Πάει στη Βουλή για το συνταξιοδοτικό ο Υπουργός Οικονομικών

Αναμένεται να κατατεθούν θέσεις και αιτήματα από σωρεία οργανωμένων συνόλων και συντεχνιών

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

UPD: Πετρίδης: Το συνταξιοδοτικό καλύπτει 13.000 Δημόσιους Υπαλλήλους

Ένας μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων θα παρευρεθεί τη Δευτέρα 20/6 στη συνεδρία της επιτροπής οικονομικών της Βουλής σε σχέση με τις αλλαγές που επίκεινται στο συνταξιοδοτικό για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οργανωμένα σύνολα και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν παρατηρήσεις επί των νομοσχεδίων που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών και παρά το γεγονός ότι όλοι θεωρούν πως έγινε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις δεν αποκλείεται στη συζήτηση να υπάρξουν διαφωνίες για το ποιους θα καλύπτουν τα εν λόγω νομοσχέδια.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα, η επιτροπή οικονομικών θα συζητήσει τα δυο νομοσχέδια. (α) Τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατική Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022. Προνοείται θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τους υπάλληλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

>>> Διαβάστε αυτούσια την ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών <<<

(β) Τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. Προνοεί κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ) και Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ), των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ), Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΟΛΤΕΚ) και Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού και της Επιτροπής Διεκδίκησης Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Αφυπηρετησάντων Δημοσίου (ΕΔΑΣΩΔ).

Όπως πληροφορούμαστε θέμα φαίνεται να υπάρχει με τον κλάδο των εκπαιδευτικών όπου έχουν αφυπηρετήσει αρκετά άτομα τα οποία δεν θα μπορέσουν τελικά να αξιοποιήσουν τα νέα σχέδια που ετοίμασε η κυβέρνηση, ενώ διαφωνίες φαίνεται να εξέφρασαν και οι συντεχνίες της ΑΗΚ, οι οποίες με επιστολή τους ζήτησαν όπως εξαιρεθούν από το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο ή ο οργανισμός να έχει το δικαίωμα προαιρετικής συμμετοχής. 

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητηθεί τη Δευτέρα στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής, είναι αυτό του δεύτερου συμπληρωματικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €171,8 εκ., περίπου. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,64% του ΑΕΠ.

Οι πρόσθετες αυτές δαπάνες αφορούν την παράταση εφαρμογής σειράς μέτρων κατά του κορωνοϊού τους πρώτους μήνες του 2022 και έκτακτες δαπάνες συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία.  Επίσης όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν προκύψει σειρά αιτημάτων που υπέβαλαν Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, πρόληψης πυρκαγιών, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αθλητισμού καθώς και άλλων αιτημάτων. Προέκυψε επίσης ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού καθώς και η δημιουργία / κατάργηση / μετονομασία θέσεων.

Ένα σημείο πάντως που αναμένεται να προκαλέσει τριβή μεταξύ των κομμάτων, είναι η κατάθεση μαζί με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό της μετονομασίας των τίτλων του Βοηθού Γενικού στη Νομική Υπηρεσία, στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στο Γενικό Λογιστήριο. Μάλιστα, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με επιστολή του στην Πρόεδρο της Βουλής θίγει το συγκεκριμένο ζήτημα και καλεί όπως τηρηθούν τα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
0030417.pdf241.97 KB
 
1949