Πετρίδης: Τι έρχεται για στήριξη της οικονομίας

Το πλάνο της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας και αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Τους άξονες και τα κύρια σημεία του κυβερνητικού πλάνου για περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση της οικονομίας, καθώς και για αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, ανέλυσε κατά την χθεσινή (14/9) παρέμβαση του ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος τόνισε πως από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα τέθηκαν σε εφαρμογή, σε τρεις διαφορετικές φάσεις, συνολικά 85 σχέδια στήριξης.

Αναφερόμενος ειδικά στην διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού ο κ. Πετρίδης αφού είπε πως «η οικονομική διαχείριση λόγω COVID πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, συνεκτική και ενιαία», υπογράμμισε ότι «κινούμαστε με βάση ένα ολοκληρωμένο πλάνο που περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», το οποίο, συνέχισε, αφορά τους εξής τρεις κύριους πυλώνες πολιτικών: 

1/ Την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, 

2/ Την προώθηση και υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, και 

3/ Την συνέχιση της μείωσης των ΜΕΔ στον τραπεζικό τομέα. 

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, «η άσκηση μιας μη συνετούς πολιτικής δημοσιονομικής διαχείρισης λόγω COVID 19 μπορεί να οδηγήσει σε κρίση χρέους, ενώ μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά την πορεία μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), συνεπάγονται μεγάλους κινδύνους για τον τραπεζικό τομέα και για την οικονομία ευρύτερα». 

>>> Διαβάστε επίσης: Θα υπάρξει νέα αναστολή σε εκποιήσεις, εξώσεις & δόσεις δανείων; <<<

Το Έκτακτο Πρόγραμμα Στήριξης της οικονομίας
Αναφερόμενος στο Έκτακτο Πρόγραμμα Στήριξης της οικονομίας που εφάρμοσε και εφαρμόζει η Κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως, την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020 τέθηκαν σε εφαρμογή συνολικά 85 σχέδια στήριξης που αφορούσαν τις εξής κύριες κατηγορίες: 

1/ Την ενίσχυση του δικτύου προστασίας των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (13 μέτρα)

2/ Μέτρα προστασίας της Υγείας (3 μέτρα)

3/ Μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων (9 φορολογικά, 35 γενικής φύσεως)

4/ Μέτρα ρευστότητας και στήριξης των δανειοληπτών (κάποια σε συνεργασία με ΚΤΚ - 9 μέτρα)

5/ Μέτρα για εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας (3 μέτρα)

6/ Μέτρα για προστασία και στήριξη των πολιτών (13 μέτρα)

Το σύνολο των δαπανών για το έτος 2020 που αφορά την δημοσιονομική πτυχή των μέτρων, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, ανέρχεται στο 1 δις ευρώ ενώ κάποιες δαπάνες αφορούν το επόμενο έτος, σημειώνοντας ότι μέσω του βραχυπρόθεσμου πακέτου μέτρων στηρίχτηκαν περίπου 190.000 εργαζόμενοι και αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Μεσοπρόθεσμες Δράσεις 
Σε ό,τι αφορά τις μεσοπρόθεσμες δράσεις για αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, ο κ. Πετρίδης είπε πως, «λόγω στοχευμένου σχεδιασμού, ορισμένα μέτρα στήριξης του Προγράμματος έχουν πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, και επεκτείνονται και το 2021», σημειώνοντας ότι τα διάφορα μέτρα έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξης. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Πετρίδης: Προχωρούμε με πλάνο για απορρόφηση κονδυλίων €1,1 δισ. <<<

«Οι υποχρεώσεις που πηγάζουν σε σχέση με την δημοσιονομική πτυχή των έκτακτων αυτών μέτρων για τον προϋπολογισμό του 2021 ξεπερνούν τα €300 εκατ. ευρώ», συνέχισε λέγοντας πως ενδεικτικά μέτρα του μεσοπρόθεσμου πλάνου αφορούν:

1/ Σχέδια για δανειολήπτες και επιχειρήσεις:

 • Επιδότηση του επιτοκίου για στεγαστικά σχέδια με συνολικό κόστος 220 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021-2024 (55 εκατ. ευρώ ανά έτος).
 • Επιδότηση επιτοκίου για επιχειρηματικά δάνεια με συνολικό κόστος 125 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021-2024 (30 εκατ. ευρώ ανά έτος).
 • Αξιοποίηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων με απευθείας εγγυήσεις μέχρι και 80% προς τις τράπεζες που θα λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις. Εντός των επόμενων βδομάδων, προανήγγειλε, θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Χρηματοικονομικούς Οργανισμούς, σημειώνοντας πως το εκτιμώμενο κόστος υπολογίζεται στα 300-400 εκατ. ευρώ.
 • Αξιοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου. Ήδη, ανέφερε, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ για διευκόλυνση της πρόσβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε ευνοϊκή χρηματοδότηση. Όπως είπε ο κ. Πετρίδης, οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει την χορήγηση δανείων και αναμένεται πως θα διοχετευθεί μέσω του Προγράμματος αυτού ρευστότητα ύψους 800 εκατ. ευρώ προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Ενίσχυση Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων για επιχειρήσεις μέχρι 3000 εργαζόμενους, με εκτιμώμενο κόστος γύρω στο 1,5 δις ευρώ.

2/ Προώθηση νέων σχεδίων για επιχειρήσεις και Εργαζομένους όπως, Ειδικά σχέδια πλήρους και μερικής αναστολής των εργασιών επιχειρήσεων μέχρι Μάρτιο 2021 τα οποία έχουν προσαρμοστεί και επεκταθεί λόγω κορωνοϊού, με εκτιμώμενο κόστος 75 εκατ. ευρώ.

3/ Προώθηση πολιτικών για επιδότηση της εργασίας αντί της επιδότησης της ανεργίας, μέσω των εξής Προγραμμάτων:

 • Ειδικά σχέδια κατάρτισης με στόχο 1000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για εργοδότηση ανέργων
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων 
 • Σχέδιο παροχής κινήτρων για κατάρτιση νέων

4/ Προώθηση 10 ειδικών σχεδίων παραχώρησης κινήτρων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων, συνολικού κόστος περί τα 40 εκατ. ευρώ για το 2021, που αφορούν μεταξύ άλλων στήριξη προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, ενθάρρυνση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, κ.ά.

5/ Ενδυνάμωση Σχεδίων για προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο κόστος 90 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2023), καθώς και προώθηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, μέσα από την λειτουργία ταμείου επιχειρηματικής συμμετοχής κεφαλαίου (Equity Fund) και παροχής ευνοϊκών δανείων για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.

>>> Διαβάστε επίσης: Νέα δάνεια 2,1 δις ευρώ παραχώρησαν οι Τράπεζες το πρώτο 7μηνο <<<

Με βάση τα πιο πάνω, είπε, μεσοπρόθεσμα αναμένεται ότι θα διοχετευτούν στην αγορά πέραν των 3 δις ευρώ σε ρευστότητα και πέραν των 300 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις ως μέρος του δημοσιονομικού πακέτου στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους. 

Παράλληλα, ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως ένας άλλος πυλώνας του μεσοπρόθεσμου / μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Κυβέρνησης αποτελεί και η χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εγκριθούν πρόσθετα έργα ύψους 200 εκατ. ευρώ. 

Η κατεύθυνση του Προϋπολογισμού του 2021
Ο Υπουργός Οικονομικών κατά την παρέμβασή του ανέφερε πως, για τα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν το 2021 θα γίνει και ενημέρωση στην Βουλή το επόμενο διάστημα αφού θα περιληφθούν στον Προϋπολογισμό του 2021 ο οποίος, όπως είπε, θα έχει ως κύρια προτεραιότητα του τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Μέσω του προϋπολογισμού ο οποίος βρίσκεται υπό διαμόρφωση και θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα στη Βουλή, υπογράμμισε ο κ. Πετρίδης, όλα τα Υπουργεία και τα Τμήματα του Δημοσίου έχουν κληθεί να καταβάλουν προτάσεις προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19. 

Συγκεκριμένα, τόνισε, προτεραιότητα αποτελεί η ενσωμάτωση από όλες τις αρμόδιες Αρχές στον στρατηγικό σχεδιασμό και τον Προϋπολογισμό τους, των πολιτικών που έχουν εγκριθεί και θα εγκριθούν στο εγγύς μέλλον από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέρος του προγράμματος στήριξης της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Θα υπάρξει επικέντρωση:

 • Στην περαιτέρω ενδυνάμωση του τομέα της υγείας 
 • Σε ώριμα έργα και επενδύσεις, κίνητρα και δράσεις που μπορούν να υποβοηθήσουν άμεσα την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων αποτρέποντας την αύξηση της ανεργίας και οδηγώντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
 • Μέτρα κοινωνικής προστασίας 
 • Οριζόντιες πολιτικές και μέτρα για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, διευκόλυνση της πιο ευέλικτης λειτουργίας της οικονομίας μέσα στις νέες συνθήκες, περιλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η αναγκαιότητα είναι ακόμη πιο έντονη κάτω από τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας της κυπριακής και της διεθνούς οικονομίας. 
 • Στήριξη και παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις καθώς και
 • Ενίσχυση της δυνατότητας των επιχειρήσεων για εξαγωγές

«Θα αποτελεί ένα προϋπολογισμό που θα προνοεί αναπτυξιακά έργα της τάξης των 440,000 ευρώ περίπου, και μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων της τάξης των 40 εκατ. ευρώ», επεσήμανε σημειώνοντας ότι ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός 2021-2023 και ο προϋπολογισμός μέχρι το 2027 συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο για την ανάκαμψη από την κρίση αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Μακροπρόθεσμο Πλάνο και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΕ
Πέραν των πιο πάνω ο Υπουργός Οικονομικών κατέστησε σαφές πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ως μέρος της πορείας ανάκαμψης, τη βέλτιστη συμμετοχή μας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο αποτελεί την απάντηση της ίδιας της ΕΕ στην προσπάθεια ανάκαμψης και δημιουργίας μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας», μέσω του οποίου η Κύπρος έχει τη δυνατότητα άντλησης κονδυλίων ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για επανεκκίνηση της οικονομίας και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια. 

«Η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι τα κονδύλια αυτά θα υποκαταστήσουν τα επόμενα χρόνια δαπάνες του προϋπολογισμού, υποβοηθώντας στην ουσία το δημοσιονομικό ισοζύγιο, την βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών, αλλά και την αξιοπιστία της χώρας μας», τόνισε υπογραμμίζοντας πως «τα κονδύλια αυτά θα δοθούν κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ορόσημα και στόχους αλλά και αυστηρές προϋποθέσεις». 

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «η έγκριση του Προγράμματος μας για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η αποδέσμευση των κονδυλίων, θα εδράζεται στην αυστηρή αξιολόγηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα, δηλαδή των ανά χώρα συστάσεων της ΕΕ», αναφέροντας ότι για την αξιοποίηση του Ταμείου, καταρτίζεται ειδικό Εθνικό Σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων για τα έτη 2021-2023 με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. 

Στόχος, είπε, είναι η ολοκλήρωση και η κατάθεση του Σχεδίου μέχρι τον Νοέμβριο, παρά το γεγονός πως τα κράτη-μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό έχουν δικαίωμα υποβολής των προτάσεων τους μέχρι τον Απρίλιο του 2021. 

Στο πιο πάνω πλαίσιο έχουν ήδη τεθεί 7 τομείς προτεραιότητας:
1/
Δημόσια Υγεία και πολιτική προστασία 

2/ Αγορά Εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο

3/ Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο και οικονομική διαφοροποίηση 

4/ Προώθηση φιλικού προς τις επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στήριξη ΜΜΕ και βελτίωση αποδοτικότητας Δημόσιου τομέα και δικαιοσύνης 

5/ Ψηφιακός μετασχηματισμός

6/ Πράσινη Οικονομία 

7/ Δημοσιονομικά / Χρηματοπιστωτικά

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Μήνυμα συνεργασίας για προώθηση μεταρρυθμίσεων
Ο Υπουργός Οικονομικών αφού χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ ως μία μεγάλη ευκαιρία, τόνισε πως πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, σημειώνοντας, δε, ότι για την βέλτιστη απορρόφηση των κονδυλίων απαιτείται η συνεργασία όλων, Κυβέρνησης και Βουλής. 

Επιπρόσθετα, υπέδειξε πως αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Ανάκαμψης θα είναι οι μεταρρυθμίσεις, και αφού παραδέχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια «κόπωση» στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, τόνισε ότι «θα πρέπει να ξαναδώσουμε μια ώθηση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις». 

«Σε αυτή την προσπάθεια ως ΥΠΟΙΚ προσδοκώ συνεννόηση, συνεργασία, και ομοθυμία μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής», είπε και αναφέρθηκε στις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθηθούν όπως, η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το νομοσχέδιο για προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο Επενδυτικός Νόμος και η Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, ενώ απηύθυνε έκκληση στη Βουλή όπως προωθηθούν οι δομικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. 

Μάριος Αδάμου
 
1625
Thumbnail