«Πράσινο φως» για τη νοσοκομειακή μονάδα στην Κρατική Έκθεση

•    Περιβαλλοντικά διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
•    Πώς θα επηρεάσει θετικά και αρνητικά την περιοχή
•    Τι καταγράφει η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

«Σάρκα και οστά» παίρνει η νοσοκομειακή μονάδα με κέντρο αποκατάστασης της εταιρείας Laertes Health LTD, που θα ανεγερθεί και θα λειτουργήσει στον Δήμο Έγκωμης, κοντά στη Κρατική Έκθεση Κύπρου και το Κέντρο του Πολίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief, το Τμήμα Περιβάλλοντος με γνωμάτευσή του άναψε το «πράσινο φως» για την κατασκευή του έργου, θέτοντας ωστόσο ορισμένες προϋποθέσεις για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την γνωμάτευση, την οποία αποκαλύπτει η Brief, «το προτεινόμενο έργο δεν θα έχει σημαντικές μη διαχειρίσιμες επιπτώσεις στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, σε εκπομπές αέριων ρύπων και, παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Οι κυριότερες επιπτώσεις που αφορούν τις εκπομπές σκόνης και θορύβου κατά το στάδιο κατασκευής, καθώς επίσης την εκπομπή θορύβου, τη φωτορύπανση και την παραγωγή επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας, είναι διαχειρίσιμες με την εφαρμογή των όρων του Παραρτήματος».

Όπως καταγράφεται στη σχετική γνωμάτευση, «η επίπτωση κατά το στάδιο κατασκευής αφορά τις εκπομπές σκόνης και θορύβου, λόγω της εγγύτητας του έργου σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, ενώ κατά το στάδιο λειτουργίας, οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν την εκπομπή θορύβου από τη λειτουργία μηχανών και τη διακίνηση ασθενοφόρων, τη φωτορύπανση και την παραγωγή επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων». 

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, από περιβαλλοντικής άποψης,  «λήφθηκαν υπόψη οι παρακείμενες αναπτύξεις (Κρατική Έκθεση, Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Μακάρειο Στάδιο) και η εκτεταμένη πολεοδομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και κρίθηκε πως το έργο συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση».

Η ανάπτυξη των 30.000 τ.μ.
Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα αποτελείται από ένα, ενιαίο κτηριακό όγκο, με υπόγειο, ισόγειο, 4 ορόφους και κήπο οροφής. 

Το συνολικό εμβαδό της ανάπτυξης θα ανέρχεται στα 30.310 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις:  
•    Χώρους υποδοχής, χώρους αναμονής και ταμεία 
•     Φαρμακείο 
•    Κλιμακοστάσια, προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι 
•    Αποχωρητήρια κοινού και προσωπικού 
•    Καφετέρια και εστιατόριο για το κοινό 
•    Ιατρεία (φυσιοθεραπευτήρια και εξεταστήρια) 
•    Βοηθητικούς χώρους (δωμάτια προμήθειας, αποθήκες ιατρικής και αίθουσες προετοιμασίας, αίθουσες καθαριότητας, αίθουσες ακάθαρτων, αίθουσες καθαρισμού κ.τ.λ.) 
•    Κέντρο αποκατάστασης με ιατρεία, φυσιοθεραπευτήρια, γυμναστήριο, αποδυτήρια, πισίνα για υδροθεραπείες και αποκατάσταση 
•    Κουζίνες και αποθήκες τροφίμων 
•    Χώρος εστίασης προσωπικού εσωτερικός και εξωτερικός 
•    Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 
•    Νεκροτομείο 
•    Αποδυτήρια προσωπικού 
•    Αποθήκες π.χ. διατήρησης υλικών και αναλώσιμων, εξοπλισμού κ.τ.λ. 
•    Γραφεία διοίκησης 
•    Χειρουργεία με τους βοηθητικούς τους χώρους
•     Θάλαμοι ασθενών με μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια 
•    Κήπος Οροφής 
•    Υπόγειος και ισόγειος χώρος στάθμευσης
•    Τοπιοτεχνημένοι χώροι σε ισόγειο και σε άλλους ορόφους. 

Στα ανατολικά της ΕΠ4 καθορίζονται η Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα4 (όπου, μεταξύ άλλων, στεγάζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) και η Ειδική Περιοχή της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου. Στα νότια καθορίζεται η Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα1 όπου βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Μακαρείου Σταδίου. Στα δυτικά και βόρεια της ΕΠ4 καθορίζονται οικιστικές ζώνες Κα5 και Κα6, με την κοντινότερη οικία να βρίσκεται σε απόσταση 35 μ. από το βόρειο σύνορο του τεμαχίου του έργου. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται επίσης Ζώνες Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Εβ4), με εξέχουσες αυτές επί των οδών Ηλία Παπακυριάκου και 28ης Οκτωβρίου.

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται οι ποταμοί Κλήμος και Πεδιαίος σε απόσταση 140 μ. και 1500 μ. αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού Κλήμος βρίσκεται καλυμμένο. Στο ανατολικό άκρο του χώρου ανάπτυξης εφάπτεται τεχνητό ανοικτό κανάλι όμβριων υδάτων. 

Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις
Όπως αναφέρεται στην γνωμάτευση του Τμήματος «η υλοποίηση του έργου δύναται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αυξάνοντας την προσφορά υπηρεσιών υγείας, ανοίγοντας θέσεις εργασίας και προωθώντας την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής». 

Ωστόσο, όπως επίσης καταγράφεται, θα επιφέρει και αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι επιπτώσεις, κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, μπορεί να προκληθούν από τους πιο κάτω παράγοντες: 
•    Εκπομπές σκόνης από τη διακίνηση οχημάτων και μηχανημάτων, την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών. 
•    Εκπομπές αέριων ρύπων (μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες, αιθάλη (κάπνα) από τα οχήματα και τα μηχανήματα που θα δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο. 
•    Εκπομπή θορύβου από τη διακίνηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς αδρανών εντός και εκτός του εργοταξίου και τη χρήση οχημάτων και μηχανημάτων (μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης αδρανών, κλπ.) εντός του εργοταξίου. 
•    Παραγωγή υγρών αποβλήτων αστικού τύπου από το προσωπικό των εργοταξίων.
•    Παραγωγή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων όπως λιπαντικά (λάδια, γράσα, υδραυλικά έλαια και καύσιμα) από τυχόν συντήρηση των χρησιμοποιούμενων στα εργοτάξια μηχανημάτων και οχημάτων ή τυχόν διαρροές λόγω βλάβης τους.
•    Αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης λόγω της διακίνηση των οχημάτων από και προς το εργοτάξιο. 
•    Αποψίλωση των δέντρων φοινικιάς, ελιάς, αγριοκαπνού και ακακίας που βρίσκονται στο χώρο όπου προτείνεται να ανεγερθεί το έργο.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1935