Προς ενίσχυση των εξουσίων του Εφόρου Ασφαλίσεων

Πλήρης η εναρμόνιση με την οδηγία της ΕΕ για θέματα που αφορούν την εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μετά από τέσσερις συνεδρίες κατέληξε στην εισήγησή της για πλήρη εναρμονισμό του άρθρου 22 του κανονισμού της ΕΕ με την Κυπριακή νομοθεσία για τις αρμοδιότητες του Εφόρου Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα έγινε τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί της διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης.

Η τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό προς τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που υπόκεινται στην εποπτεία τους, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ <<<

Σημειώνεται ότι ενώπιον των συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονομικών παρευρέθηκαν η Έφορος Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Τι ρυθμίσεις πρόσθεσε η Επιτροπή στην εισήγηση της για την νομοθεσία
1.Παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Ασφαλίσεων να επιβάλλει κυρώσεις και διοικητικά μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 ή οποιασδήποτε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της οποίας ο Έφορος Ασφαλίσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΡΟΗ <<<

2.Ο Έφορος Ασφαλίσεων, με γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται και εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου Οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την εισήγηση της Εφόρου Ασφαλίσεων. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ταχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την άλλη Παρασκευή (14/11).

Ευαγόρας Προκοπίου