Πλησιάζει η ώρα της εγγραφής των πολιτών στο ΓεΣΥ - Η διαδικασία

Πληροφορίες αλλά και λεπτομερής οδηγός για την εγγραφή των πολιτών στο ΓεΣΥ και για τον τρόπο επιλογής του Π.Ι.

Ποια είναι διαδικασία εγγραφής των πολιτών στο ΓεΣΥ

Πως θα γίνει η επιλογή του Προσωπικού Ιατρού

Το πρώτο πραγματικό ορόσημο για το ΓεΣΥ έχει παρέλθει. Η έναρξη εγγραφής των Ιατρών στους καταλόγους του Γενικού Συστήματος Υγείας στις 21 Ιανουαρίου είναι πλέον γεγονός. Η διαδικασία αυτή αναμένετε να κρατήσει περί του τρεις μήνες. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει ακόμη μία  ημερομηνία ορόσημο για το ΓεΣΥ  και αυτή είναι η εγγραφή των δικαιούχων πολιτών στο ΓεΣΥ και η επιλογή του  προσωπικού ιατρού.

Η επιλογή του προσωπικού ιατρού αλλά και εγγραφή των πολιτών στο ΓεΣΥ θα γίνει σε περίπου ένα μήνα .  Η επιλογή του προσωπικού ιατρού θα μπορεί να γίνει από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει εγγραφή ήδη στον κατάλογο του ΓεΣΥ. 

>>>ΓεΣΥ: Πλαφόν στον αριθμό των γιατρών μελετά ο ΟΑΥ<<<

Και στις δύο περιπτώσεις όμως η διαδικασία που θα πρέπει ο δικαιούχος να ακολουθήσει για να εξασφαλίσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα είναι η ίδια αφού  οι γιατροί του Δημοσίου αλλά και οι ιδιώτες θα διαθέτουν τον δικό τους κατάλογο δικαιούχων τους οποίους και θα εξυπηρετούν.

Σημαντικό  για να μπορέσουμε όμως να εγγραφούν οι δικαιούχοι  στον κατάλογο του Π.Ι. της επιλογής τους θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Οι πολίτες/δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν να κάνουν από μόνοι  τους την επιλογή για τον γιατρό τους μέσα από τον κατάλογο των γιατρών οι οποίοι θα εγγραφούν στο ΓεΣΥ για να προσφέρουν υπηρεσίες Π.Ι. στο Σύστημα.  

Η εγγραφή δικαιούχου στον κατάλογο Π.Ι. μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, από την στιγμή της έναρξης της όλης διαδικασίας. Για να μπορεί ένας πολίτης   να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τόσο στο Μητρώο όσο και σε κατάλογο Π.Ι.

 

σ

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ;

Για την εγγραφή στο ΓεΣΥ θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις αλλά και να ακολουθηθεί μια νενομισμένη διαδικασία.

1. Εγγραφή στο Μητρώο των Δικαιούχων

Για να μπορέσει να εγγραφεί  στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένο είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης, ή/και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Σημειώνεται, ότι μη Κύπριοι οι οποίοι εργάζονται, και οι οποίοι δεν έχουν ενημερώσει το αρχείο τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Αριθμό Εγγραφής Αλλοδαπού ο οποίος είναι γραμμένος στο Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν άμεσα. 

>>>Μαζικό σαμποτάζ στο ΓεΣΥ από παιδίατρους-Τι θα κάνει ο ΟΑΥ<<<

Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α. Εγγραφή μέσω διαδικτύου

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίηση του.

Ακολούθως, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνδέεται στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή του. Κατά την εγγραφή, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία για σκοπούς ταυτοποίησης του με τα προαναφερόμενα Αρχεία και ακολούθως θα συμπληρώσει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
 
Σε περίπτωση μη δυνατότητας ταυτοποίησης του ενδιαφερόμενου προσώπου με τα Αρχεία θα του ζητηθεί όπως υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής την οποία ακολούθως θα πρέπει να  τυπώσει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας επισυνάπτοντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή/και αποδεικτικά στοιχεία.

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία θα γίνει με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

>>>Σχεδιάζουν Mobile Application για το ΓεΣΥ<<<
 
 Β. Εγγραφή μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
 
Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν να εγγραφούν ως δικαιούχοι μέσω επίσκεψης σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σημειώνεται ότι κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

2. Εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού

Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Δικαιούχοι κάτω των 16 ετών εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά
  • Δικαιούχοι μεταξύ 16 και 18 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική
  • Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε σε έντυπους καταλόγους τους οποίους θα διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα σημεία που θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους.

>>>Το Plan B για την εφορμογή του ΓεΣΥ<<<

 Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:
 
Ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων

Δικαιούχοι οι οποίοι εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων και έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων (βλέπε εγγραφή μέσω διαδικτύου) μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους τον οποίο θα εντοπίσουν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθεί τον προσωπικό του ιατρό.

Κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και τα δύο μέρη θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό

Εναλλακτικά, δικαιούχοι που εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων θα μπορούν να επισκεφθούν τον προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμούν να εγγραφούν. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα αναζητήσει ηλεκτρονικά το δικαιούχο στο Μητρώο Δικαιούχων και αφού τον εντοπίσει θα τον εγγράψει στον κατάλογο του.

Επιπλέον, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<
 
3. Αλλαγή προσωπικού ιατρού

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι άνω των 2 ετών, έχουν δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού τους ιατρού, δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.
 
Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα αλλαγής Προσωπικού Ιατρού όποτε το επιθυμούν.

Tags
Ευαγόρας Προκοπίου
 
306
Thumbnail
ad2mobile

Σαράντα τέσσερα νέα ακίνητα προς πώληση διαθέτει η Altamira, με τις επιφυλασσόμενες τιμές πώλησής τους να αρχίζουν από τα 800 ευρώ και να φθάνουν το 1.020.000 ευρώ. Η πλειοψηφία των ακινήτων αυτών αφορά σε χωράφια και οικόπεδα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για ανέγερση κατοικιών ή και επενδυτικών ακινήτων.

Ειδικότερα και βάσει της έρευνας μας στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας των ακινήτων του πρώην Συνεργατισμού τα νέα ακίνητα είναι:

ad1mobile
  • 34 χωράφια με επιφυλασσόμενες τιμές πώλησης από 800 ευρώ έως 1.020.000 ευρώ
  • 9 οικόπεδα με επιφυλασσόμενες τιμές πώλησης από 55.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ
  • 1 γραφείο 65 τ.μ. αξίας 86.000 ευρώ

>>> Διαβάστε ακόμη: Χωράφια και οικόπεδα από €25.000 προσφέρει η Altamira (ΦΩΤΟΣ) <<<

Από περαιτέρω μελέτη των ανακοινώσεων της Altamira, προκύπτει πως τα πέντε ακριβότερα από τα νέα ακίνητα προς πώληση είναι:

, ,

1/ Μισό μερίδιο οικιστικού τεμαχίου στην Αγία Φύλαξη. Το τεμάχιο έχει ολικό εμβαδόν 22,091 τ.μ. και πρόσωπο δρόμου περί τα 60 μέτρα. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι επίπεδο, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται πάνω σε πλαγιά προσφέροντας μοναδική θέα την πόλη της Λεμεσού και τη θάλασσα. 

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, λόγω του εύρυθμου δομημένου περιβάλλοντος και τις καλές προσβάσεις προς το κέντρο και τον αυτοκινητόδρομο.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στο 1.020.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,

2/ Μισό μερίδιο εμπορικού χωραφιού στο Δήμο Αραδίππου. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 475 μέτρα νοτιοανατολικά του Δημαρχείου και περί τα 750 μέτρα βορειοανατολικά της Λεωφόρου Ελευθερίας. Το ακίνητο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία του Δήμου κοντά σε υπεραγορές, καταστήματα, εστιατόρια, σχολεία κα άλλες ανέσεις. 

Επιπλέον, διαθέτει καλή πρόσβαση προς τον αυτοκινητόδρομο και το κέντρο της Λάρνακας. Έχει ορθογώνιο σχήμα και ομαλή επίπεδη επιφάνεια ενώ εφάπτεται δημόσιου δρόμου κατά μήκος του ανατολικού του συνόρου με πρόσωπο περί τα 41 μέτρα. Η πώληση αφορά το βόρειο ήμισυ του τεμαχίου.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 301.000 ευρώ.

>>> Διαβάστε επίσης: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τον Ιανουάριο <<<

ad1mobile
, ,

3/ Οικιστικό χωράφι 2.676 τ.μ. στην Πέγεια. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 935 μέτρα νοτιοδυτικά του Δημαρχείου και περί το 1 χλμ βορειοδυτικά του Δημοτικού Σταδίου. Το ακίνητο είναι τοποθετημένο κοντά σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις όπως σχολεία, καταστήματα, εστιατόρια κλπ. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική πρόσβαση προς την τουριστική περιοχή του κόλπου των Κοραλλίων. Η άμεση περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται από οικιστική ανάπτυξη με πολυτελής κατοικίες και διαμερίσματα.

Ο χαμηλός συντελεστής δόμησης της περιοχής αποτελεί εγγύηση για ένα εύρυθμα δομημένο περιβάλλον. Το χωράφι είναι κατάλληλο για διαχωρισμό οικοπέδων ή για ενιαία οικιστική ανάπτυξη, ενώ αποτελεί ιδανική επιλογή για επιχειρηματίες ανάπτυξης γης ή για ιδιώτες. Επίσης, προσφέρει καλή θέα προς τη γύρω περιοχή.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 274.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,

4/ Οικιστικό οικόπεδο 656 τ.μ. στη Γερμασόγεια. Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 150 μέτρα βόρεια του αυτοκινητόδρομου και περί τα 1,2 χλμ. βορειοδυτικά του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας. Το ακίνητο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κάθε είδους υπηρεσίες και διευκολύνσεις όπως υπεραγορές, καταστήματα, σχολεία κλπ. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική πρόσβαση προς τον αυτοκινητόδρομο και το κέντρο της Λεμεσού.

Το οικόπεδο διαθέτει ορθογώνιο σχήμα, ομαλή επίπεδη επιφάνεια και εφάπτεται δημόσιου δρόμου με πρόσωπο περί τα 30 μέτρα. Σημαντικό πλεονέκτημα του ακινήτου είναι το ότι εφάπτεται χώρου πρασίνου. Είναι κατάλληλο για ανέγερση τριώροφου κτηρίου και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για επιχειρηματίες ανάπτυξης γης ή για ιδιώτες.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 250.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,

5/ Οικιστικό χωράφι 4.014 τ.μ. στην Βορόκληνη. Βρίσκεται περί τα 375 μέτρα βόρεια από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, περί τα 700 μέτρα δυτικά από την εμπορική Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και περί τα 1700 μέτρα βορειοδυτικά από τις παραλίες τις περιοχής και την τουριστική περιοχή της κοινότητας. 

Η άμεση περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται από ακίνητα κυρίως οικιστικής χρήσης, όπως κατοικίες, πολυκατοικίες και κενά τεμάχια. Διαθέτει ορθογώνιο σχήμα με επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Επιπλέον, εφάπτεται εγγεγραμμένου δρόμου στο βορειοανατολικό του σύνορο, με πρόσωπο περί τα 5 μέτρα και σε υπό εγγραφή δρόμο κατά μήκος του βόρειου του συνόρου, με πρόσωπο περί τα 35 μέτρα.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 250.000 ευρώ.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τα φθηνότερα
Στον αντίποδα, τα πέντε φθηνότερα από τα νέα ακίνητα της Altamira είναι:

, ,

1/ Οικιστικό χωράφι 28 τ.μ. στην Χοιροκοιτία. Βρίσκεται περί τα 800μ. νοτιοανατολικά του κέντρου του χωριού, ενώ εφάπτεται δρόμου και διαθέτει ακανόνιστο σχήμα με σχεδόν επίπεδες επιφάνειες. 

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στα 800 ευρώ.

ad1mobile
, ,
ad2mobile

2/ Δύο εφαπτόμενα χωράφια 1.218 τ.μ. και 3.011 τ.μ. στην κοινότητα Οίκος. Βρίσκονται περί τα 2 χλμ. νοτιοανατολικά του κέντρου του χωριού. Ως ενιαία μονάδα εφάπτεται δημόσιου εγγεγραμμένου μονοπατιού, διαθέτει ακανόνιστο σχήμα με ανώμαλη επιφάνεια. 

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής τους έχει καθοριστεί στις 3.700 ευρώ και 9.000 ευρώ αντίστοιχα. Ως ενιαία μονάδα διατίθενται προς 12.700 ευρώ.

ad1mobile

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

, ,

3/ Οικιστικό χωράφι 186 τ.μ. στον Λυθροδόντα. Βρίσκεται περί τα 800 μέτρα δυτικά του κέντρου του χωριού. Το χωράφι είναι περίκλειστο όμως βρίσκεται σε απόσταση περί τα 160 μέτρα νότια από τον πλησιέστερο δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο. Διαθέτει σχεδόν ορθογώνιο σχήμα με επικλινή επιφάνεια. 

Στο βόρειο του σύνορο, εφάπτεται ποταμού. Εμπίπτει εντός της Οικιστικής Ζώνης H2 (51%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 90%, και εντός της Ζώνης Προστασίας Ζ3 (49%) με ανώτατο συντελεστή δόμησης 1%. 

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 7.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,

4/ Γεωργικό χωράφι 4.014 τ.μ. στην Χοιροκοιτία. Βρίσκεται περί τα 2 χλμ. βορειοδυτικά του κέντρου του χωριού. Είναι περίκλειστο, ενώ διαθέτει ακανόνιστο σχήμα με σχεδόν επίπεδη επιφάνεια. 

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 8.000 ευρώ.

ad1mobile
, ,

5/ Γεωργικό χωράφι 1.171 τ.μ. στην Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας στον Δήμο Ιδαλίου. Βρίσκεται περί τα 1,8 χλμ. Ανατολικά του κέντρου του Δήμου. Εφάπτεται σε εγγεγραμμένο χωματόδρομο, διαθέτει τραπέζιο σχήμα με ομαλή επιφάνεια. 

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησής του έχει καθοριστεί στις 8.000 ευρώ.

ad1mobile

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Σημειώνεται πως, ο κάθε υποψήφιος αγοραστής μπορεί να υποβάλει προσφορά χαμηλότερη ή υψηλότερη από την ενδεικτική τιμή πώλησης. Σε κάθε περίπτωση, ο επιτυχών προσφοροδότης είναι αυτός που έχει υποβάλει το υψηλότερο ποσό προσφοράς, δεδομένου ότι η αυτή έχει κριθεί ικανοποιητική από την εταιρεία.

Όλα τα νέα ακίνητα που διαθέτει προς πώληση η Altamira εδώ.

,

***Αν ψάχνετε δουλειά , στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

ad1mobile
article 1