Πότε είναι παράνομες οι μετατροπές σε αυτοκίνητα / Το εγχειρίδιο

Τι ορίζει το εγχειρίδιο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για τις μετατροπές και γιατί χρειάζεται εκσυχρονισμό

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Το κεφάλαιο μετατροπές αυτοκινήτων ίσως να είναι παρεξηγημένο, καθώς στο μυαλό των περισσότερων η λέξη μετατροπή συνάδει με το «πειραγμένο» ή «στημένο» όχημα και αυτό ίσως ταυτίζεται με αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες με μεγαλύτερη ιπποδύναμη από ό,τι επιτρέπεται, συνοδευόμενα από τον κίνδυνο που κρύβει η ταχύτητα στους δρόμους.

Αυτό που ίσως να μην αναγνωρίζει αρκετός κόσμος είναι ότι μετατροπές σημαίνει και βελτιώσεις για ασφαλέστερο και άνετο οδήγημα.

Για τον διαχωρισμό των επιτρεπόμενων από τις απαγορευμένες μετατροπές, υπάρχει το εγχειρίδιο αλλαγών / μετατροπών / προσαρμογών για οχήματα κατηγορίας Μ1 του τμήματος Οδικών Μεταφορών.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Η Brief ήρθε και σε επικοινωνία με τον Στέλιο Κυθρεώτη, εμπειρογνώμονα οδικής ασφάλειας και Αριστίνδην υποψήφιο με το ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές εκλογές, στην Επ. Λευκωσίας μετά από σχετική ανακοίνωση ότι βρίσκονται σε συζήτηση αρμόδιοι της οδικής ασφάλειας, η αστυνομία και το ΤΟΜ για το εν λόγω εγχειρίδιο.

«Στην Κύπρο έχουμε ένα εγχειρίδιο μετατροπών, το οποίο ορίζει κάποιες αρχές για κάποιον που θέλει να κάνει μετατροπές», σημείωσε ο κ. Κυθρεώτης στην Βrief προσθέτοντας πως παρατηρούνται κάποιες ελλείψεις σε αυτό το εγχειρίδιο και υπάρχει και μια συζήτηση τώρα σε διαδικασία με σκοπό να γίνουν οι σχετικές αλλαγές για να είναι πιο εύχρηστο το εγχειρίδιο.

Υπάρχει όμως μια διάσταση με την αστυνομία μας εξήγησε και το σημείο που δεν ταυτίζονται είναι ότι η αστυνομία μπορεί να σταματήσει κάποιον με τη λογική ότι «κάνει θόρυβο το αυτοκίνητο», ενώ για να υφίσταται η παράβαση θα πρέπει να διαπιστώνεται με ηχομέτρηση» ο θόρυβος». 

Αυτό που θέλει να τονίσει ο κ. Κυθρεώτης είναι να αναγνωριστεί η ύπαρξη αυτής της ομάδας ανθρώπων που κάνουν μετατροπές, αλλά δεν είναι παράνομοι, καθώς κάποιες μετατροπές γίνονται για βελτίωση του οχήματος τους. Μετατροπές όπως να εφαρμοστούν καλύτερα φρένα ή καλύτερη ανάρτηση για να σταματά πιο καλύτερα το αυτοκίνητο, πρέπει να ενθαρρύνονται και όχι να τιμωρείται.

Επιπλέον έφερε ως παράδειγμα ότι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε κάποιος να μπορεί να προβεί σε μετατροπές, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έλεγχος από αρμόδια αρχή / υπηρεσία ότι είναι ασφαλές, ώστε να κυκλοφορεί στο δρόμο και αυτό ονομάζεται street legal, δηλαδή κυκλοφορεί στον δρόμο νόμιμα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το εγχειρίδιο του ΤΟΜ

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, για να είναι νόμιμη μια αλλαγή, μετατροπή ή προσαρμογή σε όχημα, είτε αυτό είναι ήδη εγγεγραμμένο είτε όχι, πρέπει, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, να παραχωρηθεί σχετική άδεια ή η αλλαγή, μετατροπή ή προσαρμογή να εγκριθεί.

 • Οι αλλαγές, μετατροπές και προσαρμογές σε οχήματα κατηγορίας Μ1 διαχωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:
 • Αλλαγές / Μετατροπές / Προσαρμογές που απαγορεύονται.
 • Αλλαγές / Μετατροπές / Προσαρμογές για τις οποίες χρειάζεται να παρουσιαστούν στοιχεία ή/και το όχημα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για σκοπούς εξέτασης για παραχώρηση άδειας ή έγκρισης.
 • Αλλαγές / Μετατροπές / Προσαρμογές για τις οποίες παραχωρείται άδεια και θεωρούνται ότι είναι εγκεκριμένες, νοουμένου ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, όροι και διαδικασία που καθορίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο, χωρίς να χρειάζεται να παρουσιαστούν στοιχεία ή/και το όχημα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για σκοπούς εξέτασης για την έγκριση

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

 • της μηχανής,
 • του συστήματος οδηγήσεως,
 • του συστήματος πεδήσεως,
 • του κορμού του κινητήρα,
 • του πλαισίου,
 • του αμαξώματος, ή
 • οποιαδήποτε αλλαγή, μετατροπή ή προσαρμογή που επηρεάζει τις διαστάσεις ή το βάρος εγγεγραμμένου μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός αν ο Έφορος παράσχει άδεια και τηρηθούν οι όροι που θα επιβάλει.

Όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αυτό μπορεί να κρίνει ως επικίνδυνο για τον οδηγό και τους επιβάτες του οχήματος, αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, αυτοκίνητο που έχει υποστεί τις πιο κάτω μετατροπές:

Πλαίσιο του οχήματος - Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στο πλαίσιο ή αλλοίωση του πλαισίου, είτε μέσω οξυγοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου συγκόλλησης απευθείας σε αυτό, είτε με κόψιμο ή πρόσθεση οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή άλλης διάταξης σε αυτό, εκτός περιπτώσεων.

Χημικές ή άλλες ουσίες που αυξάνουν την ισχύ του κινητήρα, περιλαμβανομένου του υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο – Νίτρο) - Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση χημικών ή άλλων ουσιών που αυξάνουν την ισχύ του κινητήρα, περιλαμβανομένου του υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) καθώς και η προσθήκη, εγκατάσταση ή διατήρηση συστημάτων ψεκασμού ή εξαρτημάτων, προσαρτημάτων ή μηχανισμών που χρησιμοποιούνται ή είναι τεχνικά δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για χρήση των εν λόγω ουσιών σε όχημα.

Συγκεντρωτικοί προβολείς - Απαγορεύεται η εγκατάσταση, διατήρηση ή χρήση συγκεντρωτικού προβολέα, πέραν των προβολέων (headlamps) που τοποθετούνται στο όχημα εκ κατασκευής του.

Πρόσθετοι δοκοί, ράβδοι, ή άλλες κατασκευές στον μπροστινό προφυλακτήρα - Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εφαρμογή πρόσθετων δοκών, ράβδων ή άλλων κατασκευών στο μπροστινό προφυλακτήρα του οχήματος, οι οποίες να προεξέχουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω είτε προς τα έξω του προφυλακτήρα αυτού. 

Κάλυψη στα φώτα πορείας - Απαγορεύεται οποιαδήποτε κάλυψη ή αλλαγή χρώματος των φώτων πορείας του οχήματος με οποιοδήποτε μέσο.

Φιμέ τζάμια στους υαλοπίνακες θέσης οδηγού και συνοδηγού και στον ανεμοθώρακα - Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλαγή του χρώματος με οποιαδήποτε τρόπο ή μέθοδο ή μέσω επικόλλησης μεμβράνης, που διαφοροποιεί τον αρχικό χρωματισμό του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα και των εμπρόσθιων πλαϊνών (οδηγού και συνοδηγού) υαλοπινάκων, όπως αυτοί έχουν κατασκευαστεί και εγκριθεί.

Εγκατάσταση συμπιεστή ή υπερσυμπιεστή - Απαγορεύεται η εγκατάσταση συμπιεστή ή υπερσυμπιεστή σε κινητήρα που δεν προσφέρεται από τον κατασκευαστή του με συμπιεστή ή υπερσυμπιεστή.

Υπέρβαση του μεικτού βάρους ή της δυνατότητας φόρτωσης των αξόνων του οχήματος - Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή, μετατροπή, προσαρμογή ή προσθήκη που επιφέρει υπέρβαση του μεικτού βάρους που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή της δυνατότητας φόρτωσης των αξόνων του οχήματος

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Οι αλλαγές / μετατροπές / προσαρμογές αυτές αφορούν θέματα:

 • που επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά του οχήματος στο δρόμο, όπως κινητήρας (ισχύς), κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, σύστημα ανάρτησης κλπ, ή/και
 • για τα οποίες πρέπει να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Εγγραφής αφού καταχωρηθούν οι νέες τιμές στα πεδία που επηρεάζονται. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία αλλαγής, μετατροπής ή αντικατάστασης όλων των πιο πάνω.

Όταν οι αλλαγές είναι πιο σύνθετες  ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει την επίσκεψη σε μηχανολόγο μηχανικό που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μηχανολόγων μηχανικών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για ετοιμασία τεχνικών εκθέσεων, πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

Στη συνέχεια, αφού γίνει η αλλαγή το όχημα ελέγχεται από τον μηχανολόγο μηχανικό που συνέταξε το πρώτο μέρος της έκθεσης και συμπληρώνει και το δεύτερο μέρος.

Έπειτα το όχημα μεταφέρεται στη συνέχεια σε ΙΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο για έκδοση δελτίου επιτυχούς τεχνικού ελέγχου και υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον Υπεύθυνο Γραμμής του ΙΚΤΕΟ που διεξήγαγε τον έλεγχο. Το πρωτότυπο έγγραφο έγκρισης της αλλαγής/μετατροπής/αντικατάστασης πρέπει να μεταφέρεται πάντοτε στο όχημα. 

Συμπιεστής / Υπερσυμπιεστής
Όταν αντικαθίσταται συμπιεστής ή υπερσυμπιεστή, αλλιώς turbo, ίδιου ακριβώς τύπου με αυτόν που υπάρχει στο όχημα εκ κατασκευής, το παρόν Εγχειρίδιο δεν εφαρμόζεται. Η αντικατάσταση θεωρείται αντικατάσταση ρουτίνας και δεν εμπίπτει στις υπό άδεια ή έγκριση αλλαγές, μετατροπές ή προσαρμογές.

Σε περίπτωση αντικατάστασης συμπιεστή ή υπερσυμπιεστή με διαφορετικού τύπου ή μάρκας συμπιεστή ή υπερσυμπιεστή ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Χρώμα
Σε περίπτωση αλλαγής του χρώματος ο ενδιαφερόμενος πρέπει να το δηλώσει στο ΤΟΜ

Αλλαγή πλαισίου / αμάξωμα 
Βασική προϋπόθεση για έγκριση αλλαγής αμαξώματος ή πλαισίου σε όχημα κατηγορίας Μ1, είναι ότι το νέο αμάξωμα ή πλαίσιο θα πρέπει να είναι ιδίου κατασκευαστή, τύπου, μοντέλου, σειράς και διαστάσεων με το αρχικό.

Αλλαγή κατηγορίας οχήματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ, ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

Υπάρχουν ακόμη αλλαγές, μετατροπές και αντικαταστάσεις που δεν χρειάζεται το όχημα ή τα στοιχεία να παρουσιαστούν στο ΤΟΜ για έλεγχο και αφορά τον εσωτερικό εξοπλισμό (η διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, οροφή ή συρόμενη οροφή, το ερεισίνωτο (back rest) και το οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων, τα ηλεκτρικά παράθυρα, τα συστήματα φύλλου οροφής (roof panel) και τα διαχωριστικά συστήματα (partition systems), συστήματα ψυχαγωγίας όπως ραδιόφωνα, cd players, dvd players, ενισχυτές ραδιοφώνων και άλλα, λεβιέ («μήλο» του μοχλού ταχυτήτων), συστήματα πλοήγησης, όργανα μέτρησης ή ελέγχου του οχήματος, περιλαμβανομένων των βάσεων οργάνων).
>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία κατατάσσεται και εξωτερικός εξοπλισμός (διακοσμητικά υλικά, φώτα ομίχλης, σχάρες και μεσοδιαστήματα μεταξύ στοιχείων, υαλοκαθαριστήρας προφυλακτήρες, χειρολαβές, πείροι στροφείς και κουμπιά ανοίγματος των θυρών, χώρων αποσκευών και καλυμμάτων, πώματα και σκεπάσματα δεξαμενών βενζίνης, τροχοί, περικόχλια τροχού, σκεπάσματα πλημνών (ομφαλών) και διακοσμητικά κάλυπτρα (τάσια), γωνίες λαμαρίνων, τοιχώματα του αμαξώματος, πλευρικοί εκτροπείς αέρος και βροχής, σημείο υποδοχής ανυψωτήρα και σωλήνες εξατμίσεως, δικλείδες εισαγωγής και εκκενώσεως αέρος, σκεπή, υαλοπίνακες, υποστηρίγματα της πινακίδας κυκλοφορίας, εσχάρα τοποθετήσεως αποσκευών και ράβδοι τοποθετήσεως σκι, ραδιοφωνικές και ραδιοτηλεφωνικές κεραίες, πλευρινές και πίσω αεροτομές).

Τροχοί, ελαστικά επίσωτρα και συστήματα αναρτήσεων, μπορούν επίσης να αλλάζονται χωρίς να παρουσιάσει ο ιδιοκτήτης το όχημα στο ΤΟΜ τηρούμενων των προδιαγραφών που ορίζεται για το μέγεθος, και άλλα χαρακτηριστικά που αναγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο.

Φίλτρα αερα - όπως ορίζονται επίσης από τους κανονισμούς.

Ξένια Προδρόμου
 
1749