Πού κυμαίνονταν οι απολαβές υπαλλήλων πριν την πανδημία

Πώς είχαν διαμορφωθεί οι απολαβές υπαλλήλων στην προ κορωνοϊού εποχή - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημαντικά στοιχεία μας παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με τις απολαβές των υπαλλήλων το τέταρτο τρίμηνο του 2019, δηλαδή στην προ κορωνοϊού εποχή, σύμφωνα με τα οποία παρατηρήθηκε αύξηση 2,9% αφού από τα 1.947 ευρώ το 2018 ανήλθαν στα 2.004 ευρώ το 2019.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απολαβές του τέταρτου τριμήνου του 2019 σημείωσαν αύξηση από το 2013 (χρονιά της μεγάλης οικονομικής κρίσης) και έπειτα ενώ ξεπέρασαν τα επίπεδα της προ κρίσης εποχής και συγκεκριμένα το 2012.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Συγκεκριμένα, και συγκρίνοντας τα τέταρτα τρίμηνα κάθε χρονιάς από το 2012 και μετά γίνεται αντιληπτό ότι οι υπαλληλικές απολαβές αυξάνονται χρόνο με το χρόνο ξεπερνώντας και αφήνοντας πίσω την εποχή της κρίσης την ώρα που από το 2013 μέχρι και το 2016 παρατηρείται μεγάλη μείωση στα έσοδα των υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, τώρα, το τέταρτο τρίμηνο του 2013 οι μέσες απολαβές των υπαλλήλων ήταν 1921 ευρώ ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά το 2014 μειώθηκαν στα 1886 ευρώ ενώ παρέμειναν σταθερές  το 2015 όπου και οι μέσες απολαβές έφτασαν τα 1884 ευρώ. Το 2016 οι απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν περαιτέρω μείωση φτάνοντας τα 1878 ευρώ. 

Από το 2017, όμως, οι απολαβές των υπαλλήλων αρχίζουν σταδιακά να ανεβαίνουν και να αυξάνονται στα 1905 ευρώ και το 2018 στα 1947 ευρώ πριν φτάσουν  το 2019 στα 2,004 ευρώ.

Ένα ακόμα συμπέρασμα που βγαίνει από τα στατιστικά στοιχεία είναι το γεγονός ότι τα επίπεδα των απολαβών στη χώρα μας το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ξεπέρασαν το 2012 όπου και το τέταρτο τρίμηνο οι απολαβές ήταν 1987 ευρώ κάτι που καταδεικνύει  ότι τα επίπεδα των απολαβών των υπαλλήλων έχουν αφήσει πίσω τις μειωμένες απολαβές της περιόδου της κρίσης αλλά και των επόμενων τριών ετών. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αναφορικά με τις αυξήσεις των απολαβών των υπαλλήλων ανά τρίμηνο αξίζει να αναφέρουμε ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2018 υπήρξε αύξηση 2,2% από το 2017. Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπήρξε αύξηση 0,7% από το 2016 ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 υπήρξε μείωση 1,1% από το 2015. 

Το 2015, το 2014 και το 2013 σημειώθηκε μείωση στις απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,4%, 1,9% και 3,4% ανά αντίστοιχο τέταρτο τρίμηνο. 

Απολαβές ανδρών και γυναικών  
 
Οι απολαβές των ανδρών το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ανέρχονταν στις 2,137 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2,3 % από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018
όπου και ήταν 2,088 ευρώ. Αξίζει και πάλι να αναφερθεί ότι οι απολαβές των ανδρών από το 2017 μέχρι και το 2019 σημειώνουν σταδιακή αύξηση και συγκεκριμένα 0,3% το 2017 και 2% το 2018.

Οι απολαβές των γυναικών, την ίδια στιγμή, το τρίτο τρίμηνο του 2019 ανέρχονταν στα 1,843 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3,8% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 όπου και ήταν 1776 ευρώ. Οι απολαβές των γυναικών από το 2017 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σημειώνουν, επίσης, αύξηση και συγκεκριμένα 1,0% το 2017 και 2,3% το 2018.

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1262
Thumbnail