Όλες οι πληροφορίες για τα 9 Σχέδια για άνεργους και επιχειρήσεις

Προς εργοδότες: Τα κίνητρα για εργοδότηση ανέργων
Προς ανέργους/επιχειρησεις: Τα ειδικά Σχέδια και πως να συμμετάσχετε

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Σε ένα συνεχή αγώνα διατήρησης της ανεργίας σε χαμηλά ποσοστά, βρίσκεται η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, με συμμάχους το Υπουργικό Συμβούλιο και τους εταιρικούς εταίρους - Εργοδοτικές Οργανώσεις και Συντεχνίες- που, όπως διαμηνύουν τους τελευταίους μήνες, από το ξεκίνημα της πανδημίας, «δεν πρέπει να χαθούν θέσεις εργασίας».

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 7 Οκτωβρίου 2020 ενέκρινε τις προτάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την άμεση υλοποίηση των ακόλουθων Σχεδίων και Μέτρων Πολιτικής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω τριών σχεδίων παροχής κινήτρων, με στόχο την εργοδότηση ανέργων και τη στήριξη της απασχόλησης.

Τα τρία αυτά σχέδια παρέχουν στον εργοδότη χορηγίες που δύναται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του μισθού των ανέργων που θα εργοδοτούν μέσω των σχεδίων.

Επιπλέον από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μπορεί κάποιος να υποβάλει σχετική αίτηση, μόνο ηλεκτρονικά.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την πορεία της πανδημίας το Υπουργείο Εργασίας μετά τις απαραίτητες συνεδριάσεις, διασκέψεις και συζητήσεις προχωρούσε σε ανακοινώσεις Σχεδίων για επιδόματα και οικονομικά βοηθήματα, για την διασφάλιση των εργαζομένων, ώστε να μην χάσουν τον μισθό ή την εργασία τους.

Μάλιστα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την Παρασκευή (23/10), στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την εφαρμογή των έξι Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, για τα οποία αναμένεται σύντομα να ανοίξουν οι αιτήσεις.

Όλα τα Σχέδια που ανακοινώθηκαν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας ΕΔΩ.

Τα 3 Σχέδια παροχής κινήτρων / Οι αιτήσεις / Όλες οι πληροφορίες:

1/ Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων - Προϋπολογισμός 17 εκ. ευρώ: 

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει στόχο να δώσει κίνητρα προς τους εργοδότες, για να προσλάβουν ανέργους και κατ επέκταση να αντιμετωπιστεί η ανεργία.

Ειδικότερα, η χορηγία που παρέχεται στον εργοδότη, φτάνει μέχρι και €8.600 συνολικά, για περίοδο 10 μηνών, για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου.

Μέσω του Σχεδίου, στόχος είναι να καλυφθούν μέχρι και 2.000 προσλήψεις ανέργων στους επόμενους 12 μήνες.

Διευκρινίζεται πως η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 10 μήνες συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση (δηλαδή 179 εργάσιμες ημέρες ανέρχεται σε €8.600,00 (και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα).

>>>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ<<<

>>>ΕΔΩ ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου<<<

Καταβολή Χορηγίας στον Εργοδότη

Αρχικά, η προσκόμιση του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας μπορεί να υποβληθεί μετά την υπογραφή της ΣΔΧ. Το αίτημα για καταβολή της Χορηγίας μπορεί να αφορά ολόκληρη την περίοδο απασχόλησης (12 μηνών), είτε ανά τετράμηνο. Σημειώνεται ότι τα αιτήματα για καταβολή της χορηγίας πρέπει να υποβληθούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της ΣΔΧ.

Παράλληλα, για την καταβολή της χορηγίας, ο Δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει προς το Φορέα Διαχείρισης, όλα τα απαιτούμενα παραστατικά και να τεκμηριώνει ότι τηρεί όλες τις σχετικές πρόνοιες της ΣΔΧ και κατ΄ επέκταση του Σχεδίου. Η Χορηγία καταβάλλεται μετά από την έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας.

Σημειώνεται ακόμη, ότι αν διαπιστωθεί ότι παραβιάστηκε οποιοσδήποτε όρος/πρόνοια του  Σχεδίου τότε, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να τερματίσει τη ΣΔΧ και να μην καταβάλει οποιαδήποτε χορηγία στον εργοδότη ή/και να ζητήσει επιστροφή τυχόν χορηγίας που καταβλήθηκε.

Επιπλέον, το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2/ Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων - Προϋπολογισμός 4 εκ. ευρώ:

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη κοινωνική επανένταξη και εργασιακή αποκατάσταση ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη τους. Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, παρέχεται χορηγία συνολικού ύψους μέχρι και €20.640 για περίοδο 24 μηνών και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα, για κάθε νέα πρόσληψη ανέργου που έχει αποφυλακισθεί, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου.

>>>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ<<<

>>>ΕΔΩ ο οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου<<<

Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Στόχος είναι να καλυφθούν μέσω του Σχεδίου μέχρι και 200 προσλήψεις στους επόμενους 24 μήνες.

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3/ Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης - Προϋπολογισμός 10 εκ. ευρώ:

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση των προοπτικών ένταξης των νέων στην εργασία αλλά και η στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία, ώστε να προβούν σε προσλήψεις ανέργων που είναι νέοι, ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών.

Οι νέοι ηλικίας 15-29 θα πρέπει να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Συγκεκριμένα παρέχεται χορηγία συνολικού ύψους μέχρι και €8.600 για περίοδο 10 μηνών, για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα.

>>>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ<<<

>>>ΕΔΩ ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου<<<

Ο εργοδότης, σύμφωνα με το Σχέδιο, έχει την υποχρέωση να εργοδοτεί για επιπλέον δύο μήνες τον εργοδοτούμενο χωρίς επιχορήγηση, αλλά η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης.

Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. 

Ο στόχος είναι να καλυφθούν μέσω του Σχεδίου μέχρι και 1.200 προσλήψεις ανέργων νέων ηλικίας 15-29 ετών στους επόμενους 12 μήνες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη για συμμετοχή και στα τρία πιο πάνω σχέδια:

 • Ο μισθός του προσλαμβανόμενου ανέργου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το ισχύον Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που ρυθμίζονται από το Διάταγμα.
 • Δέσμευση του εργοδότη ότι δεν θα μειώσει το προσωπικό της επιχείρησής τους στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο προσλαμβάνεται το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο και η πρόσληψη θα οδηγεί σε καθαρή αύξηση του συνόλου των εργαζομένων σε αυτό τον τομέα.
 • Δέσμευση του εργοδότη ότι θα διατηρήσει την εργοδότηση για 2 επιπρόσθετους μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
 • Να μην έχουν προβεί σε οποιαδήποτε απόλυση κατά το προηγούμενο διάστημα και η πρόσληψη να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του συνολικού αριθμού εργοδοτουμένων στον συγκεκριμένο τομέα.

Όλα τα νέα Σχέδια δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η υλοποίησή τους εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2021-2027.

Φορέας υλοποίησης των Σχεδίων έχει καθοριστεί το Τμήμα Εργασίας.
ω

Αυτά είναι τα 6 σχέδια στήριξης λόγω πανδημίας με ισχύ μέχρι 31 Οκτωβρίου:

1/ Ειδικό Σχέδιο για Ξενοδοχεία και Τουριστικών Καταλυμάτων (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση για εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ως ακολούθως:

 • Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

 • Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού της επιχείρησης.

 • Επιπλεόν, στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο εναπομείναν 20% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

2/ Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση που εντάσσεται στο παρόν Ειδικό Σχέδιο για εργοδοτούμενους της ως ακολούθως:

 • Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και απασχολούν μέχρι τρεις (3) εργοδοτουμένους, στο 100% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

 • Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και απασχολούν πέραν των τριών (3) εργοδοτουμένων, στο 65% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

 • Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης

3/ Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση για εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσεται στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, ως ακολούθως:

 • Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι τρεις (3) εργοδοτουμένους, στο 100% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

 • Για επιχειρήσεις που απασχολούν πέραν των τριών (3) εργοδοτουμένων, στο 50% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

4/ Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση που εντάσσεται στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης για τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης που περιλαμβάνονται στο 90% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

 • Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτούμενους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση.

 • Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

5/ Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

Το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου 2020 και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο 2020 δύναται να ενταχθεί στο Σχέδιο Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος, εφόσον κληθεί να παρουσιαστεί στα κατά τόπους γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και επιβεβαιωθεί ότι είναι ικανό και διαθέσιμο για εργασία.

Νοείται ότι θα γίνουν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι απαραίτητες διευθετήσεις για την παρουσίαση ανέργων στα κατά τόπους γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σημειώνεται πως, το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €500 για περίοδο ενός μηνός.

Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Ανέργων δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Οκτώβριο 2020

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

6/ Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

Από το Ειδικό Σχέδιο μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι και είναι εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες επαγγελμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3(γ) της παρούσας Απόφασης.

 • Το Ειδικό Επίδομα Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

 • Η αίτηση για το εν λόγω Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζόμενους: οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελμάτων: 

 1. Φωτογράφοι

 2. Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης

 3. Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς

 4. χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)

 5. Οδηγοί ταξί

 6. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων

 7. Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων

 8. Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι

 9. λαχειοπώλες)

 10. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία

και εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Οκτωβρίου 2020, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθύμιση για την Δήλωση στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού:
Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων, θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η Δήλωση, η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει με επιταγή – διαδικασία που συνεπάγεται καθυστέρηση στην παραλαβή των Ειδικών Επιδομάτων.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ανάρτηση των αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Οκτωβρίου 2020, σημειώνει το Υπουργείο Εργασίας.
 

Ξένια Προδρόμου
 
1625