Πάνε όλοι Προεδρικό να βάλουν τις βάσεις για τον κατώτατο μισθό

Αν και δεν αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για υιοθέτηση του κατώτατου

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

Ένα σημαντικό βήμα για τη θέσπιση του κατώτατου μισθού πραγματοποιείται σήμερα στις  με τη σύσκεψη στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, αλλά και στην παρουσία των υπουργών Εργασίας και ενδεχομένως και Οικονομικών. 
Είναι γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με την υιοθέτηση κατώτατου μισθού και η σημερινή σύσκεψη αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, παρόλο που σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δεν αναμένεται σήμερα να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και των κοινωνικών εταίρων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 5/7 στις 9.30 το πρωί.

Αναλυτικότερα, η εργοδοτική πλευρά, δηλαδή ΚΕΒΕ και ΟΕΒ είναι γνωστό ότι είχε ορισμένες ενστάσεις τόσο σε σχέση με το ύψος του κατώτατου όσο και με τον τρόπο υπολογισμού του, αλλά και τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του. Για το λόγο αυτό, δεν αποκλείεται να ζητήσουν κάποια περίοδο περαιτέρω διαβούλευσης ώστε να ξεκαθαρίσουν σύμφωνα με αυτούς τα δεδομένα. Όσον αφορά το αίτημα κυρίως από πλευράς ΟΕΒ για διασύνδεση του κατώτατου με την ΑΤΑ αυτό δεν αναμένεται να τεθεί στη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο αφού θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα έχει ανταπόκριση. Αυτό ωστόσο για το οποίο θα παλέψουν οι εργοδοτικές οργανώσεις είναι όπως ο κατώτατος να μην εφαρμοστεί άμεσα στην ολότητα του αλλά να ξεκινήσει από ένα χαμηλότερο ποσοστό και σταδιακά να φτάσει στην κορύφωση του.

Από πλευράς συντεχνιών τώρα, δηλαδή ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, εκφράζεται η πεποίθηση πώς ακόμα και αν δεν ληφθούν αποφάσεις στη σημερινή συνεδρία, θα πρέπει να κλειδώσει το θέμα του κατώτατου μισθού, ώστε να δοθεί κάποια μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του από τους εργοδότες, αλλά και για να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την ακρίβεια και την αύξηση του πληθωρισμού.

Ο τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού θα πρέπει να βασίζεται σύμφωνα με τις συντεχνίες στο διάμεσο μισθό, όπως αυτός καθορίζεται από την ΕΕ (EU SILC) και άρα θα πρέπει να κυμαίνεται πέριξ των 1000 ευρώ. Στόχος σημειώνεται είναι να ξεκινήσουμε με ένα ποσοστό της τάξης του 56-57% του διάμεσου για να φτάσουμε σταδιακά στο 60%. Παράλληλα, σημειώνουν ότι θα πρέπει να καθοριστεί και ωριαίος κατώτατος, ώστε να καλύπτει και μια σειρά επαγγελμάτων που ο μισθός καθορίζεται με την ώρα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν εξίσου σημαντικό να ξεκαθαρίσει το γεγονός πως όπου ισχύουν συλλογικές συμβάσεις, με καλύτερους μισθολογικούς όρους από τον εθνικό κατώτατο μισθό, αυτές θα υπερτερούν του κατώτατου, ώστε να μην τύχουν μισθολογικής μείωσης οι εργαζόμενοι. Όσον αφορά τώρα στο μηχανισμό αναπροσαρμογής του κατώτατου, αυτός θα βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες όπως είναι μεταξύ άλλων ο πληθωρισμός, ο τιμάριθμος, η παραγωγικότητα και τα δεδομένα της οικονομίας.

Στη σημερινή συνεδρία αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της εναρμονιστικής οδηγίας για την αύξηση της γονικής άδειας. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις οδηγίες της ΕΕ μέχρι τον Αύγουστο και για το λόγο αυτό το θέμα θα μπει στην ατζέντα με σκοπό να προχωρήσει προς υλοποίηση.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
 
2279