Παίζεις μουσική στο café σου; Θα πληρώνεις copyrights

Στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση η τροποποίηση νόμου για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

UPD: Πέρασε εν μέσω αντιδράσεων ο νόμος για τα copyrights

Στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση βρίσκεται σήμερα (22/9) η τροποποίηση για τον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων νόμου, η οποία βασικά αφορά την χρήση των πνευματικών (copyright) και συγγενικών δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το νομοσχέδιο θα ρυθμίζει τα ακόλουθα:

 • Την χορήγηση συλλογικών αδειών από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ο έλεγχος που διενεργείται από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων ως προς τη χορήγηση αυτών.
 • Τα δικαιώματα αναμετάδοσης προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης.
 • Την σύναψη συμβάσεων εκμετάλλευσης των έργων των δημιουργών στη βάση της αρχής της δέουσας και αναλογικής αμοιβής.
 • Την προστασία των έργων εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα.
 •  Την πρόσβαση και διάθεση έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία.
 • Την  χρήση πνευματικών δικαιωμάτων για έργα που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Την εισαγωγή επιπρόσθετων εξαιρέσεων στην άσκηση του δικαιώματος ελέγχου πνευματικής ιδιοκτησίας.

>>>  BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Πως επηρεάζονται τα κέντρα αναψυχής 

Μιλώντας στην Brief, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ )Φάνος Λεβέντης, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά εναρμονιστική τροποποίηση που αφορά περισσότερο τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, με τις επιχειρήσεις του κλάδου των κέντρων αναψυχής να επηρεάζονται από τους κανονισμούς που προνοούνται για αυτές.

Ειδικότερα, ο κ. Λεβέντης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την μουσική και τις μεταδόσεις που παίζουν στα μαγαζιά.

«Ένα μαγαζί που αναμεταδίδει κάτι, θα πρέπει να καταβάλει δικαιώματα σε μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης και μετέπειτα εκείνη η εταιρεία οφείλει να τα κατανέμει στους δικαιούχους», εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι το βάρος θα έχουν οι κανονισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν πολλά θέματα που θα αφορούν τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

>>> Διαβάστε επίσης: Συνεχίζουν τις εξόδους οι Κύπριοι αλλά με μικρότερο budget <<<

«Θα ελέγχει τις εταιρείες που θα συλλέγουν τα ποσά από τα δικαιώματα, πως δηλαδή θα τα συλλέγουν αλλά και πως θα τα κατανέμουν μετά», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο και την θέση του ΠΑΣΙΚΑ σχετικά με αυτό, ο κ. Λεβέντης είπε ότι «αποτελεί θετική εξέλιξη αλλά αυτές οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης μπαίνουν στην ουσία συνέταιροι στις επιχειρήσεις και έτσι συμμετέχουν πάνω στα κέρδη των επιχειρήσεων. Τα ποσά που ζητούν είναι πολλές φορές υπέρογκα, χωρίς φυσικά να αρνούμαστε την υποχρέωση να εφαρμόζουμε τον νόμο, αλλά πρέπει να υπάρχει λογική που να εξυπηρετεί την φιλοσοφία του νόμου και όχι τις συγκεκριμένες εταιρείες».

Λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Σκοπός της τροποποίησης του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, είναι να εισαχθούν οι αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με τη Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις Εκτελέσεις και τα Φωνογραφήματα (WPPT) που υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 20 Δεκεμβρίου του 1996 και Κοινές Δηλώσεις αυτής και αφετέρου να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 •  «Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
 •  «Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ».
 •  «Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας».

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ενέργειας, σε συνεδρία της στην οποία συζήτησε την τροποποίηση, είχε αποφασίσει τα ακόλουθα:

 • Τροποποίηση του ορισμού του όρου «παρουσίαση στο κοινό», ώστε σε αυτόν να περιλαμβάνονται όχι μόνο φωνογραφήματα αλλά και άλλα έργα.
 • Τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει για την προστασία του φωνογραφήματος, ώστε αυτό να προστατεύεται ως πνευματικό δικαίωμα και όχι ως συγγενικό.
 •  Προσθήκη πρόνοιας με την οποία διασφαλίζεται ότι οι δημιουργοί έργου λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση έργου και άλλων αντικειμένων προστασίας ως παραδείγματα σε ψηφιακές και διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες. 
 • Προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία εισάγεται το 5% ως το μέγιστο ποσοστό αποσπάσματος έργου που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα στη διδασκαλία ή την επιστημονική έρευνα, από το οποίο εξαιρούνται τα έργα ποίησης, εκτός εάν συμφωνία μεταξύ των μερών προβλέπει διαφορετικά.  
 • Προσθήκη πρόνοιας, ώστε η γελοιογραφία, παρωδία ή μίμηση να εξαιρούνται από τον έλεγχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 • Διαγραφή της πρόνοιας στην οποία παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα για το ύψος της αμοιβής των δημιουργών έργων που παραχωρούν τα έργα τους για δημόσιο δανεισμό και παροχή της εν λόγω εξουσίας στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.  
 • Προσθήκη πρόνοιας, ώστε, σε περίπτωση που ένα έργο ή ένα αντικείμενο προστασίας ανήκει σε δύο ή και περισσότερους δημιουργούς, το δικαίωμα ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει του έργου ή του αντικειμένου προστασίας να δύναται να ασκηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο δημιουργών και, σε περίπτωση που το έργο ή το αντικείμενο προστασίας ανήκει σε περισσότερους από δύο δημιουργούς, το δικαίωμα ανάκλησης να ασκείται με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σημασία ή τη βαρύτητα της κάθε μεμονωμένης συμβολής.  Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του αρμόδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
 • Προσθήκη προνοιών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών μέσω διαμεσολάβησης ή διαιτησίας. 
 • Εισαγωγή πρόνοιας με την οποία η Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων αφενός ενθαρρύνει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών μέσω της διαμεσολάβησης και αφετέρου εξετάζει παράπονα από τα μέρη όσον αφορά τη διαφωνία τους με εκδοθείσα απόφασή της.  
Κυπριάνα Σταύρου
 
2278