Πόσο άλλαξε ο τραπεζικός τομέας από το 2012 – ΠΙΝΑΚΕΣ

Πόσα υποκαταστήματα έκλεισαν και πόσοι εργαζόμενοι αποχώρησαν από τις τράπεζες την τελευταία 8ετία

Μεγάλες αλλαγές στον τραπεζικό τομέα επέφεραν, τόσο η οικονομική κρίση όσο και το κλείσιμο του Συνεργατισμού, αφού ο τομέας έχει συρρικνωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ο αριθμός των υποκαταστημάτων των τραπεζών παρουσιάζει πτώση πέραν του 50%, ενώ σημαντικά μειωμένος είναι και ο αριθμός των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως κατά την περίοδο 2012-2019 καταγράφηκε το κλείσιμο δύο μεγάλων τραπεζών, της Λαϊκής Τράπεζας και του Συνεργατισμού, με τις Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, αντίστοιχα, να απορροφούν μέρος των εργασιών τους, ενώ υπήρξαν και πολύ καλά σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης για τους εργαζομένους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τα υποκαταστήματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2019 ο αριθμός των υποκαταστημάτων τραπεζών στην Κύπρο μειώθηκε στα 328 σε σχέση με 386 τον προηγούμενο χρόνο, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 15%.

Βέβαια, η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και φθάνει το 61% εάν συγκρίνει τον σημερινό αριθμό υποκαταστημάτων με αυτόν του 2012, λίγο πριν το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης στον τόπο και το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας.

Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, ο μεγαλύτερος αριθμός υποκαταστημάτων τραπεζών έκλεισε την περίοδο 2012-2013 (168) και ο μικρότερος την περίοδο 2015-2016 (19). α

Πάντως, παρότι ο αριθμός των υποκαταστημάτων στην Κύπρο έχει μειωθεί σημαντικά, εντούτοις, η συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, το ενεργητικό των πέντε μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο αντιστοιχούσε στο 85,7% του συνολικού ενεργητικού έναντι 86,9% το 2018.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Ελλάδα, όπου το ενεργητικό των πέντε μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων αντιστοιχούσε στο 97,4% του συνολικού ενεργητικού έναντι 96,8% το 2018.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης καταγράφονται τόσο στην Λιθουανία όσο και στην Εσθονία, με 90,3% και 94% αντίστοιχα, σε αντίθεση με την Γερμανία της οποίας το ποσοστό του ενεργητικού των 5 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων αντιστοιχούσε στο 31,2% του συνόλου.

Σημειώνεται, δε, πως ο αριθμός των υποκαταστημάτων από χώρες της ΕΕ στην Κύπρο ανήλθε το 2019 στα 5 σε σχέση με 9 το 2015, ενώ των υποκαταστημάτων τραπεζών από χώρες μη μέλη της ΕΕ μειώθηκε στα 13 από 15 το 2018 και το 2015.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τραπεζικών υπαλλήλων, αυτός είναι μειωμένος κατά 33% σε σχέση με το 2012, αφού από τις 12.853 άτομα υποχώρησε στις 8.554 άτομα.

Σε σχέση με το 2018, πάντως, η μείωση είναι αρκετά μικρή και δεν ξεπερνά το 4,5%, αφού οι τραπεζικοί υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 392 άτομα από τις 8.946 άτομα το 2018 στα 8.554 άτομα το 2019.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει, όμως, να αναφερθεί πως η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των τραπεζοϋπαλλήλων καταγράφεται την περίοδο 2017-2018, διάστημα κατά το οποίο αποχώρησαν συνολικά 1.686, εκ των οποίων τα 1.100 το 2018 από τον Συνεργατισμό, λίγο πριν την συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα, η οποία απορρόφησε τα καλά στοιχεία της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η πορεία μείωσης του αριθμού των τραπεζοϋπαλλήλων από το 2012 έως το 2019 φαίνεται στο ακόλουθο γραφικό: α

 

Μάριος Αδάμου
 
2043