Ποσά εκατομμυρίων επεστράφησαν στους φορολογούμενους

Μεγάλα ποσά επεστράφησαν στους φορολογούμενους το 2019 - Αναλυτικά τα στοιχεία

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Σημαντικά ποσά φαίνεται ότι είχαν επιστραφεί σε φορολογούμενους το 2019 με το Τμήμα Φορολογίας να επιστρέφει με εμβάσματα μεγάλα ποσά σε χιλιάδες πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, οι επιστροφές αφορούσαν σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και έκτακτη εισφορά για την άμυνα από τόκους. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Τμήματος Φορολογίας το 2019 επεστράφησαν 395 εκ. ευρώ για ΦΠΑ, 72,9 εκ. ευρώ για φόρο εισοδήματος καθώς και 3,4 εκ. ευρώ από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα.    

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<   

Αναλυτικά 

Κατά το 2019 σε σχέση με επιστροφές για το ΦΠΑ, έχουν επιστραφεί €395 εκ. έναντι των €486,9εκ που επιστράφηκαν κατά το 2018. Σημειώνεται ότι αμφότερα τα ποσά επιστροφών συμπεριλαμβάνουν και συμψηφισμούς.

Αναλυτικότερα, και εξετάζοντας την επιστροφή ΦΠΑ γίνεται αντιληπτό ότι το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε σε εμβάσματα συνολικού ύψους 293,5 εκ. ευρώ ενώ έγιναν και συμψηφισμοί με άλλα κυβερνητικά τμήματα συνολικού ύψους 8,5 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, οι συμψηφισμοί με την άμεση φορολογία ήταν 12,7 εκ. ευρώ, οι μεταφορές ανάμεσα σε φορολογούμενο και ΦΠΑ ανέρχονταν σε 77,8 εκ. ευρώ
, τα πρόστιμα ήταν 835 ευρώ και τα εμβάσματα εξωτερικού ήταν 2,3 εκ. ευρώ.

Αναφορικά με την επιστροφή του φόρου εισοδήματος το 2019 επεστράφησαν σε 107, 018 φορολογούμενους  φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 72,9 εκ. ευρώ σε σχέση με 57,7 εκ. ευρώ που επεστράφησαν το 2018 σε 63,607 φορολογούμενους. 

Αναλυτικότερα, επεστράφησαν σε 6,924 αυτοεργοδοτούμενους και διευθυντές ποσά ύψους 3,5 εκ. ευρώ,
σε 93,694 μισθωτούς και συνταξιούχους ποσά ύψους 21,1 εκ. ευρώ, σε 6,400 νομικά πρόσωπα επεστράφησαν ποσά ύψους 48,1 εκ. ευρώ. 

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι η τροχοδρόμηση της εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας άρχισε να εμφανίζει τα σημάδια της στον αριθμό φορολογιών και στο ύψος του ποσού επιστροφής φόρου εισοδήματος. Συνολικά παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των φορολογιών που βεβαιώθηκαν και είχαν επιστροφή φόρου κατά 70% και ποσοστό περίπου 27% αύξησης στο ποσό επιστροφής.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<


Την ίδια στιγμή, κατά το 2019 επιβλήθηκαν 50.906 φορολογίες εκ των οποίων οι 10.601 είχαν επιστροφή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από τόκους συνολικού ύψους €3.4εκ σε σύγκριση με το 2018 που παρά το ότι επιβλήθηκαν κατά 13% λιγότερες φορολογίες εντούτοις, λόγω των διαφορετικών επιπέδων επιτοκίων που ίσχυαν κατά τα φορολογικά έτη που εκκαθαρίστηκαν (2013 και 2014), επιβλήθηκαν 16.761 μη μηδενικές φορολογίες και επιστράφηκε ποσό ύψους €4 εκ. για έκτακτη εισφορά για την άμυνα από τόκους.

Η επιστροφή αφορούσε σε άτομα που παρουσίασαν ετήσιο μικτό εισόδημα λιγότερο από 12.000 ευρώ. 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1169
Thumbnail