Πόσα λεφτά πληρώνεται το κάθε επάγγελμα στην Κύπρο

Ποιο επάγγελμα λαμβάνει πάνω από 3 χιλιάδες ευρώ και ποιοι είναι οι μισθοί για κάθε επάγγελμα στη χώρα μας

Σε αρκετά καλά επίπεδα φαίνεται πως είναι οι μισθοί στη χώρα μας αφού ο μέσος όρος μισθοδοσίας στην Κύπρο για ολόκληρο το 2018 ήταν τα 1,939 ευρώ (αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το μέσο όρο τον ανεβάζουν συγκεκριμένα επαγγέλματα όπου υπάρχει υψηλή αμοιβή) με τους άνδρες και πάλι να υπερισχύουν μισθολογικά από τις γυναίκες σε όλα τα επαγγέλματα. Ο μέσος όρος μισθοδοσίας των ανδρών για το 2018 ήταν τα  2,086 χιλιάδες ευρώ και των γυναικών τα 1,761 ευρώ. 

Πόσα, λοιπόν, πληρώνεται κάθε επάγγελμα στην Κύπρο; Πόσοι είναι οι μέσοι μισθοί των επαγγελμάτων στη χώρα μας;  Ποια επαγγέλματα αξίζουν χρυσάφι και ποια άλλα αρκούνται με χαμηλούς μισθούς; 

>>>> Διαβάστε επίσης: Χαρτογράφηση των μισθών - Αναλυτικά οι μισθοί στην Κύπρο <<<

Η Brief μετά την παρουσίαση του ύψους των μισθών στην Κύπρο αναλύει και παρουσιάζει τους μισθούς όλων των κατηγοριών των επαγγελμάτων στη χώρα μας σε  μιαν προσπάθεια να χαρτογραφήσει τα επίπεδα της μισθοδοσίας που υπήρχαν στην Κύπρο το 2018.

Ας δούμε αναλυτικά
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας γα το 2018 οι μέσοι όροι των μισθών όλων των κατηγοριών των επαγγελμάτων βρίσκονται μεταξύ των 3,271 χιλιάδων ευρώ και των 853 ευρώ με τη Γεωργία να βρίσκεται στην τελευταία θέση και τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στην πρώτη θέση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στην κατηγορία Δημόσια Διοίκηση εντάσσονται μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στην κεντρική κυβέρνηση.

Οι μέσοι μισθοί κατά επαγγελματική δραστηριότητα έχουν ως εξής:


•    ΓEΩPΓIA, ΘHPA KAI ΔAΣOKOMIA: 853 ευρώ
•    OPYXEIA KAI METAΛΛEIA: 3,196 ευρώ
•    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 1,566 ευρώ
•    ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: 2,722 ευρώ
•    ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ: 1,656 ευρώ
•    KATAΣKEYEΣ: 1,511 ευρώ
•    XONΔPIKO KAI ΛIANIKO  EMΠOPIO.EΠIΣKEYH  AYTOKINHTΩN, MOTOΣYKΛETTΩN: 1,453 ευρώ
•    METAΦOPΑ ΚΑΙ AΠOΘHKEYΣH: 2, 242 ευρώ
•    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 1,251 ευρώ
•    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2,759 ευρώ
•    ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦAΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 3,271 ευρώ
•    ΔIAXEIPΙΣH AKINHTHΣ ΠEPIΟΥΣΙΑΣ:  1,670 ευρώ
•    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 2, 314 ευρώ
•    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1,604 ευρώ
•    ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 2,703 ευρώ
•    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1,934 ευρώ
•    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: 1,595 ευρώ
•    TEXNEΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 1,705 ευρώ
•    AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 1,404 ευρώ

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1751