλεσε τον κόσμο να μάθουν τί σχέδια υπάρχουν. 

Ποια τα νέα σχέδια που θα προκηρυχθούν 

Ειδικότερα τα επόμενα Σχέδια χορηγιών θα αφορούν τους ακόλουθους 9 τομείς της οικονομίας: 

 1. Πρωτογενής Τομέας 
 2. Υγεία – Ιατρικός Εξοπλισμός και Υπηρεσίες 
 3. Μείωση Εκπομπών, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
 4. Κυκλική Οικονομία στη Βιομηχανία 
 5. Ψηφιακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός, εξωστρέφεια 
 6. Συνδεσιμότητα 
 7. Δωρεάν προσχολική εκπαίδευση 
 8. Απασχόληση, ευέλικτη εργάσια 
 9. Δομές κοινωνικής φροντίδας 

Ποια σχέδια έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής 

Μέχρι στιγμής έχουν προκηρυχθεί Σχέδια Χορηγιών για Ενεργειακή Αναβάθμιση και ΑΠΕ, για ηλεκτροκίνηση, για Βιώσιμο Τουρισμό και Τοπική Ανάπτυξη και για Έρευνα & Καινοτομία, Εκσυγχρονισμός στην Μεταποίηση.  

Πιο συγκεκριμένα, το κράτος μέχρι στιγμής έχει προκηρύξει τα ακόλουθα σχέδια:

 

Για Ενεργειακή Αναβάθμιση και ΑΠΕ: 

ωρψεαδδςαδαδςαδ

 • Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και ευάλωτους καταναλωτές ενέργειας ύψους 20 εκατ. ευρώ 
 • Ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα ύψους 9 εκατ. ευρώ 
 • Εξοικονομώ – αναβαθμίζω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους φορείς ύψους 40 εκατ. ευρώ

 

Για Ηλεκτροκίνηση:

srfqaddwdd

 • Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων ύψους 30 εκατ. ευρώ 
 • Απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων ύψους 15 εκατ. ευρώ 
 • Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 – Σχέδιο χρηματοδότησης (δημόσια προσβάσιμων) σταθμών φόρτισης HO ύψους 3,7 εκατ. ευρώ 
 • Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος στις κατοικίες ύψους 1,5 εκατ. ευρώ 

 

Για βιώσιμο Τουρισμό και τοπική ανάπτυξη: 

vrceadawdwdwadadw

 • «Taste of Cyprus» - αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης ή πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (€7,6 εκ.)
 • «Αυθεντικές εμπειρίες» - εμπλουτισμός και αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος για αναβίωση υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών (€4,75 εκ.)
 • Κυκλική Οικονομία στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις (€1,4 εκ.)
 • Δημιουργία φοιτητικών εστιών / φοιτητικών δωματίων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας (€15 εκ.)

 

Για Έρευνα & Καινοτομία, Εκσυγχρονισμός στην μεταποίηση: 

vfcdaddawdad

 • Ενίσχυση καινοτομίας & ανταγωνιστικότητας ΜμΕ, καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων (€52 εκ.), 
 • Θεματική Ε&Κ για πράσινη μετάβαση (€6 εκ.),
 • Διαβαθμισμένα Εργαστήρια & Τεχνολογίες Διττής Χρήσης (€3 εκ.)
 • Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων(€25 εκ.)

Χ.Ζ

 
2280