Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο επάγγελμα στην Κύπρο

Πόσα εργατικά ατυχήματα είχαμε στην Κύπρο την περίοδο 2019-2020 και σε ποιούς τομείς εργασίας παρατηρούνται τα περισσότερα / Ποια είναι τα επιδόματα που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και τι ισχύει με τα πρόστιμα αναφορικά με παραβιάσεις από εργοδότες-εταιρείες

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Από πάντα οι χώροι εργασίας έχουν βρεθεί και θα συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εργατικά ατυχήματα, τα οποία δυστυχώς για τους εργάτες μπορούν να τους κοστίζουν την υγεία, τη σωματική τους ακεραιότητα ή και ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις την ίδια τους την ζωή. 

Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, την περίοδο 2019-2020 έχουν καταγραφεί συνολικά 33 εργατικά ατυχήματα, με τα 18 να έχουν γίνει το 2019 και τα 15 το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, τα 15 εργατικά ατυχήματα του 2020 καταγράφηκαν στους παρακάτω τομείς εργασίας:

 • Συναρμολόγηση μεταλλικών ραφιών    (Πτώση από ύψος)
 • Κατασκευές - Χωματουργικές εργασίες (Καταπλάκωση από περονοφόρο όχημα)
 • Κατασκευές -Εγκαταστάσεις κλιματιστικών συσκευών (Πτώση από ύψος - Φορητή κλίμακα - ύψος 3μ) 
 • Κατασκευές -Εργασίες σιδεροσύνδεσης (Πτώση από ύψος -Δάπεδο υπό ανέγερση οικοδομής - ύψος 8μ)   
 • Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών (Καταπλάκωση από λεωφορείο)
 • Μεταφορές εμπορευμάτων (Καταπλάκωση από δέσμες ξυλείας)
 • Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες ξυλότυπου (Πτώση από ύψος - Εναέριο διάδρομο - ύψος 4,5μ)   
 • Οικοδομικές Εργασίες (Πτώση από ύψος -Δάπεδο υπό ανέγερση οικοδομής - ύψος 23μ)   
 • Μεταταφορές - Αποθήκευση (Πτώση από ύψος - Κλωβό προσαρμοσμένο στις περόνες περονοφόρου οχήματος - ύψος 3,5μ)   
 • Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών (Κτύπημα από μεταλλικά αντικείμενα - Έπεσαν από το πίσω μέρος διπλοκάμπινου οχήματος) 
 • Εμπόριο υλικών οικοδομής (Κτύπημα και εγκλωβισμός από τον βραχίονα γερανού γερανοφόρου οχήματος)
 • Παρασκευή - Διανομή έτοιμου φαγητού (Τροχαίο)
 • Εργασίες συντήρησης οδοποιϊας (Τροχαίο)
 • Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας (Τροχαίο)
 • Συγκομιδή και πλύσιμο φθαρτών (Πνιγμός σε δεξαμενή)

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όσο αφορά το 2019, τα 18 εργατικά ατυχήματα καταγράφηκαν στους τομείς:

 • Αποθήκευση ηλεκτρολογικών προϊόντων (Πτώση από ύψος - πατάρι)
 • Εστιατόριο / Διανομή έτοιμου φαγητού (Τροχαίο)
 • Λατομείο (Καταπλάκωση από βραχόμαζα)
 • Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος (Επαφή με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές)
 • Εργασίες ελαιοχρωματισμού (Πτώση από ύψος - τρίτος όροφος μπαλκονιού)
 • Οικοδομικές εργασίες (Πτώση από ύψος 14 μέτρων από μεταλλική κατασκευή)
 • Συνεργείο επιδιόρθωσης βαρέων οχημάτων (Καταπλάκωση από κρίκο φορτηγού οχήματος)
 • Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (Πυρκαγιά – έκρηξη – εγκλωβισμός)
 • Οικοδομικές εργασίες (Πτώση από ύψος - Ικρίωμα)
 • Πρακτορείο διανομής τύπου (Τροχαίο)
 • Οικοδομικές εργασίες (Πτώση από ύψος - Ικρίωμα)
 • Οικοδομικές εργασίες (Καταπλάκωση από όγκο χώματος)
 • Μεταλλικές κατασκευές (Κτύπημα από άγκιστρο γερανού)
 • Λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών (Τροχαίο)
 • Οικοδομικές εργασίες (Πτώση από ύψος - Ικρίωμα)
 • Οικοδομικές εργασίες (Πτώση από ύψος - Κλιμακοστάσιο)
 • Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (Πτώση από ύψος - Φορητή κλίμακα)
 • Γηροκομείο (Απανθράκωση λόγω πυρκαγιάς)

Αναλύοντας τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούμε να δούμε πως οι οικοδομές και ο κατασκευαστικός κλάδος είναι οι πιο επικίνδυνοι τομείς εργασίας, με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα να σημειώνονται σε αυτούς (7 εργατικά ατυχήματα το 2019 και 6 το 2020).

Να σημειώσουμε ότι τα πιο συνηθής ατυχήματα που συμβαίνουν σε αυτούς τους κλάδους είναι η πτώση από ύψος.

Πρόστιμα σε εργοδότες ή εταιρείες 

Όσο αφορά τα πρόστιμα για διάφορες παραβιάσεις στην εργατική ασφάλεια, αυτά καθορίζονται μέσα από τον νόμο ενώ, σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 80 χιλιάδες ευρώ ή ακόμα να επιβληθεί ποινή φυλάκισης εώς και τέσσερα χρόνια.

Τα επιδόματα που δικαιούνται οι εργάτες

Οι εργάτες σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δικαιούνται τα παρακάτω επιδόματα:

1. Επίδομα Σωματικής Βλάβης:

Το επίδομα σωματικής βλάβης δικαιούνται όσοι εργάζονται ως μισθωτοί, ανεξάρτητα από ηλικία.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος σωματικής βλάβης είναι:

 • ο εργαζόμενος να μην μπορεί να εργαστεί λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, και
 • να μην λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό ή το ημερομίσθιό του από τον εργοδότη του για την περίοδο που δεν εργάζεται.

Για το επίδομα αυτό δεν υπάρχουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Είναι αρκετό ο εργαζόμενος να ήταν μισθωτός την ημέρα που προκλήθηκε το ατύχημα ή η επαγγελματική ασθένεια και το ατύχημα να προκλήθηκε εξαιτίας της απασχόλησής του και κατά την διάρκειά της.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

2. Παροχές λόγω αναπηρίας:

Οι παροχές λόγω αναπηρίας πληρώνονται σε μισθωτούς για μόνιμες βλάβες που προκαλούνται από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Κατά πόσο υπάρχει αναπηρία και σε ποιο βαθμό, αποφασίζεται από Ιατρικό Συμβούλιο που εξετάζει τον αιτητή. 

Οι παροχές λόγω αναπηρίας περιλαμβάνουν (Ι) σύνταξη αναπηρίας, και (ΙΙ) βοήθημα αναπηρίας, ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας.  Όταν η αναπηρία είναι κάτω από 10% ο μισθωτός δεν δικαιούται παροχή λόγω αναπηρίας.

 • Σύνταξη αναπηρίας

Σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται σε μισθωτούς που ο βαθμός αναπηρίας τους, η οποία προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, είναι 20% και άνω. Σε περίπτωση, όμως, προσώπου που πάσχει από επαγγελματική ασθένεια, αναπηρία μεταξύ 1-19% θεωρείται ότι είναι ίση με 20%.

Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις για την πληρωμή της σύνταξης αναπηρίας. Η σύνταξη αναπηρίας πληρώνεται έστω και αν ο δικαιούχος εξακολουθεί να εργάζεται.

 • Βοήθημα αναπηρίας

Βοήθημα αναπηρίας πληρώνεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού σε μισθωτούς των οποίων η αναπηρία προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα και που ο βαθμός αναπηρίας τους είναι από 10% μέχρι 19%.

Επιδόματα σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

Να σημειώσουμε επίσης ότι, σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, η οικογένεια του εκλιπόντος μπορεί να δικαιούται τα παρακάτω επιδόματα:

 • Σύνταξη Χηρείας στην/στον σύζυγο
 • Επίδομα Ορφανίας σε ανήλικο παιδί
 • Σύνταξη Γονέα στους γονείς

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα επιδόματα σχετικά με εργατικά ατυχήματα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό για παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κυπριάνα Σταύρου
 
1729