Πολίτες με ΜΕΔ: Θα τα λένε με τον Τραπεζίτη σε Ειδικό Δικαστήριο

Το ΥΠΟΙΚ επαναφέρει νομοσχέδιο για το οποίο είχε προκληθεί ένταση και τελικά αποσύρθηκε λόγω τροπολογιών από τα κόμματα

Την βούληση του για επαναφορά νομοσχεδίου για σύσταση ειδικού Δικαστηρίου για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια εξέφρασε ενώπιον κομματικών αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κατά τη διάρκεια σύσκεψης όπου παρουσιάστηκε το πλαίσιο διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, ανέφερε στους αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων πως θέλει να επαναφέρει νομοσχέδιο το οποίο είχε αρχικά κατατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2019 και αφορούσε την σύσταση ειδικού Δικαστηρίου το οποίο θα εκδίκαζε διαφορές που προκύπτουν μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, ωστόσο αργότερα αποφασίστηκε η απόσυρση του, λόγω τροπολογιών από τα κόμματα. 

>>> Διαβάστε εδώ τις 13 τροπολογίες που είχαν τότε καταθέσει τα κόμματα <<<

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου στο νέο νομοσχέδιο δεν θα εμπεριέχονται πρόνοιες οι οποίες θα διευκολύνουν τους κακοπληρωτές, παρεμποδίζοντας την ομαλή διεκπεραίωση αναδιάρθρωσης του δανείου. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019, για τον οποίο είχε προκληθεί και ένταση στη βουλή όταν είχε αναφερθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ότι θα αποσυρθεί, με την τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιολίτη να σπεύδει άρον άρον στη Βουλή ώστε να δώσει εξηγήσεις. Το νομοσχέδιο δεν είχε αποσυρθεί τότε, αφού όπως είχε εξηγήσει η Υπουργός ζητήθηκε απλά χρόνος για να επανέλθει με απαραίτητες τροποποιήσεις. Τελικά ωστόσο το νομοσχέδιο αποσύρθηκε μετά από 3 μήνες. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2021 αποφασίστηκε η απόσυρση του νομοσχεδίου, αφού όπως σημείωνε το Υπουργείο Οικονομικών «λήφθηκε υπόψη σειρά τροπολογιών από τα Πολιτικά Κόμματα, εν τη απουσία των αρμόδιων Υπουργείων και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκτός της φιλοσοφίας του κυβερνητικού νομοσχεδίου οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»

>>> Διαβάστε τις ανακοινώσεις Υπ. Οικονομικών και Δικαιοσύνης για την αιτιολογία της τότε απόσυρσης του <<<

Τι προνοεί το νομοσχέδιο  

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο προνοείται νέα ειδική δικαιοδοσία εκδίκασης διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα.

Ειδικότερα, σε κάθε επαρχία ορίζονται από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου ένας ή περισσότεροι Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου για να εκδικάζουν υποθέσεις σχετικά με:

(i) Διαφορές που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτή αναφορικά με το ποσό της πιστωτικής διευκόλυνσης η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση και η οποία έχει τερματισθεί· ή/ και

(ii) Πώληση ενυπόθηκου ακινήτου το οποίο αποτελεί εξασφάλιση πιστωτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου· ή/ και

(iii) τα αξιόγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων που αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο μεταξύ 2008 μέχρι και τον Μάρτιο του 2013.

Οι αιτήσεις και εφέσεις καταχωρούνται στο Επαρχιακό Δικαστήριο σε σχέση με τις παραγράφους (i) και (ii) πιο πάνω, εξετάζονται και αποπερατώνονται μέσα σε περίοδο 60 ημερών από την καταχώρηση τους.

 
2167