Πάνω από 1 εκατομμύριο οι οφειλές που διαγράφηκαν (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Οι διαγραφές οφειλών στις οποίες προχώρησε το κράτος - Δημόσιο χρήμα που δεν εισπράχθηκε ποτέ

Σημαντικό ποσό, ύψους 1.35 εκατομμυρίου ευρώ χαρακτηρίστηκε ως μη εισπράξιμο δημόσιο χρήμα, και έχει διαγραφεί το 2018, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Από το συνολικό ποσό των διαγραφών, ποσό ύψους 1.33 εκ. ευρώ αφορά διαγραφές άνω των €1.000, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις διαγραφές στις οποίες προέβη η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων, αξιών και υλικών, για το 2018.
 
Αναλυτικότερα, για τα ποσά άνω των 1.000 ευρώ, αυτές αφορούν απώλεια εισόδων ύψους €1.14 εκ. ευρώ, διαγραφές υλικών ύψους €54.534,23 και κλοπές €139.242,78.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η Brief εξέτασε τα στοιχεία και σταχυολόγησε τις σημαντικότερες περιπτώσεις αναφορικά με τις απώλειες εσόδων, τις διαγραφές υλικών και τις κλοπές και σας τις παρουσιάζει .

Απώλειες εσόδων
Αναφορικά με τις απώλειες εσόδων η σημαντικότερη περίπτωση είναι αυτή που αφορά τη Διαγραφή οφειλών της Δημοκρατίας του Ιράκ προς τη Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών των δυο χωρών στις 20/09/2006 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 62.851 ημερ. 9/11/2005). Οι εκατέρωθεν οφειλές μεταξύ των δυο χωρών έχουν συμψηφιστεί και οποιοδήποτε υπολειπόμενο ποσό ακυρώνεται. Το ποσό ανέρχεται στις 353.327,68 ευρώ. 

Άλλη μια περίπτωση είναι η διαγραφή υπόλοιπου λογαριασμού προκαταβολών που αφορά πληρωμές και εισπράξεις αποχετευτικών τελών, για τις Βιομηχανικές Περιοχές Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου και Λάρνακας μέχρι το 2011. Η διαγραφή αποφασίστηκε αφού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η ορθότητα υπολογισμού του διαγραφέντος ποσού δεν κατέστει δυνατόν να επιβεβαιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο (παρά την απόσπαση λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου στο υπό αναφορά Υπουργείο για διερεύνηση του θέματος), εφόσον δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα και τα ποσά αυτά αναφέρονται σε εκκρεμότητες πριν από το 2012. Από το 2012 και εντεύθεν έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε οι εισπράξεις και πληρωμές να γίνονται από άρθρο εσόδων και εξόδων για να μην δημιουργηθεί ξανά ανάλογο πρόβλημα. Το ποσό ανέρχεται στις 258.262,96 ευρώ. 

Επίσης, απώλειες εσόδων είχε η Κυπριακή Δημοκρατία μετά από διαγραφή μη εισπράξιμων καθυστερημένων εσόδων από την εταιρεία Chrysostomos Marangos Bakeries Ltd, καθότι στα πλαίσια διαχείρισης της περιουσίας της δεν προέκυψαν υπόλοιπα για πληρωμή των πιστωτών. Το ποσό ανέρχεται στις 191.173,03 ευρώ. 

Ακόμα μία περίπτωση απώλειας εσόδων έχει να κάνει με τη διαγραφή ποσού που καταβλήθηκε ως Κυβερνητική Εγγύηση σε δάνειο το οποίο στη συνέχεια κατέστει μη εξυπηρετούμενο, δεδομένου ότι η εταιρεία στην οποία δόθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, έχει εκκαθαριστεί και διαλυθεί. Το ποσό ανέρχεται στις 142.953,37 ευρώ.
 

Παράλληλα, απώλειες εσόδων υπήρξαν μετά από διαγραφή ποινικών ενταλμάτων (προστίμων) που αφορούν θανόντες για τους οποίους, μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταχωρηθεί αίτηση διαχειρίσεως της περιουσίας τους, στα πλαίσια της οποίας θα μπορούσαν να διεκδικηθούν τα οφειλόμενα ποσά. Το ποσό ανέρχεται σε 77,985,91 χιλιάδες ευρώ. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Διαγραφές υλικών 
Σε σχέση, τώρα, με τη διαγραφή υλικών το μεγαλύτερο ποσό ύψους 33.841,20 ευρώ προέρχεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και αφορά στη διαγραφή αποθεμάτων όπου μετά από φυσική καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείμματα, για τα οποία διεξήχθη έρευνα για εντοπισμό τους, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να εντοπιστούν.

Επίσης, ποσό ύψους 4.954,72 αφορά στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και έχει σχέση με τη διαγραφή πλαστικών σημαντήρων θαλάσσης οι οποίοι έχουν απωλεσθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου Μαΐου -Νοεμβρίου 2017.

Παράλληλα, ποσό ύψους 3.997,70 που αφορά στο Υπουργείο Άμυνας και έχει σχέση με διάφορα στρατιωτικά είδη όπως φυσίγγια, τυφέκιο G3Α4 και γεμιστήρες, τα οποία έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις απωλεσθεί και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, κλαπεί.

Ακόμη, ποσό ύψους 3.936,00 αφορά στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και έχει σχέση με τη διαγραφή ελλειμμάτων και κυρίως την απώλεια φορητού εξοπλισμού από τα Μητρώα Μηχανημάτων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ακόμα μια περίπτωση έχει να κάνει με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και ποσό ύψους 2.460,00 που αφορά στη διαγραφή μηχανημάτων που αγοράστηκαν πριν την τουρκική εισβολή από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και βρίσκονταν σε εργοτάξια στα κατεχόμενα κατά την διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Κλοπές
Τέλος, σε σχέση με τις κλοπές η μεγαλύτερη απώλεια ύψους 54.960,00 ευρώ εμφανίζεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και αφορά σε κλοπή σιδηροδοκών, μεταλλικών ράβδων μεταφοράς και πλακών μηχανισμού αγκύρωσης στην περιοχή Πύλας. Η υπόθεση εξετάστηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου και έχει ταξινομηθεί ως Ανεξιχνίαστη.

Μια ακόμα περίπτωση κλοπής ύψους 19.161,00 ευρώ έχει να κάνει με κλοπή διαφόρων ειδών αποθήκης του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η υπόθεση εξετάστηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Μόρφου και Λευκωσίας και έχει ταξινομηθεί ως Ανεξιχνίαστη.

Επίσης, υπόθεση ύψους 14.694,42 ευρώ αφορά στην κλοπή διαφόρων σχολικών ειδών της Β’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού. Η υπόθεση εξετάστηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και έχει ταξινομηθεί ως Ανεξιχνίαστη.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Μια ακόμα περίπτωση ύψους 18.564,10 ευρώ αφορά στην κλοπή χρηματικού ποσού μετά από τη διάρρηξη χρηματοκιβωτίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Η υπόθεση εξετάστηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας και έχει ταξινομηθεί ως Ανεξιχνίαστη.

Παράλληλα, περίπτωση ύψους 11.890,00 ευρώ αφορά στην κλοπή διαφόρων εργαλείων και μηχανημάτων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
Η υπόθεση εξετάστηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Μόρφου και έχει ταξινομηθεί ως Ανεξιχνίαστη.

Αντρέας Πολυκάρπου
 
2038